Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή-φωτιά μητροπολίτη Αμβροσίου για τον ξεπεσμό της Eλληνικής Kοινωνίας!

 
Ο μητροπολίτης κρούει για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου της εκτροπής της κοινωνίας. Στο κάδρο η σχολική βία, οι βιασμοί ανηλίκων, αλλά και η στάση ιερωμένων και Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δηλ. ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ Νο 2 !

 

Φωτιά έπεσε εξ Ουρανού και κατέκασυσε τα Σόδομα και τα Γόμορρα!

Μία γενική παρατήρησις:

Η σημερινή Κοινωνία με σταθερά βήματα συνεχώς απομακρύνεται από

την αγκαλιά του Θεού, πράγμα που σημαίνει, ότι ο σημερινός άνθρωπος

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

ΔΙΑΒΟΛΟΥ!

Εάν δεν με πιστεύετε, προς στιγμήν σκεφθείτε τι λέγει ο λόγος του Θεού για

τον ευσεβή χριστιανό. Ο Απόστολος Παύλος, ζωγραφίζοντας τόν άνθρωπο, που

ευρίσκεται στην αγκαλιά του Χριστού μας, λέγει τα εξής:

 

«Αδελφοί, ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά,

εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης,

ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος, οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ

τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς

ἐπιθυμίαις»,

Δηλ.

«Αδελφοί, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η

ειρήνη, η μακροθυμία, η καλωσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η

εγκράτεια. Τίποτε απ’ αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι

του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα

πάθη και τις επιθυμίες του» (Γαλ. ε’, 22-24).

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, περιγράφοντας στη συνέχεια τα ελαττώματα του ανθρώπου, ο

οποίος έχει απομακρυνθή από την αγκαλιά του Χριστού μας, λέγει τα εξῆς:

«Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ

τελέσητε. ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ

πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ

ἂν θέλητε ταῦτα ποιῆτε…… Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός,

ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,

εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι,

διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια

τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα

πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν» (Γαλ. ε΄, 16-21).

Η Κοινωνία μας, λοιπόν, σήμερα μεταβάλλεται συνεχώς σε μια απέραντη

Κόλαση! Τα καθημερινά φαινόμενα, τα οποία βιώνουμε είναι η μοιχεία, η πορνεία, η

ασέλγεια, οι φόνοι και όλα τα άλλα προϊόντα της αμαρτίας!

Δεν θα ήταν, λοιπόν, υπερβολή, εάν λέγαμε, ότι η σημερινή Κοινωνία

μεταβάλλεται συνεχώς και ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ! Γίνεται μια Κοινωνία, η οποία μας

θυμίζει τα Σόδομα και τα Γόμορρα της Παλαιάς Διαθήκης. Ελάτε να θυμηθούμε

την σχετική διήγηση από την Παλαιά Διαθήκη:

Η σχετική διήγησις της Παλαιᾱς Διαθήκης (Γένεσις κεφ.19)

Οι κάτοικοι των Σοδόμων και των Γομόρρων της εποχής του Αβραάμ ήσαν

ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Σαρκολάτρες! Και …… ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ!

Όταν, λοιπόν, αντιλήφθησαν ότι δύο ξένοι επισκέφθησαν τον Λώτ και ότι θα

διανυκτέρευαν στην οικία του ως φιλοξενούμενοι, τότε ώρμησαν στην κατοικία του

Λώτ και με τρόπο επιτακτικό του είπαν: «Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που

ήρθαν σπίτι σου απόψε; Φέρ' τους μας έξω, να συνευρεθούμε μαζί

τους!». Ιδού η συνέχεια από την σχετική διήγηση της Παλ. Διαθήκης:

«Μετά τη φιλοξενία του Αβραάμ, όταν ο Κύριος

έφευγε από το σπίτι του, είπε στον Αβραάμ: «Η

κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρρων

διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ

βαριά. Θα κατεβώ, λοιπόν, να εξακριβώσω αν

αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις, που έφτασαν

ως εμένα». …… Αλλά ο Κύριος παρέμεινε ακόμη

μαζί με τον Αβραάμ.

Πλησίασε τότε ο Αβραάμ και του είπε: «θα

καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους

αμαρτωλούς; Ίσως υπάρχουν κάποιοι δίκαιοι στην

πόλη. θα τους καταστρέψεις κι’ αυτούς; Δεν θα

συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των λίγων δικαίων, που βρίσκονται σ'

αυτήν; Δεν γίνεται να θανατώσεις δικαίους και αμαρτωλούς μαζί, σαν να

ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν! Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να

αποδώσει δικαιοσύνη;»

Ο Κύριος του απάντησε: «Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων έστω και

δέκα δικαίους, δε θα καταστρέψω την πόλη και την περιοχή για χάρη των

δέκα».

Οι δύο Άγγελοι έφτασαν στα Σόδομα το βράδυ. Ο Λωτ τους

φιλοξένησε, τους περιποιήθηκε και τους ετοίμασε το δείπνο. Πριν όμως

κοιμηθούν, οι άντρες των Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι.

Ήταν εκεί όλος ο αντρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Φώναζαν

στο Λωτ και του έλεγαν: «Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν σπίτι

σου απόψε; Φέρ' τους μας έξω, να συνευρεθούμε μαζί τους!»

Τότε ο Λωτ τους παρακάλεσε και τους έλεγε, «μην τους κάνετε κανένα

κακό, γιατί είναι φιλοξενούμενοί μου κι ήρθαν να προστατευτούν στο σπίτι

μου».

Εκείνοι όμως φώναζαν και έλεγαν: «Ήρθε ένας ξένος και θέλει να μας

κρίνει!» «Τώρα θα σου κάνουμε χειρότερα απ' ότι σ' εκείνους». Και

σπρώχνοντας με βία το Λωτ προσπαθούσαν να του σπάσουν την πόρτα.

Τότε οι δύο Άγγελοι άπλωσαν το χέρι τους και τράβηξαν τον Λωτ

μέσα στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Κατόπιν τύφλωσαν όλους, όσοι

ήταν απ' έξω, μικρούς και μεγάλους, έτσι που άδικα προσπαθούσαν να

βρουν την πόρτα του σπιτιού.

Είπαν τότε οι δυο Άγγελοι στον Λωτ: «Πάρε τη γυναίκα σου, το

γαμπρό σου, τους γιους σου και τις κόρες σου και όποιον δικό σου έχεις

στην πόλη και φύγετε, γιατί θα καταστρέψουμε αυτό τον τόπο. Είναι

μεγάλη η κατακραυγή που υψώνεται στον Κύριο ενάντια στους κατοίκους

της περιοχής και ο Κύριος μας έστειλε να καταστρέψουμε τα Σόδομα».

Ο Λωτ πήγε και μίλησε στους γαμπρούς του, που επρόκειτο να

παντρευτούν τις θυγατέρες του και τους είπε: «Σηκωθείτε και φύγετε από

'δω, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη». Αυτό όμως φάνηκε αστείο

στους γαμπρούς του και τον ειρωνεύτηκαν.

Όταν ξημέρωσε, οι Άγγελοι είπαν στο Λωτ: «Σήκω, πάρε τη γυναίκα

σου και τις δύο σου κόρες, για να μην καταστραφείς για τις αμαρτίες της

πόλης. Φύγε και μην κοιτάξεις πίσω σου και μη σταθείς πουθενά σε όλη την

περιοχή».

Όταν ο Λωτ απομακρύνθηκε, τότε ο Κύριος άφησε από τον ουρανό να

βρέξει θειάφι και φωτιά στα Σόδομα και στα Γόμορρα. Οι πόλεις εκείνες

και οι κάτοικοί τους καθώς και όλη η γύρω περιοχή και η βλάστηση της

καταστράφηκαν. Η γυναίκα όμως του Λωτ αγνόησε την προειδοποίηση του

Αγγέλου και κοίταξε πίσω για να δει τι συνέβαινε. Και αμέσως έγινε στήλη

άλατος. Σε όλη την περιοχή ανέβαινε από τη γη καπνός, σαν να έβγαινε από

καμίνι».

ΠΗΓΗ: ttps://orthodoxoiorizontes.gr/Palaia_Diathikh_Biblio/Oi_Patriarxes/Sodoma_kai_Gomorra.htm

Έπειτα από αυτήν την διήγηση, ας έλθουμε τώρα, αγαπητοί μου

αναγνώστες, να ρίξουμε μια ματιά στην σύγχρονη Κοινωνία.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:

Ρίψτε μια ματιά περί του τί συμβαίνει σε Ανατολή και Δύση!

 Εδώ ο Πάπας της Ρώμης ασπάζεται το χέρι των Εβραίων,

ήτοι του David Rockefeller John Rothschild!!!!!, δηλ. των

σταυρωτών του Χριστού μας!

(Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,

11.02.2023, σελ. 9)

 

 Και εδώ ο αντίχριστος Πάπας της Ρώμης ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

νομιμοποιεί την ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΝ! «Αμαρτία και

αδικία», λέγει, «είναι οι Νόμοι, που ποινικοποιούν την

ομοφυλοφιλία»!!! Ούτε ο Διάβολος δεν θα έκανε μια τέτοια

γκάφα!

 

(Πηγή: ΚΙΒΩΤΟΣ, 16.02.2023, σελ. 09).

 

 Εδώ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος ο Β΄

μετασχηματίζεται……

«Ὁ λόγος γιά τόν γνωστό (ἤ ἀκριβέστερα: περιβόητο) Πατριάρχη

Ἀλεξανδρείας, πού τήν περασμένη Κυριακή βρέθηκε στό Κενυάτικο χωριό

Kesengei γιά τήν ἐνθρόνιση ἑνός νέου ἐπισκόπου, καί οἱ ἐκδηλώσεις πού

ἀκολούθησαν περιέλαβαν καί τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο ἀρχηγό τῆς

φυλῆς Nandi. Καί, ὅπως βλέπετε, ἡ τελετή εἶχε καί στολισμό τοῦ πανευτυχοῦς

προκαθημένου μέ τά ἀνάλογα διακριτικά (τοῦ φυλάρχου) »

( Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com/tag/ /πατριάρχης-αλεξανδρείας-θεόδωρος-β).

 Εδώ πάλιν ένας μοντέρνος Μητροπολίτης άφησε την

φροντίδα για την υγεία της ψυχής των Χριστιανών

του και εκδαπανάται για να υπερασπισθή την υγεία

του σώματος των! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ για τον εκκλησιασμό κλπ. κλπ.

«Σας παρακαλώ….να περιορίσετε και τον ερχομό σας στους

Ναούς…..Να μην έχετε ενδοιασμούς και ενοχές για την

αποχή σας αυτή…»!!!!, έγραψε επί λέξει!

 

Ιδού και η απόδειξις:

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως παρακαλεί και για τον περιορισμό της προσέλευσης

στους ναούς. «Σας παρακαλώ, ακόμα, να περιορίσετε και τον ερχομό σας στους Ναούς.

Φαίνεται περίεργο που σας ζητώ κάτι τέτοιο, όμως αυτό είναι το θέλημα του Θεού για το

καλό όλων μας. Να μην έχετε ενδοιασμούς και ενοχές για την αποχή σας αυτή. Να εξασκήσετε

την αγάπη σας προς το Θεό και τους συνανθρώπους σας με θερμή προσευχή μπροστά στο

προσωπικό σας προσκυνητάρι… », εξηγώντας πως «Αυτή η μέριμνα, αποφυγής του

συγχρωτισμού, δεν αφορά στην εγωιστική προστασία του εαυτού μας, όχι! Λαμβάνεται

εκτάκτως, ώστε να μη γίνουμε αιτία διασποράς του ιού και αφορμή να βασανιστούν

ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, εγκυμονούσες γυναίκες, πολύ-ασθενείς και βαρειά

εγχειρισμένοι συνάνθρωποί μας ή κάποιοι που έχουν λανθάνουσες αρρώστιες οι οποίες δεν

έχουν ακόμα εκδηλωθεί…».Τέλος ανακοινώνει ότι οι ναοί θα λειτουργούν μόνο κάθε Κυριακή

πρωί για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, από τις 9.00 έως τις 10.00, μόνο μ' έναν ιερέα κι

έναν ψάλτη. «Τις υπόλοιπες ιερές Ακολουθίες και τους λαοφιλείς Χαιρετισμούς στην Παναγία

μας, σας συστήνω και σας παρακαλώ να τις τελείτε στα σπίτια σας…».

Πηγή: https://www.alphatv.gr/news/koinonia/article/40979/mitropolitis-alexandroupoleos-

k-anthimos

 Εδώ ο ίδιος μοντέρνος Μητροπολίτης, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

ως προς το Θρήσκευμα των Μεταναστών ( οπαδών του Ισλάμ, ως

γνωστόν), καυχάται, ότι το μεταναστευτικό θα λύση πολλά σύγχρονα

προβλήματα, όπως π.χ. θα πάρουν για νύφες και γαμπρούς τα παιδιά

μας… ….Με τις ασφαλιστικές εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία

μας θα εξασφαλίζοναι οι δικές μας συντάξεις. Θα μεγαλώσουν οι

πόλεις μας …Και θα γεμίσουν παιδικές φωνές οι χορταριασμένες

αυλές των σχολείων μας». Ιδού και οι Δηλώσεις Του:

ΠΗΓΗ: https://www.protothema.gr/greece/article/962286/mitropolitis-alexandroupoleos-

tha-agaliasoume-tous-alloethneis-tha-paroun-gia-nufes-kai-gabrous-ta-paidia-mas.

Βλέπετε: Η μείωσις του πληθυσμού έως και η εξαφάνισις των Ελλήνων

Ορθοδόξων Χριστιανών από την Ελλάδα μας, την Κοιτίδα της Ορθοδοξίας, διά της

εγκαταστάσεως των Μουσουλμάνων Μεταναστών, δηλ. η επικράτησις του

Μουσουλμανισμού εις την Ελλλάδα, ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ

ΑΡΧΙΕΡΕΑ! Τον ικανοποιεί μόνον το γεγονός, ότι «με τις εισφορές τους στα

ασφαλιστικά ταμεία μας ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»!!!!! Έπειτα είναι γνωστόν, ότι διά των Μ.Κ.Ο. η Χώρα μας σήμερα

παρέχει μηνιαίον επίδομα στους Μετανάστες, δωρεάν στέγη, δωρεάν

νοσοκομειακή περίθαλψη κλπ. ενώ κάποιοι Έλληνες Πολίτες πεθαίνουν από την

πείνα! Κάποιοι Μετανάστες εισπράττουν μηνιαίως ως επίδομα από την Τράπεζα

μέχρι και το ποσόν των 1.800 € !!!!, όπως με τά μάτια του είδε κάποιος γνωστός

μας, ευρεθείς στην Τράπεζα. Την ίδια ώρα οι Τράπεζες «βγάζουν» σε

πλειστηριασμό το σπίτι των Ελλήνων!!! «Κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα

σφυρίζουν αδιάφορα….για το ξεσπίτωμα 700.000 οικογενειών.

«ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ FUNDS!!!»

(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 18.02.2023, σελ. 19)

 

 Εδώ πάλιν ένας άλλος νέο-χειροτόνητος και λόγιος

Μητροπολίτης …… κατεβαίνει από το ύψος του

Αρχιερατικού του Θρόνου για να … πλησιάση τους

Χριστιανούς Του και ηγείται του χορού!!!!! Η εκκοσμίκευσις της

Εκκλησίας εις τον κολοφώνα της! Θαυμάστε Τον, εδώ σύρει τον

χορό!

 

 Και εδώ η λεπτομέρεια! Ο Μητροπολίτης, αφού ετέλεσε την

Θεία Λειτουργία, έσυρε πρώτος τον Τρανό Χορό!

(Πηγή: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z70oPZ9qLQg

Και https://www.youtube.com/watch?v=LMWtyyvYc30).

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ,

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Μέχρι τώρα ήμασταν στο Χώλ της Κολάσεως! Ελάτε τώρα να κατέβουμε τα

σκαλοπάτια και να εισέλθουμε μέσα στην ίδια την Κόλαση! Εκεί θα συναντή-σουμε

μερικούς «κολασμένους», δηλ. πρόσωπα, τα οποία παρέδωσαν τον εαυτό τους

στον Διάβολο και μετετράπησαν σε όργανα της αμαρτίας!

 

 Εδώ, λοιπόν, «κάποιο 65χρονο Κομματόσκυλο»

κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι!!!! Ιδού η

είδησις:

 Εδώ, πάλι, ο καλός … γιατρός και αφροδισιολόγος,

αντί να παρέχη τις ιατρικές του υπηρεσίες, απολάμβανε

σεξουαλικά το δωδεκάχρονο κοριτσάκι και μάλιστα στο…

ιατρείο του! Κάποιοι κάνουν λόγο «για έναν επικίνδυνο

γιατρό, με συμπεριφορά, που δεν ταιριάζει σε

επαγγελματία Υγείας»

 

 Εδώ κάποιοι …… έξυπνοι νεαροί πρέπει να πάρουν

βραβείο για τον βιασμό παιδιών! «Οι νεαροί βγήκαν

από το αυτοκίνητό τους, ακινητοποίησαν μια 13χρονη

κοπέλα και την κακοποίησαν σεξουαλικά».

(Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 16.02.2023, σελ. 27).

 Σε μια άλλη περίπτωση «δύο παιδιά-αδέλφια», αγόρι και

κορίτσι, «εξωθούνταν σε

σεξουαλικά όργια από τον ίδιο

τον πατέρα τους με την ανοχή

και της μητέρας τους», ενώ

μερικές φορές βοηθούσε και ο

θείος των παιδιών!!!!!

 

(Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 16.02.2023, σελ. 27).

 Εδώ, πάλι, κάποιος

καλός …..καθηγητής

Γυμνασίου

κατηγορείται «για ασέλγεια (σε 15χρονη Μαθήτρια)

κατά τη διάρκεια ιδιαιτέρων μαθημάτων, που της

έκανε στο σπίτι της»!

 

(Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 15.02.2023, σελ. 27).

 

 Εδώ θαυμάστε το γεγονός, ότι η αλητεία έχει

εισχωρήσει μέσα στα Σχολεία, τα οποία αντί να

διδάσκουν την ΑΡΕΤΗ, την ΠΙΣΤΗ προς τον Θεόν

κλπ. διδάσκουν την ομοφυλοφιλίαν και τα …

παρόμοια. Ο Διάβολος χορεύει, οπότε ΟΙ ΣΥΜ-

ΜΟΡΙΕΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ μέσα

στο Σχολείο…..

(ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 19.02.2023, σελ. 1 η )

 

o Εδώ τώρα η αλητεία δεν έχει όρια! Μαθητές του Λυκείου προβαίνουν

σε ΟΜΑΔΙΚΟ ΒΙΑΣΜΟ μιάς κοπελίτσας 13 μόλις ετών! Παγίδευσαν το

κοριτσάκι και το παρέσυραν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όποτε εκεί

έδειξαν την ΚΤΗΝΩΔΙΑ ΤΟΥΣ και την ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥΣ!

(ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 17.02.2023, σελ. 18 η ) (ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 17.02.2023, σελ. 17 η )

 

 Εδώ τα όργανα του Διαβόλου -ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-ΤΙΚΟΥ-

στη Λαμία- αγωνίζονται να δηλητηριάσουν με

ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ ένα ……συμμαθητή τους!

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

 

 

 

 Εδώ και πάλι για τα Σχολεία μας ο λόγος! Η ΒΙΑ

ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΩΣ ΤΟΥΣ

ΔΡΟΜΟΥΣ, γράφουν συνεχώς πλέον και οι Εφημερίδες!

 

 

(ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 12.02.2023, ΣΕΛ. 23)

 Εδώ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ……

ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΙΟ ΤΟΥ!

 

(ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 13.02.2023,

σελ.25 η )

 Εδώ πάλι τα όργανα του Διαβόλου

ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ

ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ ΕΝΟΣ …….ΚΛΑΜΠ!

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 13.02.2023, σελ.25 η )

 

 Εδώ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΟΡΓΑΝΟ

ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ασελγούσε σε

ένα 15χρονο κορι-τσάκι, στο

οποίο έκανε ιδιαίτε-ρα

μαθήματα εκεί ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ!!!!

 

 Και ένα τελευταίο, για να μη λυποθυμήσετε από τις

αναθυμιάσεις τους κακού και από την βρωμιά της

αμαρτίας!

 Στην Κέρκυρα κάποιος 64χρονος τον περασμένο

Αύγουστο είχε στραγγαλίσει την ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ!

Έγραψε η Τοπική μας Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, (βλ.

φ. της 15.02.2023, σελ. 5).

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σαν επίλογο στο πτωχό αυτό σημείωμά μας θα χρησιμοποι-

ήσουμε τα λόγια της εγκρίτου Εφημερίδος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, τά οποία και

σας μεταφέρουμε εδώ:

«ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΡΤΙ!

Τράπ με στίχους…..«ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» σε Καρναβαλικό πάρτι Δημοτικού

Σχολείου:

«7 ΧΡΟΝΑ (παιδάκια) ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΑΝ…”ΣΕ ΘΕΛΩ ΑΠΟΨΕ, ΠΟΥ ΤΑ

ΒΛΕΠΩ ΟΛΑ ΘΟΛΑ, ΦΕΡΕ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΟΛΟ ΤΟ ΜΠΑΡ“!

.«Βάζανε τα παιδιά να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια, τα

βαθμολογούσαν και τα χειροκροτούσαν! Μιλάμε για παιδιά Σχολείου και ο

γυιός μου φέτος είναι στην Α΄τάξη Δημοτικού», λέει ο γονιός, ο οποίος

σημειωτέον καταμαρτυρεί πως το αγόρι του, όταν επέστρεψε από το πάρτι στο

σπίτι και τον συνάντησε, του ανέφερε πως είχε μάθει απ’ έξω τους στίχους του

τραγουδιού, το οποίο είπε και μάλιστα βαθμολογήθηκε με 8 στα 10!…Και ο

πιτσιρικάς τραγούδησε με στίχους όπως:

 

o « Σε θέλω και ας μην ξέρω που θα βγεί, ούτε καν

ξέρω για εσένα απόψε που τα βλέπω θολά να

φύγουμε μαζί, θέλω να κάνεις το παν! Γουστάρω να

’σαι αλήτης. Κι εγώ να ’μαι Madame!»

o «Φέρε ποτό, κατεβάζω όλο το bar»!

o «Το σώμα σου να λιώνει. Μοιάζει σοκολά»!

o «Είσαι αλήτης και έχω πάντα μετρητά! Με το coupe

μπαίνουμε τέρμα, όλοι μιλάνε για εμένα! Με πιάνει

τρέλα, τρέλα, τρέλα! Και όλο μου λέει έλα, έλα, έλα»!

(ΠΗΓΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 18.02.2023, σελ. 7)

 

Με άλλα λόγια η σημερινή Κοινωνία ΕΞ ΑΠΑΛΩΝ ΟΝΥΧΩΝ

απομακρύνεται από την αγκαλιά του Θεού και, δυστυχώς, παραδίδεται αύτανδρη

στην ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ! Το Σύνταγμα της Ελλάδος στο αρθρο 3 &1

αναγράφει, ότι

«Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της

Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xριστoύ». Επομένως η

παράδοσις της μαθητιώσης νεολαίας στα χέρια του Διαβόλου από τους

Εκπαιδευτικούς συνιστά ένα ΕΓΚΛΗΜΑ!

Στη συνέχεια το άρθρο 16 & 2 του Συντάγματος προσδιορίζει και τον

σκοπόν της Ελληνικής Παιδείας:

«H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την

ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε

ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες».

Καθώς θα αναγνώσατε ένας από τους σκοπούς της Ελληνικής Παιδείας είναι

η ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ των Ελλήνων και όχι βέβαια η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ των παιδιών

μας ΣΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ(!), όπως γίνεται σήμερα!

Ας μη λησμονούμε, ότι η Εξοχωτάτη Κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προ τινος χρόνου επισκέφθηκε ένα Δημοτικό Σχολείο

της Πολίχνης Σερρών και εδίδαξε στα παιδάκια-νήπια την … ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ!

«Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τον Winnie ένα αρκουδάκι από

κάποιο παιδικό παραμύθι και τους είπε ότι… δεν είναι ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό,

αλλά κάτι… άλλο. Όπως είπε αυτό είναι το αγαπημένο της παιδικό, παραμύθι καθώς

ουσιαστικά προωθεί μια unisex κοινωνία χωρίς διακριτά φύλα».

(ΠΗΓΗ: https://www.newsbomb.gr/bomber/story/1259420/apisteyta-pragmata-h-

sakellaropoyloy-eipe-se-paidia-dimotikoy-gia-arkoydakia-poy-den-exoyn-fylo)

Έπειτα όλοι πλέον γνωρίζουμε, ότι η Αρχηγός της Ελληνικής Δημοκρατίας

συμβιώνει ΑΣΤΕΦΑΝΩΤΗ με κάποιον ερωτικό σύντροφό Της! Με άλλα λόγια

νομιμοποιεί την ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ και την ΠΟΡΝΕΙΑ!

Η οργή του Θεού για την αποστασία του συγχρόνου ανθρώπου εκφράζεται

με χίλιους τόσους τρόπους.

«Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκαταστασίας, μή

πτοηθῆτε· δεῖ γάρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως

τό τέλος. τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπί ἔθνος

καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους

καί λιμοί καί λοιμοί ἔσονται, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ’

οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται».(Λουκ. κα’, 9-11). Και η απόδειξις: Ο σεισμός στην

Τουρκία και στην Συρία έφερε μια πρωτοφανή καταστροφή!

Έπειτα από όλα τα παραπάνω αποδεικτικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ αβίαστο εξάγεται το

συμπέρασμα, ότι η Κοινωνία μας με σταθερά πλέον βήματα μετασχηματίζεται και

γίνεται ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ!

ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΣ

ΜΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!

Η Μητέρα Εκκλησία, καθώς ήδη εισερχόμεθα στη περίοδο της Μεγάλης

Τεσσαρακοστής, μας καλεί σε Μετάνοια, δηλ. σε διόρθωση της πορείας μας και την

επιστροφή μας στην αγκαλιά του Κυρίου μας! Ιδού η πρόσκλησις:

«Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν, τας

λαμπάδας εαυτών ευτρεπίσωμεν, εν αρεταίς

εκλάμπον- τες και πίστει ορθή, ίνα ως αι φρόνιμοι

του Κυρίου παρθένοι, έτοιμοι εισέλθωμεν, συν

Αυτώ εις τους γάμους».

Με τις πυκνές ιερές Ακολουθίες, με την πρόσκληση για την τήρηση της

Νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με την τέλεση της Προηγιασμένης Θείας

Λειτουργίας, με την Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, με

την συμμετοχήν μας εις τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της Κυριακής και , τέλος, με

την πρόσκλησιν εις την Μετάνοιαν και την Εξομολόγησιν η Μητέρα Εκκλησία μας

καλεί να διορθώσουμε την πορείαν μας και να ξανα-επιστρέψουμε στην αγκαλιά

του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η

ΖΩΗ! Ο Κύριος μας είπε τα λόγια:

«Έγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ίωάνν, 14, 6).

Και προσέθεσε:

«Έάν ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ίωάνν, 14, 15).

Συνεπώς, αγαπητοί μου Αδελφοί και Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

 Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε τον εαυτόν μας;

 Μήπως πρέπει να διορθώσουμε την πορεία μας;

 Μήπως πρέπει να επιστρέψουμε στην αγκαλιά του Χριστού

μας;

Και συγχρόνως,

 Μήπως πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να

διαμαρτυρηθούμε για την αλλοίωση του περιεχομένου του

ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ;

 

Ελάτε τώρα να κλείσουμε το μακροσκελές αυτό Σημείωμά μας με μίαν εισέτι

αποκάλυψιν! Όταν οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου μεταβάλλονται σε

κοσμικά Όργανα, όταν οι Πνευματικοί μας Ταγοί μετασχηματίζωνται και

απορροφώνται από την λεγόμενη «κοσμική Κοινωνία», τότε η κατάστασις

της Κοινωνίας καθίσταται ΤΡΑΓΙΚΗ! Τότε στη σκέψη μας έρχονται τα λόγια

του Κυρίου μας: «υμείς εστέ το άλας της γης, εάν δε

το άλας μωρανθή εν τινι αλισθήσεται; εις

ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και

καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων» (Ματθ. 5,13).

Σας παραθέτω, λοιπόν, φωτογραφίες από έναν νέον Μητροπολίτην, ο

Οποίος άφησε τον ιερόν Θρόνον της Αποστολής Του, καθώς διά της εις

Επίσκοπον χειροτονίας Του ανυψώθη και έχει τεθή «εις Τύπον και Τόπον

Χριστού»! Ο Μητροπολίτης αυτός, λοιπόν, κατέβηκε στο πεζοδρόμιο,

γονάτισε στο έδαφος μαζί με ένα πλήθος, που διασκέδαζε εκεί την

Τσικνοπέμπτη (ήσαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου εκεί κάπου

στο γκαράζ) και άρχισε να διασκεδάζη μαζί τους και να χειροκροτή με πάθος

κάποιον χορευταρά! Και η αμοιβή; Στο τέλος του χορού ο Μητροπολίτης

σηκώθηκε, επλησίασε τον χορευταρά και άπλωσε το χέρι του για να τον

συγχαρή. Τότε ο χορευταράς, δείχνοντας την περιφρόνησή του, εγύρισε την

πλάτη του στον Αρχιερέα του Θεού του Υψίστου και έφυγε ….!!!!

Μητροπολίτης …

του 21 ου αιώνος!

Έπειτα από όλα αυτά,

αγαπητοί μου Αδελφοί,

γονατιστός παρακαλώ τον Νυμφίον της ψυχής Χριστόν και με δάκρυα στα

μάτια, αναφωνώ:

«ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ»!

ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΑΣ!

ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

 

Αμήν! Γένοιτο!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις