Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Τι αποκάλυψαν οι ελληνικές τράπεζες σε συναντήσεις με επενδυτές – Πού "κολλάνε" τα σχέδια ΤΧΣ-ΤτΕ

Της Ελευθερίας Κούρταλη
Συναντήσεις με επενδυτές και ανώτερα στελέχη όλων των ελληνικών συστημικών τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος είχε την
περασμένη εβδομάδα η Axia Research και το γενικό μήνυμα που μεταφέρθηκε ήταν ότι ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να εκτελούν τα υπάρχοντα σχέδια τους, αναμένεται να υπάρξει αναμένεται να υπάρξει επιτάχυνση των σχεδίων αυτών λόγω και της βελτίωσης που σημειώνει η ελληνική αγορά το τελευταίο διάστημα αλλά και λόγω των δυνητικών οφελών από τις συστημικές λύσεις όπως το σύστημα προστασίας ενεργητικού (APS) ή το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επιπλέον, η Alpha Bank επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση δύο συναλλαγών NPEs και στην παρουσίαση των νέων στόχων στις αρχές του δ' τριμήνου του 2019. Στην περίπτωση της Eurobank, ο κύριος στόχος του ομίλου είναι η ολοκλήρωση του deal  με την Grivalia (που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα) διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι τιτλοποιήσεις ύψους 9,5 δισ. ευρώ προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α' τριμήνου χθες ενώ ακολουθεί το Investment Day επενδύσεων στις 16 Μαΐου. Το κεφαλαιακό σχέδιο της τράπεζας περιλαμβάνει την έκδοση τίτλων της Tier 2 ύψους 1,5 δισ. ευρώ και senior ομολόγων κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Τέλος, η εστίαση της Πειραιώς θα παραμείνει στην αύξηση κατά 160-200 μ.β των κεφαλαιακών της δεικτών από ένα μείγμα οργανικών και μη οργανικών μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την έκδοση τίτλων Tier 2. Επιπλέον, η δυνητική πώληση της εταιρείας που διαχειρίζεται τα NPLs (που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα) αναμένεται να στηρίξει ουσιαστικά τα σχέδιά της.
Alpha Bank: Αλλαγή σελίδας
Η διοίκηση της Alpha Bank επικεντρώνεται στην επόμενη φάση του επιχειρηματικού της σχεδίου προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Επιπλέον, η διοίκηση εργάζεται επίσης στην ανακοίνωση ενός πιο λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου (δηλ. "δέσμευση για νέους χρηματοοικονομικούς στόχους") προς την αρχή του δ' τριμήνου.
Στόχος της διοίκησης είναι να μηδενίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στα ανοίγματα υπό ρύθμιση.  Η τράπεζα προετοιμάζει τη συναλλαγή δύο χαρτοφυλακίων εξασφαλισμένων NPE το δ' τρίμηνο, ένα χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων 2 δισ. ευρώ και ένα χαρτοφυλάκιο ΜμΕ αξίας 1,8 δισ.
Σε ό,τι αφορά τις συστημικές λύσεις (ΤΧΣ και ΤτΕ), η διοίκηση της Alpha Bank χαιρετίζει και τις δύο, επισημαίνοντας πως οι ευρωεκλογές και οι αλλαγές στην ηγεσία της Κομισιόν κάνουν την πρόοδο σε αυτό το μέτωπο πιο αργή από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Επιπλέον, η διοίκηση της τράπεζας δήλωσε ότι σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με πιθανή επιτάχυνση του σχεδίου NPEs και σημαντικά ζητήματα για τον όμιλο της τράπεζας θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή και μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Eurobank: Εστίαση στην εκτέλεση του σχεδίου για τη νέα οντότητα μετά τη συγχώνευση με Grivalia
Η διοίκηση της Eurobank αναμένει τη συγχώνευση με την Grivalia να κλείσει την εβδομάδα της 20ης Μαΐου και οι νέες μετοχές της Eurobank να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο την επόμενη ημέρα μετά την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της Grivalia. Το ενημερωτικό δελτίο των νέων μετοχών αναμένεται στις 17 Μαΐου.
Όσον αφορά τα NPEs και τις ήδη ανακοινωθείσες συναλλαγές, η διοίκηση δήλωσε ότι οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ αναμένονται στις 15 Μαΐου, την ίδια ημέρα με την υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο ύψους 7,5 δισ. ευρώ και του FPS. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συζήτησης με την Eurobank, οι τιτλοποιήσεις της τράπεζας και το FPS θα μπορούσαν να συνδυαστούν και να αποκτηθούν από έναν μόνο επενδυτή, δεδομένης της υφιστάμενης ζήτησης.
Ο υπολογισμός για το κόστος μεταφοράς των NPEs στο SPV ύψους 1,2-1,4 δισ. ευρώ παραμένει, αλλά συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το senior τμήμα δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί με τον SSM. Παρ' όλο που το σχέδιο της Eurobank για τα NPEs χρειάζεται στη θεωρία το σχέδιο APS ή αυτό της ΤτΕ, η διοίκηση χαιρετίζει και τα δύο προγράμματα και θα είναι έτοιμη να αξιολογήσει εάν η Eurobank μπορεί να επωφεληθεί από αυτά και ακόμη και να τα εφαρμόσει αναδρομικά. Συγκεκριμένα, το APS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο χαρτοφυλάκιο Cairo και στο Pillar.
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις που έχουν οι ελληνικές τράπεζες στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, η Eurobank εκτιμά πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν αναμένεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη σύντομα. Τέλος, η τράπεζα δεν σχεδιάζει να δώσει μέρισμα μέχρι το 2021 όταν και θα επανεξετάσει αυτή την πιθανότητα ανάλογα με την κεφαλαιακή θέση της χώρας κείνο το διάστημα.
Εθνική: Εν αναμονή του Investor Day
Η διοίκηση της ΕΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη βελτίωση της κερδοφορίας, μειώνοντας παράλληλα το απόθεμα των ΝΡΕ. Η τράπεζα στοχεύει στην επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού NPEs το 2022 με το απόθεμα NPEs να ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, χωρίς να αυξάνεται η ανάγκη για νέα κεφάλαια. Βραχυπρόθεσμα, τα NPEs θα ανέλθουν στα 4,5 δισ. ευρώ για το 2019, εκ των οποίων τα 2,5 δισ. ευρώ θα προέρχονται από πωλήσεις. Χαρτοφυλάκιο Simple: υπάρχουν ήδη πάνω από 1 δισ. ευρώ μη δεσμευτικές προσφορές. Χαρτοφυλάκιο Mirror: 1 δισ. ευρώ (μη εξασφαλισμένα NPE), τρέχει η διαδικασία λήψης μη δεσμευτικών προσφορών. Η διοίκηση αναμένει ότι και οι δύο συναλλαγές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια και τον ισολογισμό της τράπεζας. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο, η Εθνική Τράπεζα έχει ως στόχο την έναρξη της διαδικασίας τιτλοποίησης ενυπόθηκων δανείων με την ολοκλήρωση να προβλέπεται για το 2021.
Όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου, η διοίκηση ανέφερε ότι η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής έλαβε παράταση από την DGComp για το 2022. Παρόλα αυτά, το pre-marketing της επικείμενης συναλλαγή, και ίσως μία δημόσια εγγραφή, θα αρχίσουν σύντομα. Το επιχειρηματικό σχέδιο της Εθνικής  το οποίο θα δημοσιευθεί στις 16 Μαΐου, θα παρουσιάσει τα νέα μέτρα που πρέπει να λάβει η τράπεζα για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της (κυρίως μέσω της μείωσης του NPE), τον εκσυγχρονισμό της, την προσφορά νέων προϊόντων, βελτιώσεις στις λειτουργίες και επενδύσεις στην τεχνολογία.
Πειραιώς: Εστίαση στην αναδιάρθρωση και την παροχή δανείων
Η διοίκηση της Πειραιώς υπογράμμισε τις προσπάθειες του ομίλου για την αναδιάρθρωση και την παροχή δανείων, οι οποίες θα ενισχύσουν την τράπεζα. Σχετικά με την κεφαλαιακή θέση του ομίλου, η διοίκηση σχεδιάζει να προσθέσει 160-200 μ.β. στον δείκτη κεφαλαίου μέσω της έκδοσης τίτλων Tier 2, της βελτιστοποίησης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού (RWA), της παραγωγής οργανικών εσόδων, και τη διαχείριση κόστους. Η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την αγορά για την έκδοση του Tier 2 με το  χρονοδιάγραμμα να παραμένει αβέβαιο, αλλά εντός του 2019. Η διοίκηση φαίνεται να είναι θετική σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες τάσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πιστεύει ότι βασικός οδηγός για τις τράπεζες θα είναι η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμεων δανείων.
Η διοίκηση χαιρετίζει τόσο τη συστημική λύση που προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος, με το τρέχον σχέδιο του ομίλου να μην εξαρτάται από αυτές, αλλά μπορεί να ωφεληθεί από το γεγονός ότι υπάρχουν. Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η μείωση του RWA που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ύπαρξη κρατικής εγγύησης για το senior τμήμα ενός SPV, θα μπορούσε να είναι θετική για την τράπεζα από την άποψη των κεφαλαίων. Τέλος, σχετικά με την πώληση της εταιρείας που διαχειρίζεται τα NPLs του ομίλου, η διοίκηση απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με πιθανές προσφορές που έλαβε από διεθνείς επενδυτές (όπως πρόσφατα αναφέρθηκε στον ελληνικό Τύπο) και τόνισε ότι η τράπεζα θα ανακοινώσει επίσημα τη συναλλαγή εάν και όταν συμβεί.
Σχέδιο Τράπεζας της Ελλάδος: Περιορισμένη ορατότητα σχετικά με την έγκρισή του
Σύμφωνα με τον Διευθυντή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, Σπύρο Παντελιά, η Τράπεζα της Ελλάδος πρότεινε ήδη στις συστημικές τράπεζες να αρχίσουν να εργάζονται σχετικά με τα νομικά θέματα, τα logistics και τα χαρτοφυλάκια προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία όταν υπάρξει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Σύμφωνα με την ΤτΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η έγκριση για το σχέδιο θα ληφθεί τον Νοέμβριο μετά τις γενικές εκλογές, οι τράπεζες θα είναι έτοιμες να μεταφέρουν τις πρώτες εκθέσεις τους στο πρώτο τρίμηνο του 2020.
Συνάντηση με το ΤΧΣ – Πού "κολλάει" το APS
Μία μέρα πριν τη συνάντηση με τους επενδυτές και τις τράπεζες, η Axia συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΤΧΣ οι οποίοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι το APS θα εγκριθεί πριν από τα τέλη Μαΐου. Οι τρέχουσες συζητήσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κατηγορία "επενδυτικού βαθμού", αλλά η ελπίδα είναι να υπάρξει κάποια ευελιξία από την DGComp. Οι εκπρόσωποι του ΤΧΣ πιστεύουν ότι εάν οι επόμενες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας την φέρουν πιο κοντά στον επενδυτικό βαθμό (δηλ. μία βαθμίδα χαμηλότερα), η DGComp θα τις χαιρετίσει και θα τις λάβει υπόψη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε πως δεν αναμένεται κάποια προγραμματισμένη αξιολόγηση από τους οίκους εντός του μήνα...
Το ΤΧΣ εκτιμά ότι το σχέδιό του θα έχει εγκριθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου, ενώ η εφαρμογή και η χρήση του APS από τις τράπεζες αναμένεται 3-4 μήνες αργότερα (δηλαδή τον Σεπτέμβριο), γεγονός που σημαίνει ότι τα τρέχοντα σχέδια NPEs των τραπεζών θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ύπαρξη ενός ακόμα εργαλείου.  Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι οι τράπεζες θα εξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του APS σε άλλα χαρτοφυλάκια (δηλαδή των ΜμΕ) εκτός από τα στεγαστικά.
ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;
Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις