Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων: 13.867 θάνατοι και 1.354.336 παρενέργειες μετά από εμβολιασμό κατά COVID-19 - Έως 5 Ιουνίου

 


Η νέα έκθεση της EudraVigilance

Νέα έκθεση για τις ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από εμβολιασμό κατά COVID-19 δημοσίευσε η EudraVigilance.

Στην έκθεση της, έως τις 5 Ιουνίου 2021 καταγράφονται 13.867 θάνατοι και 1.354.336 παρενέργειες συνολικά μετά τη χορήγηση 4 πειραματικών εμβολίων κατά του κορωνοϊού (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson), από τις οποίες 683.688 αφορούν σοβαρές βλάβες (που αντιστοιχούν σε πάνω από 50% του συνόλου των παρενεργειών). 

«Ο όρος σοβαρή βλάβη ή σοβαρή παρενέργεια δίνεται σε κάθε αναφορά παρενέργειας εάν περιγράφει μια ιατρική κατάσταση που ή οδηγεί σε θάνατο, ή είναι απειλητική για τη ζωή, ή απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή πυροδοτεί μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή επιμηκύνει μια εν εξελίξει νοσηλεία, ή έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα». 

Ποια είναι η EudraVigilance

Η EudraVigilance είναι ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ύποπτες αναφορές παρενεργειών των φαρμάκων, στην οποία καταγράφονται και οι αναφορές των θανάτων και των παρενεργειών των πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19.

Όπως δηλώνει η Eudra Vigilance σχετικά με τη βάση δεδομένων της: «Αυτός ο ιστότοπος ξεκίνησε από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων  το 2012  για να παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε αναφορές για υποψίες ανεπιθύμητων ενεργειών  (επίσης γνωστές ως ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες). Αυτές οι αναφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην  Eudra Vigilance  από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν στις σχετικές άδειες κυκλοφορίας για τα προϊόντα τους». 

Η Eudra Vigilance λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2001.

Διευκρινήσεις

•Συνεργάτης της Health Impact News ανέλαβε να καταγράφει τις αναφορές των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά εμβόλια που χορηγούνται στην Ευρώπη. 

•Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

•Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων.


Συνοπτικά και αναλυτικά οι παρενέργειες ανά εμβόλιο

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ PFIZER

«εμβόλιο» mRNA: Tozinameran  (κωδικός BNT162b2, Comirnaty):

ΘΑΝΑΤΟΙ: 6.732 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 502.162 (έως 05/06/2021)


Αναλυτικά:

140.516 Γενικές διαταραχές & συμβάματα στο σημείο ένεσης - συμπ. 2.079 θάνατοι

90.427 Διαταραχές νευρικού συστήματος - συμπ. 692 θάνατοι

71.816 Διαταραχές μυοσκελετικού & συνδετικού ιστού - συμπ. 84 θάνατοι

45.616 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος - συμπ. 332 θάνατοι

23.678 Διαταραχές δέρματος & υποδόριου ιστού - συμπ. 60 θάνατοι

21.055 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα & μεσοθωρακίου - συμπ. 777 θάνατοι

15.632 Λοιμώξεις - συμπ. 711 θάνατοι

14.819 Διαταραχές αιμοποιητικού & λεμφικού συστήματος - συμπ. 74 θάνατοι

12.929 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 251 θάνατοι

11.782 Υπό  Έρευνα - συμπ. 260 θάνατοι

11.018 Καρδιακές διαταραχές - συμπ. 843 θάνατοι

8.902 Ψυχιατρικές διαταραχές - συμπ. 99 θάνατοι

7.119 Οφθαλμικές διαταραχές - συμπ. 17 θάνατοι

6.146 Ωτός και του λαβυρίνθου - συμπ. 3 θάνατοι

5.552 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές - συμπ. 94 θάνατοι

5.436 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος - συμπ. 32 θάνατοι

3.730 Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης - συμπ. 129 θάνατοι

2.052 Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - συμπ. 3 θάνατοι

1.547 Νεφρών και ουροφόρων οδών - συμπ. 103 θάνατοι

387 Διαταραχές υπό έρευνα - συμπ. 28 θάνατοι

330 Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές διαταραχές - συμπ. 11 θάνατοι

295 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη, και μη καθορισμένα - κύστεις και πολύποδες, (επιδείνωση ή πρόκληση) - συμπ. 21 θάνατοι

222 Χειρουργικά και ιατρικά συμβάματα - συμπ. 15 θάνατοι

216 Ενδοκρινικές διαταραχές

100 Διαταραχές που οφείλονται σε προβλήματα των προϊόντων

90 Επιπλοκές επί Συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών - συμπ. 5 θάνατοι

2. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ MODERNA

Πειραματικό «εμβόλιο» mRNA: mRNA-1273 ( CX-024 414)

ΘΑΝΑΤΟΙ: 3.821– ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 101.767 (έως 05/06/2021) 


Αναλυτικά:

28.047 Γενικές διαταραχές & συμβάματα στον τόπο ένεσης - συμπ. 1.646 θάνατοι

17.861 Διαταραχές του νευρικού συστήματος - συμπ. 382 θάνατοι

12.483 του μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - συμπ. 69 θάνατοι

8.770 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος - συμπ. 124 θάνατοι

5.412 Δέρματος και του υποδόριου ιστού - συμπ. 25 θάνατοι

4.831 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου - συμπ. 365 θάνατοι

3.333 Λοιμώξεις - συμπ. 219 θάνατοι

2.292 Υπό έρευνες – συμπ. 85 θάνατοι

2.850 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 131 θάνατοι

2.071 Ψυχιατρικές διαταραχές - συμπ. 61 θάνατοι

2.822 Καρδιακές διαταραχές, συμπ. 409 θάνατοι

2.013 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές - συμπ. 71 θάνατοι

1.826 Διαταραχές αιμοποιητικού & λεμφικού συστήματος - συμπ. 27 θάνατοι

1.575 Οφθαλμολογικές - συμπ. 5 θάνατοι

1.137 Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης - συμπ. 77 θάνατοι

1.171 Διαταραχές του αυτιού και λαβύρινθου

936 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - συμπ. 5 θάνατοι

670 Νεφρών και ουροφόρων οδών - συμπ. 46 θάνατοι

352 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - συμπ. 1 θάνατος

311 Χειρουργικά και ιατρικά συμβάματα - συμπ. 33 θάνατοι

180 Διαταραχές του ήπατος - συμπ. 10 θάνατοι

171 Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικής περιόδου - συμπ. 1 θάνατος

113 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα – περιλ. κύστεις και πολύποδες (επιδείνωση ή πρόκληση) - συμπ. 14 θάνατοι

64 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος - συμπ. 1 θάνατος

31 Επιπλοκές επί Συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών - συμπ. 2 θάνατοι

18 Λόγω προβληματικών προϊόντων

3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ ASTRA ZENECA

Πειραματικό «εμβόλιο»: AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 2.848 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 724.457 (έως 05/06/2021)


Αναλυτικά:

195.671 Γενικές διαταραχές & συμβάματα στο σημείο ένεσης - συμπ. 769 θάνατοι

155.571 Νευρολογικές διαταραχές, συμπ. 438 θάνατοι

113.983 Μυοσκελετικού συστήματος & συνδετικού ιστού - συμπ. 30 θάνατοι

75.897 Γαστρεντερικού συστήματος - συμπ. 129 θάνατοι

33.090 Δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 18 θάνατοι

23.942 Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - συμπ. 322 θάνατοι

15.657 Λοιμώξεις - συμπ. 188 θάνατοι

14.910 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 197 θάνατοι

15.030 Υπό έρευνα - συμπ. 62 θάνατοι

13.563 Ψυχιατρικές διαταραχές - συμπ. 25 θάνατοι

11.998 Οφθαλμολογικές διαταραχές - συμπ. 10 θάνατοι

10.935 Καρδιακές διαταραχές - συμπ. 351 θάνατοι

9.083 Διαταραχές μεταβολισμού & θρέψης - συμπ. 42 θάνατοι

8.125 Διαταραχές αιμοποιητικού & λεμφικού συστήματος - συμπ. 117 θάνατοι

7.746 Διαταραχές του Αυτιού και Λαβύρινθου

6.783 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές - συμπ. 57 θάνατοι

4.578 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

2.765 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος - συμπ. 11 θάνατοι

2.518 Νεφρών και ουροφόρων οδών - συμπ. 23 θάνατοι

571 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές - συμπ. 16 θάνατοι

450 Διάφορες διαταραχές - συμπ. 24 θάνατοι

275 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα – περιλ. κύστεις και πολύποδες (επιδείνωση ή πρόκληση) - συμπ. 8 θάνατοι

263 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος - συμπ. 2 θάνατοι

190 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές διαταραχές - συμπ. 3 θάνατοι

97 Επιπλοκές επί Συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών - συμπ. 2 θάνατοι

88 Διαταραχές λόγω προβλήματος των προϊόντων

4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ J&J

Πειραματικό «εμβόλιο»: JANSSEN (AD26.COV2.S) της JOHNSON&JOHNSON 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 466 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 25.950 (έως 05/06/2021)


Αναλυτικά:

6.643 Γενικές διαταραχές & συμβάματα στο σημείο ένεσης - συμπ. 120 θάνατοι

5.457 Διαταραχές του νευρικού συστήματος - συμπ. 57 θάνατοι

4.429 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - συμπ. 14 θάνατοι

2.389 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος - συμπ. 18 θάνατοι

1.683 Διάφορες υπό έρευνα- συμπ. 32 θάνατοι

1.119 Αγγειακές διαταραχές - συμπ. 54 θάνατοι

907 Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - συμπ. 37 θάνατοι

556 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - συμπ. 1 θάνατος

392 Καρδιακές διαταραχές - συμπ. 48 θάνατοι

322 Λοιμώξεις - συμπ. 11 θάνατοι

305 Οφθαλμολογικές διαταραχές - συμπ. 3 θάνατοι

293 Χειρουργικά και ιατρικά συμβάματα - συμπ. 23 θάνατοι

275 Ψυχιατρικές διαταραχές - συμπ. 3 θάνατοι

267 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές - συμπ. 7 θάνατοι

240 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος - συμπ. 13 θάνατοι

140 Διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης - συμπ. 10 θάνατοι

125 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου

102 Νεφρών και ουροφόρων οδών - συμπ. 7 θάνατοι

85 Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού

66 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

44 Διαταραχές χωρίς περιγραφή - συμπ. 3 θάνατοι

14 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα – περιλ. κύστεις και πολύποδες (επιδείνωση)

12 Επιπλοκές επί Συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών -

9 Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές – συμπ. 1 θάνατος

8 Διαταραχές λόγω προβλημάτων των προϊόντων

6 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος συμπ. 1 θάνατος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις