Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Επιτέλους, γεμίζουν οι τσέπες: Έτσι παίρνεις 400 ευρώ αν είσαι ανασφάλιστος – Προσοχή στις 2 προϋποθέσεις

 Στα 427 ευρώ η εθνική σύνταξη – 400 ευρώ στους ανασφάλιστους

Οι αυξήσεις στους συνταξιούχους από τις αρχές του νέου χρόνου θα αναπροσαρμόσουν την εθνική σύνταξη, αλλά και μια σειρά παροχών και ενισχύσεων που είναι συνδεδεμένες με αυτή.

Σύμφωνα με το ieidiseis οι αυξήσεις στις συντάξεις θα αναπροσαρμόσουν ανάλογα και την Εθνική σύνταξη, αλλά και όλες τις παροχές που συνδέονται με αυτή.

Υπενθυμίζεται πως το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ανέρχεται σήμερα στα 387 ευρώ μετά από την τελευταία αύξηση.

Είστε δικαιούχος για το επίδομα ανασφάλιστων του ΟΠΕΚΑ των 387 ευρώ αν:

  1. Αν έχετε συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας σας και δεν λαμβάνετε σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 387 ευρώ.
  2. 2. Αν η σύνταξη αυτή ή η παροχή από δημόσιο φορέα είναι μικρότερη από το επίδομα των 387 ευρώ, δικαιούστε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνετε από αλλού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Αν το ποσό που προκύπτει ως διαφορά είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνετε από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

Για να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα θα πρέπει να διαμένετε μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης σας ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας σας, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθείτε να διαμένετε στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

Ποιοι εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αιτήματος;

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Πότε καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα ;

Η παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που ελάμβαναν ήδη πριν τη 12η Μαΐου 2016 παροχή από τον ΟΓΑ εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς

Από 1-1-2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το επίδομα αυξάνεται με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.


Πως θα διαμορφώνεται και η εθνική σύνταξη

Όπως ισχύει μέχρι και το 2024, οι αύξησης στους συνταξιούχους διαμορφώνονται κατά 50% του πληθωρισμού,

συν το μισό ΑΕΠ (οικονομική μεγέθυνση). Από το 2025 και μετά οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν τον πληθωρισμό στο ακέραιο και δεν θα επηρεάζονται οι αποδοχές τους από την αύξηση του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας φέτος η οικονομική μεγέθυνση (αύξηση ΑΕΠ) θα κυμανθεί στο 2,2% και ο επίσημος πληθωρισμός στο 4,3%. Κατά συνέπεια οι αυξήσεις στις συντάξεις θα διαμορφωθούν (το πολύ) στο 3,2% από 1/1/2024 (2,2%+4,3%=6,5%:2=3,15%). Τόσο στο συνολικό ποσό των αποδοχών, όσο και στα επιμέρους τμήματα.

Υπό αυτή την έννοια και καθώς από το 2025 και μετά οι αυξήσεις στις συντάξεις θα διαμορφώνονται από το ύψος του πληθωρισμού και μόνο, την μεθεπόμενη χρονιά οι συνταξιούχοι θα λάβουν μεγαλύτερες αυξήσεις, παρότι ο επίσημος πληθωρισμός, εκτός απροόπτου, αναμένεται να περιοριστεί στο 3,8% το 2024 (από 4,3% φέτος).

Έτσι η Εθνική σύνταξη για τα 20 χρόνια ασφάλισης και τα 40 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, η οποία έχει διαμορφωθεί το 413,76 ευρώ φέτος, θα φτάσει στα 427 ευρώ το νέο χρόνο.

Αντιστοίχως, για τα 15 έτη ασφάλισης η Εθνική σύνταξη θα φτάσει στα 383,63 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αναπροσαρμογής θα έχουμε αντίστοιχες αυξήσεις και σε μια σειρά άλλων παροχών και ενισχύσεων:

Η σύνταξη ανασφάλιστου ηλικιωμένοι (στο 67ο έτος με μικρότερο από 4.340 ευρώ ατομικό εισόδημα ή 8.640 οικογενειακό) θα ανέλθει στα 400 ευρώ το μήνα.

Αντιστοίχως στα 400 ευρώ θα ανέλθει και η κατώτατη σύνταξη χηρείας.

Λόγω της υπολογιζόμενης αύξησης της εθνικής σύνταξης, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, από 827,52 ευρώ αναμένεται να ανέλθει στα 854 ευρώ το 2024.

Βεβαίως, λόγω της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς» σχεδόν 900.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν και το νέο χρόνο αύξηση. Από αυτούς περί τις 750.000, οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10 ευρώ, θα λάβουν εφάπαξ ενίσχυση τα Χριστούγεννα ως εξής:

  • 200 ευρώ για ποσά συντάξεις έως 700 ευρώ
  • 150 ευρώ για αποδοχές από 701 έως 1.100 ευρώ
  • 100 ευρύ για αποδοχές από 1.101 έως και 1.600 ευρώ
  • Για μεγαλύτερα ποσά συντάξεων δεν δίνεται ενίσχυση, όπως και εάν η προσωπική διαφορά έχει περιοριστεί κάτω των 10 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις