Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Eφορία – EΦKA: Στα «μανταλάκια» οι μεγαλοοφειλέτες

 Δυο λίστες με τα ονόματα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ θα δώσει στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ στις 30 Ιουνίου - Τελεσίγραφο στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως τις 21 Ιουνίου

Μαρία Βουργάνα

Δυο «μαύρες» λίστες με τα στοιχεία φορολογούμενων που έχουν «φεσώσει» με πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας την Εφορία και τον ΕΦΚΑ ετοιμάζει η ΑΑΔΕ μαζί με το ΚΕΑΟ.

Οι μεγαλοοφειλέτες με απλήρωτα για πάνω ένα χρόνο χρέη θα δουν το όνομά τους να φιγουράρει στις λίστες οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στις 30 Ιουνίου 2022.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία δημοσιοποίηση λίστας για μεγαλοοφειλέτες φυσικά πρόσωπα ήταν στις 10 Ιουλίου 2019 και στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019 για νομικά πρόσωπα. Στη συνέχεια το μέτρο «πάγωσε» λόγω της πανδημίας.

Οι εισπρακτικοί μηχανισμοί πριν «βγάλουν στη σέντρα» τους μεγαλοοφειλέτες θα τους δώσουν μια τελευταία ευκαιρία να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους έως τις 21 Ιουνίου 2022. Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου 2022 τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια για τη δημοσιοποίηση θα λάβουν από την ΑΑΔΕ στην γραμματοθυρίδα τους στο Taxisnet καθώς και στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας σχετική ενημέρωση η οποία θα τους προσκαλεί εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Ειδικότερα το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

1.            Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.

2.            Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Οι λίστες

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Πάντως ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η  δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξαιρέσεις

Ο νόμος προβλέπει ότι από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

– οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

– οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

– οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

– οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

– οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις