Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

EE: Παράταση των κυρώσεων κατά της Tουρκίας για παράνομες γεωτρήσεις

 Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επί του παρόντος, σε κυρώσεις υπόκεινται δύο άτομα

Την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου περιοριστικών μέτρων για τις μη εξουσιοδοτημένες γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην

Ανατολική Μεσόγειο, για ένα έτος, έως τις 12 Νοεμβρίου 2021, προχωρά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.


Όπως τονίζεται, μετά την επανεξέταση των κυρώσεων λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Αγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για την παράταση του καθεστώτος.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τη δυνατότητα να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.

Οι κυρώσεις συνίστανται, για τα μεν πρόσωπα, σε ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, για τις δε οντότητες στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και σε οντότητες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

 


Επί του παρόντος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε κυρώσεις υπόκεινται δύο άτομα.

Ιστορικό

Το καθεστώς κυρώσεων κατά των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί άμεσο επακόλουθο των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2019 και επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, στα οποία η ΕΕ επιβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κάλεσε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με πλαίσιο περιοριστικών μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις