Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Zωάρα: Πληρώνονταν υπερωρίες χωρίς να τις δουλεύουν στην ΥΠΑ


Στον εξορθολογισμό των αμοιβών των υπερωριών του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα αποφασίστηκε η αποδέσμευση και καταβολή στο προσωπικό της ΥΠΑ των εκκρεμουσών υπερωριών της χρονικής περιόδου Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 209/15-11-2023 επιστολής του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα προς τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς και του από 24-11-2023 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υπουργού προς τη Διοίκηση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ΥΠΑ σχετικά με την αναγκαιότητα εξορθολογισμού του υφιστάμενου καθεστώτος καταβολής υπερωριακών αμοιβών στο προσωπικό της. Αλλωστε, η σχετική αναγκαιότητα υλοποίησης του εξορθολογισμού επιβεβαιώνεται και από πόρισμα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Υπουργού στις 28-11-2023, στο οποίο διαπιστώνεται πως υπάλληλοι της ΥΠΑ δήλωναν υπερωρίες που δεν εκτελούσαν και πληρώνονταν για αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείται η ΥΠΑ να υποβάλει, εντός του 1ου τριμήνου του 2024, προτάσεις για την κατάλληλη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος υπερωριακών αμοιβών του προσωπικού της, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών της και η απόδοση των αναλογουσών αμοιβών στους υπαλλήλους που απασχολούνται υπερωριακά, στη βάση ορθής και αντικειμενικής αποτύπωσης των υπερωριών.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η αποδέσμευση και καταβολή στο προσωπικό της ΥΠΑ των εκκρεμουσών υπερωριών της χρονικής περιόδου Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023, πλην των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο πειθαρχικού και μισθολογικού ελέγχου του πορίσματος της ΕΑΔ. Ως προς τους τελευταίους, ζητήθηκε από τη Διοίκηση της ΥΠΑ να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αναδρομική περικοπή αναλογουσών πάσης φύσης αποδοχών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα της ΕΑΔ.

Τέλος, ζητήθηκε από την ΕΑΔ η διενέργεια καθολικού σχετικού ελέγχου στην ΥΠΑ, από τον Ιούνιο του 2023 και εφεξής, ή/και προγενέστερα εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη διακρίβωση της τήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της και την απόδοση των αναλογουσών αμοιβών στο προσωπικό της. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταγραφής αυτών, θα υπάρξει -και πάλι- αναδρομική περικοπή αναλογουσών πάσης φύσης αποδοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις