Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Η κυβέρνηση φέρνει το Eispraxis για την αυτόματη είσπραξη χρεών - Διασύνδεση συστημάτων


 Μέχρι το τέλος του μήνα θα «τρέχει» στα Εισπρακτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το σύστημα αυτόματης είσπραξης χρεών.

Με το Eispraxis το «κυνήγι» των ληξιπρόθεσμων οφειλετών του δημοσίου περνάει σε άλλο επίπεδο καθώς  επιτρέπει την παρακολούθηση του προφίλ κάθε οφειλέτη σε πραγματικό χρόνο με άντληση όλων των στοιχείων εισοδήματος και περιουσίας από μια πλειάδα πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

Για κάθε ΑΦΜ, ο εισπρακτικός μηχανισμός θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το ICISnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, Χρηματιστήριο, Εργάνη, ΓΕΜΗ κ.ά.).

Στον ψηφιακό φάκελο του οφειλέτη θα παρατίθενται και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης τα οποία μπορούν ή έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της είσπραξης των χρεών του φορολογούμενου. Πέραν του οφειλέτη θα παρακολουθούνται και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι με την οφειλή (συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι, συσχετιζόμενες επιχειρήσεις, διασυνδεδεμένοι όμιλοι, όπως και οι απορροφήσεις-συγχωνεύσεις).

Το σύστημα μαζικά και αυτοματοποιημένα, θα παράγει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα στον οφειλέτη κάθε φορά που ένα χρέος του καθίσταται ληξιπρόθεσμο, προκειμένου να υπάρξει τακτοποίησή του.

Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη το σύστημα θα ενεργοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη.

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα:

– Θα ταξινομούνται οι υποθέσεις οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (Ονοματεπώνυμο Οφειλέτη, Ποσό Οφειλής, Χρονικό διάστημα  καθυστέρησης υπόθεσης, Ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).

– Θα εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.

– Θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, τη τήρηση η μη των ρυθμίσεων και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

– Θα παρακολουθείται η απόδοση των μέτρων είσπραξης και η διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

ElenxisLive

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί πιλοτικά η εφαρμογή  ElenxisLive, μέσω της οποίας οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώνουν και να πιστοποιούν παραβάσεις, οι οποίες θα κυμαίνονται από έλεγχο ανασφάλιστων οχημάτων με σκανάρισμα της πινακίδας έως online έλεγχο των αποδείξεων λιανικής.

Το σύστημα θα έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των φορολογούμενων και θα επιτρέπει την επίδοση σημειώματος διαπίστωσης ελέγχου σε πραγματικό χρόνο στον ελεγχόμενο.

Στόχος των κινήσεων αυτών, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσα από αποτελεσματικότερους  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις