Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Πάγια ρύθμιση: Πώς υπολογίζονται οι δόσεις για τις έκτακτες οφειλές

Στις 26 Φεβρουαρίου ανοίγει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πάγια ρύθμιση χρεών, στην οποία θα μπορούν όσοι έχουν χρέη στην εφορία να τα ρυθμίζουν σε 24 έως 48 δόσεις.


Για τις οφειλές που θα ρυθμίζονται σε 24 δόσεις – πρόκειται για τακτικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ – ο οφειλέτης θα πρέπει ταυτόχρονα με την αίτηση να υποβάλει και μία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητών και ακίνητων), απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές τους σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.


Για τις έκτακτες οφειλές, όπως φόρος κληρονομιάς και πρόστιμα, ο αριθμός των δόσεων φθάνει έως τις 48 και καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με περιορισμό ότι η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 30 ευρώ.

Η ετήσια ικανότητα αποπληρωμής καθορίζεται από το συνολικό εισόδημα των οφειλετών – ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών ή του προηγούμενου πριν από την υποβολή της αίτησης έτους, αν αυτό είναι μεγαλύτερο - το οποίο πολλαπλασιάζεται τμηματικά με κλιμακωτό συντελεστή, ως εξής:

Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%
Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%
Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%
Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%
Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%
Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%
Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%
Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
Το άθροισμα των γινομένων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Για παράδειγμα, αν οφειλέτης έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, τότε η ετήσια ικανότητα αποπληρωμής του είναι 600 ευρώ (15.000 επί 4%) ή 50 ευρώ τον μήνα (600 δια 12). Αν ο ίδιος έχει χρέος από φόρο κληρονομιάς 2.000 ευρώ, τότε από τη διαίρεση του ποσού αυτού με τα 50 ευρώ, προκύπτει τότε μπορεί να το αποπληρώσει σε 40 μηνιαίες δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις