Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Προσλήψεις: Προσοχή! Αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου για 1.190 θέσεις σε στρατό, ναυτικό, αεροπορία

 


Μέσω τριών προκηρύξεων που εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα γίνει πρόσληψη 1.190 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) σε Στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Ειδικότερα, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη οι θέσεις κατανέμονται στις Ενοπλες Δυνάμεις ως εξής: 755 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στον Στρατό Ξηράς (Οπλα – Σώματα και Ειδικές Δυνάμεις), 200 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και 235 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΝ).

Οι ανακατατασσόμενοι οπλίτες και επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να υπηρετήσουν και εκτός πολεμικών πλοίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, στις οποίες εδρεύουν Μονάδες – Υπηρεσίες του ΠΝ με αυξημένες υπηρεσιακές/επιχειρησιακές ανάγκες σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό. Ειδικότερα, οι νεοεισερχόμενοι Οπλίτες Βραχείες Ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα τοποθετηθούν σε πολεμικά πλοία και Μονάδες – Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κρήτης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους τα δικαιολογητικά τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Οι οπλίτες και οι έφεδροι που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη, αντίστοιχα, πρέπει να πληρούν τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

β. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο 28ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (γεννημένοι από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα).


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις