Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Συντάξεις: Με 3 «ταχύτητες» η συνταξιοδότηση των ενστόλων - Ποιοι παίρνουν έξτρα μερίσματα και ενισχύσεις έως 2.000 ευρώ


Συντάξεις: Συνταξιοδότηση τριών ταχυτήτων ισχύει για τους ένστολους σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

Οι προϋποθέσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, είναι:

Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, με συνολική υπηρεσία ως 30,5 έτη, εφόσον ως το 2014 συμπληρώθηκαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Συνταξιοδότηση με ηλικιακό όριο αποστρατείας και συμπληρωμένη 35ετία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους ένστολους, ανεξάρτητα από το έτος που συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη.

Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, μόλις συμπληρωθούν 40 έτη υπηρεσίας, στα οποία αναγνωρίζεται και ο διπλάσιος χρόνος σε μάχιμες μονάδες. Προσοχή, για την 40ετία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άλλος πλασματικός χρόνος πλην της στρατιωτικής θητείας για να συμπληρωθούν τα 24,5 έτη. Αν χρησιμοποιηθούν και άλλοι πλασματικοί χρόνοι, τότε για τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να ισχύουν και ηλικιακές προϋποθέσεις (π.χ. 60, 62) και να είναι απαραίτητα συμπληρωμένη η 35ετία.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Για τον έξτρα χρόνο που υπολογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη 5ετία) προκειμένου να αναγνωριστεί απαιτείται να έχει προηγηθεί πραγματική 25ετής υπηρεσία και όχι 24,5 έτη, σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε στο νόμο για το μίνι ασφαλιστικό (ν. 4997/2022).

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά. Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.


Συντάξεις: Εξτρα μερίσματα και ενισχύσεις έως 2.000 ευρώ

 Με το νόμο 5018/2023 προσαυξάνονται τα μερίσματα του ΜΤΣ από το βαθμό του ταξιάρχου και άνω ως εξής:


*Κατά 10 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΕΘΑ.

*Κατά 9 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.

*Κατά 8 μερίδια στους διατελέσαντες γενικούς επιθεωρητές Στρατού και διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.

*Κατά 6 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό αντιστράτηγου.

*Κατά 5 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό υποστράτηγου.

*Κατά 4 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό ταξιάρχου.


Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και έπειτα, ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (Α, Β, Γ) στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία.

Η τιμή του μεριδίου του ΜΤΣ πήρε μικρή αύξηση και καθορίστηκε στα 5,1 ευρώ από 4,9 ευρώ.

Ενας στρατιωτικός που ανήκει στο Α1 μισθολογικό κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017) δικαιούται 40 μερίδια με τιμή 5,1 ευρώ το καθένα, δηλαδή βασικό μέρισμα 204 ευρώ και άλλα 204 ευρώ από το ΕΚΟΕΜΣ. Υπαξιωματικός (Β-Γ κλιμάκιο) με 20 μερίδια θα πάρει μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ 204 ευρώ.


Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

*Συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ) με σκοπό την παροχή βοηθήματος για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, εξόδων κηδείας, έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων, τη χορήγηση άτοκων δανείων κ.ά.

*Διευρύνονται τα ποσά της εφάπαξ ενίσχυσης που χορηγεί ο Ειδικός Λογαριασµός του Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών (ΤΠΑΣ) του Ταµείου Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΑ.ΠΑΣΑ). Για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, (κακοήθη νοσήµατα, νεφρική ανεπάρκεια, µεταµόσχευση), καθώς και παθήσεις που προκαλούν αναπηρία άνω του 67% η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Για δυσίατα νοσήµατα του µετόχου ή µέλους της οικογενείας του, χορηγείται ενίσχυση 1.500 ευρώ. Για παθήσεις σε διατεταγµένη υπηρεσία, η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ. Για την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή της συζύγου, η ενίσχυση φτάνει στα 1.500 ευρώ. Για θεοµηνία ή φυσικό φαινόµενο, όπως σεισµός, πυρκαγιά και πληµµύρα, ή άλλο σοβαρό συµβάν, δίδεται ενίσχυση 1.000 ευρώ για ζημιές σε πρώτη κατοικία ή οικοσκευές. Τα ποσά της εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης προσαυξάνονται ανάλογα µε το διάστηµα απουσίας του µετόχου από την υπηρεσία κατά 10%, 15% και 20%.

Η «μάχιμη 5ετία» με το νόμο 4997/2022 επεκτάθηκε στα μόνιμα και επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία και αν ασκούν τα καθήκοντά τους.

Για τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. Π.Σ.) αναγνωρίζεται με εισφορά 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς περίπου 2.500 ευρώ για το σύνολο της 5ετίας.

Για τις Ενοπλες Δυνάμεις αναγνωρίζεται με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε μάχιμες μονάδες.

Τα 5 επιπλέον έτη προστίθενται ως συντάξιμα στη συνολική υπηρεσία των ενστόλων και αυξάνουν σημαντικά το ποσό της σύνταξης. Για παράδειγμα, αξιωματικός με 32 έτη πραγματικής υπηρεσίας και συντάξιμο μισθό 1.448 ευρώ, αν βγει στη σύνταξη με 33 έτη, θα πάρει 802 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας και πριν το φόρο. Με την προσθήκη της πλασματικής 5ετίας θα βγει με 38 έτη και θα πάρει σύνταξη 931 ευρώ, δηλαδή κερδίζει 129 ευρώ αύξηση! Αν έχει 35 έτη και πάρει τα 5 επιπλέον, θα βγει με 40ετία και σύνταξη στα 1.070 ευρώ (αντί 897 ευρώ που θα έπαιρνε με τα 35 έτη), που σημαίνει κέρδος 173 ευρώ.

Πώς βγαίνουν στη σύνταξη οι στρατιωτικοί

Με 24,5 χρόνιαΑπαιτούμενα έτη για σύνταξη
Εως 201024,5
Το 201126
Το 201227,5
Το 201329
Το 201430,5
Από 1ης/1/20151. Χωρίς όριο ηλικίας με 40 έτη.

2. Με όριο ηλικίας βάσει βαθμού και 35ετία

Η σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών

Ασφαλισμένων μέχρι 1992
Θεμελίωση δικαιώματοςΑπαιτούμενα έτη ασφάλισηςΣύνολο ετών για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας (*)
Εως 20102020
20112021
20122023
20132025
201424,530,5
2015 και μετά24,540
Ασφαλισμένων από 1ης/1/1993
Θεμελίωση με 24,5 έτηΜετά την 1η/1/20151. Χωρίς όριο ηλικίας με 40 έτη.

2. Με όριο ηλικίας βάσει βαθμού και 35ετία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις