Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Email από το 932 μ.Χ. εξ’ Πατρινού Άγιου Αρέθα Επισκόπου Καισαρείας. Το έτος 2032 μ.Χ. το email [είμαι ηλ = άρρωστος & θεός] θα είναι 1100 ετών….


 Email από το 932 μ.Χ. εξ’ Πατρινού Άγιου Αρέθα Επισκόπου Καισαρείας. Το έτος 2032 μ.Χ. το email [είμαι ηλ = άρρωστος & θεός] θα είναι 1100 ετών….

ΤΟ ΕΤΟΣ 2032 μ.Χ. Ο Άγιος Επίσκοπος Αρέθας 850932 μ.Χ. ήταν από το 902 [11] μ.Χ. Επίσκοπος Καισαρείας.

Πρώτα παραθέτουμε έναν άρθρον της Ι. Μ. Εσφιγμένου [εσφιγμένης Έν Χριστώ, να έναν σημείον ακόμη που το ανάφερα και παλαιότερα ουκ ολίγες φορές] που γράφθηκε 11. 11. 2018….. και μετά συμπληρώνω κάποιες περαιτέρω σοβαρές παρατηρησείς Σημείων, Καιρών και Πληροφοριών….

Το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή;

ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ!!!

Ο Άγιος Αρέθας επίσκοπος Καισαρείας και διάδοχος του Μ.Βασιλείου στον επισκοπικό θρόνο στο έργο του «Εξήγησις της Ιεράς Αποκαλύψεως PG 106» αναφέρει:
«το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις».
Από την άλλη έχουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο που στον λόγο του «περί εμφάνισης του αντιχρίστου» (Ασκητικά) μας πληροφορεί: «διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απαιτήσει τα σύμπαντα».

Ας δούμε λοιπόν σε συνδυασμό τις πληροφορίες που οι δύο Άγιοι μας δίνουν:
– α) «ψήφον εντριβή». Στα χρόνια του Αγίου Αρέθα οι άνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσαν σε κάποιο πλακίδιο σε μέγεθος τραπουλόχαρτου = «ψήφον» (εξ ου και η λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) και μετά το έριχναν στην κάλπη… Η λέξη εντριβής-του εντριβούς, σημαίνει κάτι που είναι καθημερινής χρήσης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου
(κάρτας) καθημερινής χρήσης.
– β) Από την άλλη ο Άγιος Εφραίμ μας τονίζει ότι οι άνθρωποι θα «βαστάζουσιν» το σημάδι προ της ελεύσεως του ανόμου. Προσέξτε ότι ο άγιος δεν λέγει ότι θα φέρουσι επί του σώματος, αλλά ότι θα βαστάζουν το σημάδι του στο χέρι τους και ότι αυτό θα γίνει προτού να εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος για να αναλάβει την παγκόσμια εξουσία (απαιτήσει τα σύμπαντα). Μετά την εμφάνισή του θα απαιτήσει, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη, το χάραγμα να το φέρουν οι άνθρωποι επί του σώματός των, της δεξιάς χειρός και του μετώπου των».

Επισημάνσεις

το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέγει ότι θα βαστάζουσι αυτόν, φανερώς είναι η ταυτότητα !

Θα δοθεί ως ψήφος ήτοι ως πλακίδιον εξού και ψηφιδωτόν = πλακιδιωτόν. Από την λέξη πλακίδιον παράμεινε η μετέπειτα έννοι ψήφος [ψόφος] και ψηφοφορία [ψοφοφορία]  και η κάλπη που σημαίνει εξαπάτηση….

Εντριβούς = εν τριβή βίου, άλλωστε τριβή = τρία+βίος το εξηγήσαμε παλαιότερα, επειδή τα πάντα είναι τρισυπόστα, σε διαστάσεις και εις ανθρώπους ψυχή, νους και σώματι….

Εγνωσμένη = εν+γνώσει, δηλαδή το χάραγμα 666 θα δοθεί ως πλακίδιον [όπως είναι η κάρτα και η νέα καρτοταυτότητα πάσας πράξεως εν τω βίω] εν τριβής ήτοι διά κάθε τριβή ήτοι πράξη, διάπραξη ακόμη και δικαίωμα ζωής. Και θα είναι εις γνώσιν των ανθρώπων, επειδή όπως βλέπετε Ο Θεός προνοεί και ο διάβολος να γνωρίζουν όλοι ούτως ώστε κανένας ενώπιον των 23 Τελωνείων ή απευθείας αδίκαστοι εν κολλάσει να μην ειπεί δεν γνώριζα Κύριε.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέγει: ο Αντίχριστος για να αναλάβει την παγκόσμια εξουσία (απαιτήσει τα σύμπαντα). Σε έναν πρόσφατον άρθρον σας έγραψα ότι στα πρωτόκολλα της σατανικής συναγωγής [όπως αναφέρεται στο κεφ. 3 της Αποκαλύψεως] των πρωτόκολλων των σατανοσοφών της σιών γράφει: θα ενσαρκωθεί το ίδιο το πεπρωμένο να υποτάξει το Σύμπαν! Τόση θρασύα ασέβεια !

Είναι αυτό που προφυτεύει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος και αυτό επιβεβαιώνεται με τις υπερκβαντικές μηχανές σε Ισραήλ και άλλες χώρες, οι επιταχυντές αδρονίων και άλλων σωματιδίων σε Κέρνη [Σερν], Ιαπωνία. Η.Π.Α. και αλλού μυστικά. Ώστε να κατεβάζουν πύρ εξ’ ουρανού όπως αναφέρει η Αποκάλυψη για τον ψευδοπροφύτη. Να εφαρμόζουν το weather control σε περιβάλλον και εντός των ανθρώπων. Βλέπουμε τώρα από πυρκαία σε καταιγίδα. Το ίδιο θα γίνεται εις τα σώματα των ανθρώπων με μικροψήγμα, πότε ζέστη πότε κρύο, πότε έτσι πότε άλλως πως και κατ’ επέκτασιν «γιουβέτσι»…..

Η κάρτα ταυτότητα 666 όπως είδαμε σε βίντεο έχει μία κεραία, σε σχήμα C, αυτό σημαίνει See Sea ήτοι θα βλέπεις την θάλασσα νόησης που θα σου λέγει το πλακίδιον αυτόν, που είναι ψηφίδα-ψήφος και όστις την λάβει ουσιαστικώς δημοκρατικά ψηφίζει Αντίχριστον! Συνάμα control = con+trol = συν  σε παραφθορά αγγλιστί con & trol = συνtroll [συν+t+roll] = συν-sin/syn-tr+all = trall & contrall trall  = tr+al/all/ol = tr [εκ του τρία+όλοι, ήτοι τρία δαιμόνια όπως λέγει η Αποκάλυψη που θα ψευδομιμούνται Τον Τριαδικόν Θεόν αφού ο διάβολος είναι σφετεριστής και ήδη πολυπλανάει], συνάμα trail  trailer = μονοπάτι & τροχόσπιτο, φορτηγό κ.α. και trial = Τριάλ = Τρισυπόστατος Άλ/Θεός, άρα τε ο δικαστής είναι ωσάν θεός και δυσσεβεί ενώπιον Θεού διότι δεν δύναται να είναι δίκαιος [έστω εις τας πλείστας των περιπτώσεων] και τα τρία δαιμόνια βάτραχοι Αποκάλυψης θα είναι η μιαρή τριάδα που θα δικάσει τους Χριστιανούς μετά τον πόλεμον.

Ματθ. 24,29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. Ποίος θα τους σαλεύσει; Ο Θεός απευθείας ή διάβολος με την υπερκβαντική μηχανή; Ώστε να είναι δήθεν η ενσάρκωση του πεπρωμένου. Ναι, ενός από τα πεπρωμένα και με την άδειαν Του Θεού διά να κατανοήσουν και μετανοήσουν οι εκλεκτοί που θα λάβουν το υπέρτατον δώρον να γίνουν αγγέλοι του 10ου κενού Τάγματος από πτώσης διαβόλου, οι μεγαλύτεροι Άγιοι όλων των εποχών, επειδή θ’ αντέξουν την χείριστη δοκιμασία….

Ματθ. 24,14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

Ματθ. 24,15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω-

Εάν λάβουμε αυτούς τους δύο στίχους ως συνεχόμενους, τότε εξ’ αυτών συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι πριν την εδραίωση του Αντίχριστου θα γίνει παγκόσμια εκστατεία ενημέρωσης διά Τον Χριστόν! Δεν αποκλείεται αυτή να είναι η παγκόσμια εκστρατεία προφορικά και δι’ αναγνώσεως από βιβλίων και διαδικτύου ή, απ’ εδώ εξάγεται η πληροφορία ότι θα μεσολαβήσει μία εποχή του Εξαδάκτυλου Του Θεού 3,5 δεκαετίες συν πλήν όπως προφυτείται. Παρατηρούμε ότι 24,14 = 38 [11] μήγαρις μας λέγει ότι αυτός θα αναλάβει το έτος 2038 μ.Χ.; Εις τους προηγούμενους στίχους αναφέρονται δεινά πριν τον Εξαδάκτυλον, επίσης γνωρίζουμε από προφύτες ότι πριν πολλοί θα είναι οι Άγιοι. Να κάποιοι στίχοι πριν.

Ματθ. 24,13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

Δηλαδή πριν το Ευαγγέλιον διαδοθεί σε όλον τον κόσμον μετ’ εξηγήσεως του, στίχος 24,14.

Ματθ. 24,7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· [ήρχισαν]

Ματθ. 24,8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

Ματθ. 24,9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. [θα μας σκοτώνουν επειδή είμαστε Χριστιανοί πριν καν ανακηρυχθεί βασιλεύς ο Αντίχριστος]

Ματθ. 24,10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. [Ρουφιανισμός, ήδη πάγιος νόμος εις τους Κύνες/Κίνες. Επειδή θα καρφώνονται οι Χριστιανοί και αυτοί ύστερα όσοι υποκύψουν στο σύνστημα 666 θα καρφώνουν όσους τους κάρφωσαν ως παράνομους, κατά το «δίκαιον» κράτος και «νόμον» ρομποτικής-ζομπυκής πειθαρχίας που βλέπουμε ήδη να εξελίσσεται στην Κίνα, κερδίζοντας και χάνοντας βαθμούς, όπως σε παίγνια και Μονόπωλη = μονοπώλειον 666, δεν είναι τυχαίον το γήινον αυτόν φρόνημαν σε παίγνιον με πρωταγωνιστή τον μαμωνά]

Ματθ. 24,11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, [σωτήρες διαφόρων μορφών πολλοί, από πωλειτικούς έως γκουρούδες πωλειτικούς πάσας αίρεσης και πλάνης]

Ματθ. 24,12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. [θα απωλέσουν την αγάπην τους εν τη αποκτηνώσει των]

Λοιπόν, θα ειπώ κάτι προσωπικόν, η ταυτότητα μου λήγει 11.11.2024 και λόγω Αριθμολογίας και όσων είπαμε σε προηγούμενα άρθρα πάντοτε με εξέπληττε ως σημείον δι’ εμένα, το άρθρον που μεταλαμπαδεύω εδώ με προσθήκη ιδικών μου σχολίων γράφθηκε 11.11.2018 ήτοι 6 έτη πριν την λήξη της ταυτότητας μου.

Ο Θεός να μας σώσει όλους τους πιστεύσαντες…. Κανένας δεν είναι βέβαιος πριν του τέλους και τα σημεία, κέρατα και τέρατα είναι διά να μας ενισχύουν.

Στην ταυτότητα 666 της Ελλάδος υπάρχει κεραία σε σχήμα C και συνάμα έναν 0 [μηδέν = μη δεν], όταν ο Μέγας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρθηκε σε κέρατα διαβόλου στο δώμα και τηλεόραση εντός οικίας, εάν το παραλάβετε ως κεραία στην καρτοταυτότητα ή ψηφοταυτότητα θα εκπέμπει μέσα μας πληροφορία και θα αλληλοεπιδρούν κβαντικά αφού το σώμα θα εκλαμβάνει την ψηφοταυτότητα ως κβαντικό εις απόστασιν τινήν συμμερίδιον του, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενον άρθρον.

Το παιδί Άγιος από την Ρωσσία που έλεγε πριν πάρα πολλές δεκαετίες ότι θα κάνουν κύκλωμα τους ανθρώπους [το όνομα του δυστυχώς δεν το θυμάμαι είναι εδώ σε άρθρον των Κατοχικών Νέων] και να που υπάρχει η κεραία κύκλος-κύκλωμα εντός της ψοφοταυτότητας τους !

Κάποτε περιπαίζαμε κάποιον που κάνει ρομποτικά σάτυρα, λόγον, θέατρον, διαφήμιση μάρκεντινγκ = πωλειτικής παγαποτιάς, δημοσιογράφων, καθημερινών ειδήσεων, πωλειτικών μαριονέττων και πόσιηκων καταδοτών και άλλα ως Νούμερον, πόσον δίκαιον είχαμε τότες, τώρα μας καλούν να γίνουμε όλοι Νούμερα στο ίδιον έργον θεατές και πρωταγωνιστές των σεναριογράφων και σκηνοθετών του διαβόλου Αντίχριστου…..

Κύριος ειμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι δαίμων και άνθρωπος και ου φοβηθήσομαι κακά.

Πάρα κάτω δύο βίντεο έναν για το πως είναι η ψοφοπλακίδα-καρτοταυτότητα, έναν για τον Νουμερορομποτισμόν της Κίνας-Κύνας-Σύλας και έναν άρθρον ότι οι επιλογές σου δύο ή Συλέζος-Κυνέζος-Κινέζος ή Χριστιανός. Ευχαριστούμε τον Κώστα για τα βίντεο.

Νὰ σοῦ πῶ τί νὰ κάνουμε μὲ τὶς καινὲς διαβολικὲς ταυτότητες ἢ δὲν σ’ ἐνδιαφέρει;……

Παναγιώτης Δίας

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις