Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Πόσα θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου


 Περίπου 2 στους 3 θα δουν τη διαφορά στον τραπεζικό λογαριασμό τους, ενώ για 1 στους 3 η αύξηση θα παραμείνει λογιστική – 1.344.696 δικαιούχοι θα δουν διπλή και 185.649 τριπλή αύξηση

Σιωμόπουλος Ντίνος

Κλείδωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις για 2.634.786 συνταξιούχους από 1ης Ιανουαρίου 2023. Το επόμενο διάστημα περίπου 2 στους 3 θα δουν τις αυξήσεις αυτές στον τραπεζικό λογαριασμό τους, ενώ για 1 στους 3 η αύξηση αυτή θα παραμείνει λογιστική καθώς έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που την απορροφά.

Ειδικά για την οριζόντια αύξηση στο σύνολο των συντάξεων, που θα ισχύσει από 1.1.2023, αυτή ανέρχεται σε 7,75%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει η όποια μικρή απόκλιση ως προς το τελικό ποσοστό της αύξησης που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, αυτό θα πιστοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το φθινόπωρο του 2023, με τη δημοσιοποίηση των τελικών στοιχείων του πληθωρισμού και του ΑΕΠ για το 2022 και θα καταβληθεί στους συνταξιούχους στις αρχές του 2024, μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά. Η εν λόγω αύξηση αφορά το σύνολο των κύριων συντάξεων όλων των Ταμείων και όλων των κατηγοριών (γήρατος, χηρείας, αναπηρίας).

Οι ωφελούμενοι

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι από το σύνολο των συνταξιούχων το 94,6%, δηλαδή 2.499.285, θα δουν στον λογαριασμό τους είτε την αύξηση του 7,75% είτε το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ είτε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είτε την 4η ετήσια αύξηση του νόμου Βρούτση. Μάλιστα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπ. Εργασίας, 1.344.696 συνταξιούχοι θα δουν διπλή αύξηση και 185.649 συνταξιούχοι τριπλή αύξηση.

Αναλυτικά, οι αυξήσεις και το πλήθος των ωφελουμένων επιμερίζονται ως εξής:

l Αύξηση της τάξεως του 7,75% θα δουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

l 912.644 συνταξιούχοι θα δουν κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

l 1.206.624 συνταξιούχοι θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ.

l 231.655 συνταξιούχοι θα λάβουν την 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση.

Και τριπλή αύξηση

Μία τουλάχιστον αύξηση θα δουν 2.499.285 συνταξιούχοι (λόγω της αύξησης της τάξεως του 7,75% ή της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ). Διπλή αύξηση θα δουν 1.344.696 συνταξιούχοι (λόγω του συνδυασμού των αυξήσεων της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ). Τριπλή αύξηση θα δουν 185.649 συνταξιούχοι (λόγω του συνδυασμού της αύξησης της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και της εφαρμογής της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση).

Προσωπική διαφορά

Για τους 910.073 συνταξιούχους που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά προκύπτει πως σε ποσοστό 83% θα δουν και αυτοί αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συγκεκριμένα, μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δουν αυξήσεις 515.480 συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά. Οι ίδιοι θα δουν παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς. Μέσω της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους 259.092 συνταξιούχοι και παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς.

Παραδείγματα

1 (Με μία αύξηση): Συνταξιούχος που λαμβάνει τον μήνα 850 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 66 ευρώ, ενώ το ετήσιο 792 ευρώ. Θα αγγίξει δηλαδή το 93% μιας επιπλέον σύνταξης.
2 (Με διπλή αύξηση): Συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75% και το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 906 ευρώ (840 ευρώ από την αύξηση 7,75% και 66 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος δηλαδή ανέρχεται σε μία επιπλέον σύνταξη.
3 (Με διπλή αύξηση): Συνταξιούχος λαμβάνει τον μήνα 750 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξηση του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 58 ευρώ, ενώ το ετήσιο 696 ευρώ. Παράλληλα, ο συνταξιούχος δικαιούται και την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ καθώς οι συντάξιμες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ τον χρόνο. Με τον συνυπολογισμό και των δύο αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 946 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μία επιπλέον σύνταξη.
4 (Με τριπλή αύξηση): Συνταξιούχος που υπέβαλε αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016, με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει 514 ευρώ τον μήνα. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο του όφελος από αυτή την αύξηση θα είναι 40 ευρώ και το ετήσιο 480 ευρώ. Παράλληλα, θα λάβει επιπλέον αύξηση 2,83% λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που προβλέπεται στον ν. Βρούτση με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαμηλού εισοδήματος (κάτω από 9.600 ευρώ) θα λάβει και το βοήθημα των 250 ευρώ. Επομένως με τον συνδυασμό των τριών παραπάνω αυξήσεων προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελός του ανέρχεται στα 904 ευρώ. Θα δει επομένως ακέραια μία επιπλέον σύνταξη αλλά και το 68% μιας 2ης επιπλέον σύνταξης.
5 (Με διπλή αύξηση): Συνταξιούχος με μηνιαίες απολαβές 1.100 ευρώ, με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75% θα δει μηναίο όφελος 85 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δει επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.086 ευρώ, αγγίζοντας τη μία επιπλέον σύνταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις