Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΑΑΔΕ: Ξεκινάει τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, μισθώv και συντάξεων την στιγμή που οι Έλληνες έxoυv «γονατίσει»

 Νέα «έκρηξη» των χρεών που καταγράφηκε και τον μήνα Σεπτέμβριο

Η ΑΑΔΕ, την ώρα που πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο των κατασχέσεων και δεσμεύσεων τραπεζικών

λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, προχωρά σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μετά τη νέα «έκρηξη» των χρεών που καταγράφηκε και τον μήνα Σεπτέμβριο.

Έτσι λοιπόν το ελληνικό κράτος φροντίζει να εξασφαλιστεί η οριστική συντριβή εκατομμυρίων Ελλήνων που προσπαθεί να σώσει ότι μπορεί μετά την καταστροφή των Μνημονίων από το 2010 και μετά και τις ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές της πανδημίας του κορωνοϊού και της επιβολής αντι-ρωσικών κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία που προκάλεσαν εν τέλει τρομακτική ακρίβεια και εξωπραγματικό πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, στα «τεφτέρια» της Εφορίας βρίσκονται 4.240.749 φορολογούμενοι από τους οποίους 2.020.050 είναι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ οι υπόλοιποι, είτε έχουν μικρά ληξιπρόθεσμα χρέη είτε δεν έχουν ακόμη στοχοποιηθεί από τις εισπρακτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη της λήψης αναγκαστικών μέτρων, έχει κινητοποιήσει το φοροεισπρακτικό μηχανισμό ενώ σε 1.387.239 οφειλέτες έχουν επιβληθεί ήδη αναγκαστικά μέτρα.

Κατάσχεση καταθέσεων

Οι κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ΑΑΔΕ καθώς είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται γρήγορα.

Το κατασχετήριο κοινοποιείται στην τράπεζα και μπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται, για κάθε οφειλέτη, πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αφορούν μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και γενικά ό,τι ποσά έχει λαμβάνει ο οφειλέτης από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου των χρημάτων, του οφειλέτη του Δημοσίου διενεργείται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ με κατασχετήριο, μη κοινοποιούμενο στον οφειλέτη, το οποίο περιέχει:

  • το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη και του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση,
  • το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση,
  • πίνακα χρεών του οφειλέτη ή ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα,
  • χρονολογία και υπογραφή του κατασχόντος.

Με το κατασχετήριο ο τρίτος καλείται εντός οκτώ (8) ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου τα χρήματα που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, και, εάν πρόκειται για κινητά πράγματα, να παραδώσει αυτά στον συμβολαιογράφο ή τον φύλακα που ορίζεται στο κατασχετήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις