Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

Πωλεῖται Ἱερὸς Ναὸς στὸ Κέντρον τῆς Ἀθήνας, καλὰ δὲν βλέπεις τὸν πράκτορα τῶν Mωαμεθανοβιαστῶν γιὰ συντονισμὸν σφάξιμον πόλεως ἀπὸ τὴν πίσω γλέντυν;.....


 Ὅπως θὰ ἰδεῖτε στὸ βίντεο, ἂν καὶ ὄχι σαφές , ἄρα βρωμάει περισσότερον ἀπ' ὅλα τὰ ἀντανακλαστικὰ & ἀνακλαστικὰ τῆς ὄσφρυσης μᾶς & ἐλπίζω νὰ κατανοεῖς ποῦ τὸ πάω, πωλεῖται ἕνας Ἱερὸς Ναός, ποὺ δὲν μᾶς λένε πότε κτίσθηκε, ἐὰν εἶναι ἰδιωτικὸς ἢ τῆς Ἐκκλησίας, ἐὰν εἶναι Ναὸς ἢ ψευδοναὸς & μέσα ἀσποῦμε γίνεται στρατολόγηση, καταγραφή, συντονισμὸν ἢ φέρει ὑπερηλεκτρονικά ! Ἐσὺ μπορεῖ βεβαίως νὰ γελάσεις πρὶν κλάψεις !

Ὁ παπᾶς ποὺ τὴν διαχειρίζεται λένε εἶναι ψευδοπαπᾶς , καὶ δὲν ἀνήκει σὲ καμμία ἐκκλησία ἢ ἡγούμενον ἢ πατριάρχην ἢ ἀρχιεπίσκοπον ἀπὸ Νεοημερολογῆτες & Παλαιοημερολογῆτες , οὔτε Διαμαρτυρώμενος , οὔτε Παπικός , οὔτε Μωαμεθανικός , οὔτε Βουδιστικός , ἐντάξει θὰ πεῖτε νέα αἵρεση , ἐντάξει & μας μαθαίνουν νὰ συνηθείσουμε πώληση Ἱερῶν Ναῶν ἀπὸ μέσα & ἔξω Ἐκκλησία , διὰ τῆς μαζωναρίας !

Πᾶμε νὰ ἰδοῦμε ὀλίγην γὰρ Ἱστοριούλλαν ;

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Νάπας Κύπρου ποὺ ἦταν σὲ ἀδράνεια , μὲ Ἱερὸν Ναὸν διὰ τὸ χωριόν, εἶχε παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Μακάριον Γ΄στην παγκόσμια ἐκκλησία/ψευδοεκκλησία ; προσεξετε, ἐκκλησία ὄχι παγκόσμιον συνέδριον ἐκκλησιῶν ἢ θρησκειῶν, μιλᾶνε ἀπὸ τότε διὰ μία ἐκκλησία, !

Ἦρθαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ κατὰ διαστήματα διάφοροι παράξενοι τύποι, ὅπως ἀγγλικανέζοι ὄχι γκανέζοι οὔτε γκαρέζοι ἢ γκαρίζοι !

Σὲ κάποια φάση τὸ 1971 μ.Χ. ἦρθε ἕνας Peter , ἔλεγε ὅτι ἦταν Σκότος [ὄνομα & πρᾶμα;] Ἀγγλικανὸς & πολὺ ππούστης, τὸν πηδοῦσαν μερικοὶ ἔφηβοι , ἦταν ἀψηλὸς & ξανθός , καὶ θηλυπρεπής , φοροῦσε μπότες & δώριζε γλυκὰ & ἄλλα στὰ παιδιά !

Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι οἱ πλεῖστοι πράκτορες ποὺ εἶναι γιὰ μόνιμη παρακολούθηση εἶναι πούστηδες γιὰ νὰ φαίνονται εἰδικὰ τότες στοὺς γηγενεῖς , «ἀκίνδυνοι» , ἐνῶ αὐτοὶ εἶναι οἱ ἐπικύνδινοι πράχτορες , ὅπως βλέπουμε τὴν σήμερον !

Ὁ Πῆτερ εἶχε ἕναν μόρρις μίνι , καὶ πήγαινε τακτικά , ἀκοῦστε ποῦ , στὴν Κερύνεια , εἶχε «ἀγάπη» γιὰ τὸ Κάστρον τῆς Κυρηνείας ! Μαζὺν τοῦ ἔπαιρνε συχνὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Νάπα. Ἄλλοτε, ἦταν σαστισμένος , ἔφευγε βιαστικὸς & τοὺς ἔλεγε ὄχι αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ πάω μόνος , μὰ πάντοτε στὴν Κυρηνεία μας ;

Ἀμέσως μετὰ ἦρθαν Ἄγγλοι σκηνοθέτες , σεναριογράφοι & ἠθοποιοὶ γιὰ γυρίσματα κινηματογραφικῆς ταινείας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Νάπας , & στὸ Κάστρο Κυρηνείας ! Σὺν πτώση !

Ἀκριβοπλήρωναν μεγάλον ἀριθμὸν συγχωριανῶν ἁδρά , χουβαρτίστικα & τοὺς ἔτρεφαν συνάμα !

Ἡ ταινεία δὲν κυκλοφόρησε ποτέ , κάποια στιγμυότυπα στὸ γιοῦ ττούπ , ἂν & μοῦ εἶπε κάποιος ὅτι τὴν εἶδε σὲ βιντεοκασέττα κάποτις στὴν Λόνδρα....

Ὁ λόγος ποὺ δὲν κυκλοφόρησε ἦταν ἐπειδὴ διέρρευσε στὴν Ἀγγλία ὅτι ἡ ὁμάδα γιὰ τὰ γυρίσματα τῆς ταινείας ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ νὰ ἐκτιμήσει κάθε ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ Εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρον & γιὰ νὰ ἐκτιμήσει πᾶσα δυσκολία, εὐκολία, εὐκαιρία & τοποθεσία ἀπόβασης στὴν Κυρηνεία , καὶ βεβαίως ἐναλλακτικὴ λύση ἀπόβαση σὲ Ἁγία Νάπα & Πρωταρά....

Τώρα ἀντιλαμβάνεστε τί ἐννοῶ , ὁ Ππῆτερ ἦταν ἐπί κεφαλῆς , & μία ἐκκλησία πωλεῖται στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ,δύο πουλλάκια κάθονταν στὸν ἤλλιον χαντακωμένα ! ἢ δῆθεν χαντακωμένα γιὰ νὰ χαντακώσουν μὲ τὴν ὑποκρισία τους τοὺς ἄλλους ! Πρωταγωνιστὴς τῆς ταινείας ἦταν ὁ πολὺς Ππῆτερ Σέλλερς ποὺ λέγεται ὅτι πληρώθηκε μὲ 5.000.000 στερλίνες, μετ' ὀλίγον βρέθηκε νεκρὸς κάτω ἀπὸ περίεργες συνθῆκες. Λονδρέζικοι ψίθυροι λένε ὅτι τὸν ἔφαγαν γιὰ νὰ μὴν πεῖ κάτι ἢ δὲν ἔνοιωθε καλὰ & εἶπεν.... Τὸ ὄνομα τῆς ταινείας Φάντασμα στὸ Καταμεσήμερο, δείχνει τὴν εὐφυΐα, εἰρωνεία, περιπαίξιμο & ἀντικατοπτρισμὸ τῆς εἰσβολῆς φάντασμα μέσα στὸ καταμεσήμερο. Μία κωμικὴ ταινεία σκοπίμως γιὰ τὰ σκουπίδια, γιὰ ὅσους τὴν εἶδαν, ποὺ μᾶς δείχνει τὴν εὐφυΐα, ἄνευ ἠθικῶν ἀναστολῶν στάση & δεινότητα τῶν Ἄγγλων πρακτόρων. Μάλιστα χρησιμοποίσαν καράβι στὴν Κυρηνεία μὲ κυανόλευκα πανιὰ ὅπως τὴν σημαία τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ βλέπουν οἱ λουώμενοι & ἄλλοι & νὰ χαίρονται ὅτι χρησιμοποιοῦν τὰ χρώματα τοῦ Ἔθνους τους, τροφὴ διὰ πολὺ συλλογισμὸν & περίσκεψη!

Ἕνας Ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟΚΑ ἔμαθε τὴν Ἱστορία περύσι , γέρος , εἶπε σὲ αὐτὸν ποὺ τοῦ ἐξιστοροῦσε , ἤμουν παρών , γιατί ρὲ δὲν ἤρθατε νὰ μὲ βρεῖτε; Θὰ ὀργάνωνα ὁμάδα νὰ τὸν ἐκτελέσω , πρῶτα θὰ τὸν προσέγγιζα νὰ τὸν καταλάβω. Γιατί τὸ εἶπε τοῦτο; Ἐπειδὴ αὐτὸς ποὺ διηγεῖτο εἶπε πὼς ἔφηβος τότες μὲ κάποιους ἄλλους ἔφηβους τὸν ὑποψιάζονταν γιὰ πράκτορα ! Ἀλλὰ τί ξέρουν οἱ ἔφηβοι ἅμα ἔχουν πολυάσχολους γεωργοὺς & ψαρᾶδες «σοφοὺς» πατεράδες ; Πόσον μᾶλλον τώρα μὲ δεινοὺς ἐπαγγελματίες στὴν μεγαλούπολη Ἀθῆναι !

Βεβαίως συμπίπτουν & ὅλα τὰ ἀνήθικα τουρκοπράσινα πακιστανικὰ στὸν Παναθηναϊκό !

Στοῦ Ψυρρὴ δὲν εἶναι ποὺ κυκλοφοροῦν οἱ Μωχαμέτηδες χιλλιάδες ὡσὰν τὲς ψύρρρες : ;;;;;

Τοῦ φρονίμου πολὺ ὀλίγα , τοῦ ἀνόητου : ἄσε ρὲ & ἄσε ρὲ ἢ ASERE....

Ξέρεις ποία εἶναι ἡ πρώτη ἀρχὴ τῆς Ἀμύνης ; Ἐκπαιδεύτου πρὶν τὸν πόλεμον !

Ὑποψιάστου & ἐρεύνα πρὶν σ' αἰφνιδιάσουν , ἂν κάνεις λάθος , ἔχασες χρόνο ἀλλὰ μαθαίνεις & συνηθείζεις στὴν ἐν δράσει προάσπιση & ἑτοιμασία , ἂν δὲν κάνεις λάθος γλύτωσες ζωές, ἐδάφη, περιουσίες , σεσώθηκες ἀπὸ μωχαμετοσοδομοβιασμοὺς & σία σία !

Ξέχασα νὰ σοῦ πῶ τὸ ἄλλο συμβὰν στὴν Κύπρο , στρατιῶτες συνάντησαν δυὸ χῶμο μπισογλέντηδες ἀφοῦ προσποιοῦνταν ὅτι ἔσπασε τὸ αὐτοκίνητο τοὺς ἔξω ἀπὸ στρατόπεδο , τοὺς ἀρώγησαν & κατέληξαν γιὰ μπάρτυ μὲ χούζα ἐντὸς στρατοπέδων , ἀποδείχθηκαν δεινοὶ πράκτορες ἐχθροί , περισσότερα δὲν λέγονται !

Προσέξετε τὲς ὑποκρισίες ποὺ λέγει ὁ σκηνοθέτης & ἀμμουδιὲς ἀπὸ τὴν κατεχόμενη Κύπρο....

https://www.imdb.com/video/vi3271605017/?ref_=tt_vi_i_2

https://katohika.gr/ellada/apistefto-vazoun-politiria-se-ierous-naous-sto-kentro-tis-athinas/


Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις