Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Ἀνεξιχνίαστον ἔντομον [μεταλλαγμένον;] τσίμπησε κοπέλλα στὸ Παραλίμνι & κινδυνεύει νὰ χάσει τὸ χέρι της ἀπὸ μόλυνση.... in sects = εν αιρέσει….


 Τ περιστατικν συνέβη σ κατάστημα. Τ φεντικόν της ταν προσφιλς τομον τς παλλήλου το επε τι δν μπορε ν μφανιστε ες τν ργασία της πειδ τν τσίμπησε ντομον ες τν δείκτη το χεριο, θύμωσε τι τν κοροϊδεύουν....

ν τέλει  κοπέλλα ερίσκεται ες τ Νοσοκομεον μμοχώστου ες τ Παραλίμνι κα κινδυνεύει ν τν κόψουν τ χέρι.

Τ περίεργον ντομον τρύπησε τ χέρι τς κοπέλλας δημιουργντας σωτερικν ρυγμα μ δεύτερη εσοδον. Τ δάκτυλον τς κοπέλλας γέμισε μ πύον.  τ δάκτυλα τς &  δράκα της κόλλησαν π οδημα &  μόλυνση συνεχίζεται  ποία φθασε μέχρι τν καρπόν. Τυγχάνει ν γνωρίζω τν κοπέλλα & ο πληροφορίες εναι π προσφιλ της πρόσωπα....

Ο θεράποντες ατρο γνωμάτευσαν τι ἐὰν δν ποχωρήσει  μόλυνση σ καθορισμένον χρονικν στάδιον θ ναγκαστον ν τς κόψουν τ χέρι δι ν μν τς ποφέρει  μόλυνση θάνατον μετ π προσχώρηση σ λον τ σμα. Τ περιστατικν συνέβη χθς 22/01/2024....

Ο θύνοντες ατρο δν γνωρίζουν τ ντομον & βεβαίως δν τ χουν ντοπίσει. γνωστον ἐὰν τ ντομον ναπόθεσε πρς κκόλαψη ὠὰ  ἐὰν πρόκειται πιθετικ πράξη π δαγκώματα σ διάφορα σημεα  ναν  κα μέσ ὠῶν....

πενθυμίζουμε τι περύσι μ περισσ πευθυνότητα  κυβέρνηση τς Κύπρου εσήγαγε πέραν τν 700 χιλιάδων στείρων κατ τ λεγόμενα τς ρσενικν κώνωπων δι ν ρθουν σ συνουσία μ θηλυκος κώνωπες.....

πενθυμίζουμε τι περύσι κρούσαμε τν κώδωνα το κινδύνου μετ πο ψηλ στάμενον πρόσωπον μς επε τι δν κατανοε διατ κάνουν ατν τν κίνηση & πρς τί ποσκοπεφο ο εδικο ο ποοι διατάσσονται δι τν πελευθέρωση τν κώνωπων δν ντιλαμβάνονται τν σκοπιμότητα & τν βλέπουν μ καθυποψία !....

πενθυμίζουμε τι περύσι σχυριστήκαμε τι ο εσηγμένοι κώνωπες πιθανν ν εναι μεταλλαγμένοι τύπου Μπλ Γκεςτσς  λλου δελφο το μεταλλακτή.... Κα τι μπορον ν μεταλλάσσουν φυσικος κώνωπες & ν δημιουργον κώνωπες βρίδια [π τν βριν  λέξη τ τονίζουμε]....

πενθυμίζουμε τι περύσι & παλαιότερα ο Ρσσοι κρουσαν τν κώδωνα το κινδύνου δι τ μεταλλακτικ προγράμματα τν ΗΠΑ & λλων Δυτικν & Ναζιωνιστικν ργανισμν !

Μπορετε ν ξάξετε τ συμπεράσματα σς δι' ατν τ ληθινν περιστατικόν, εδικ μετ τν μπειρία μ τν τεχνητ πιδημία μ σκοπν τν μφολιασμν μ δηλητήρια & μικρομηχανήματα, πως προλέγεται τολάχιστον 110 τη πρν μέσ τν πρωτόκολλων τν σοφν της σιν κεφάλαιον 10 πρότελευταια παράγραφος.

Παρεμπιπτόντως, ες τ πρωτόκολλα ατ ο σιωνιστς περαμύνονται το δικαιώματος τος ν συνεχίζουν τν πόλεμον ν καιρ ερήνης  κα φαινομενικς ερήνης δι' ντυπώσεως ποιημένης ξ' δίων & μπορετε ν κατανοήσετε διατ λα δεύουν κατ διαβόλου βάσει τς συναγωγς το σαταν κεφάλαιον 3 κκλησία τς Φιλαδέλφειας ποκάλυψη ωάννου το Θεολόγου....

Δν εναι λίγες ο φορς πο ναφέρθηκα ες τν προσυνωμοσία τν λέξεων & τν ριθμν, γλσσα λανθάνουσα τ' ληθ λέγει το Μένανδρου & ρχ σοφίας  τν νομάτων πίσκεψις.... ρος scary insects = τρομακτικ ντομα, μπεριέχει τν ρον in sects = ν αρέσει = ν τ αρέσ = ντός της αρεση, παντελς εκαταφρόνητον βάσει τν σων ναπτύσουμε τι συνομολογονται.... Καθότι διεθνς σέκτες = αρέσεις δελφότητες θέλουν ν καταστρέψουν τν κόσμον δι ν τν λέγξουν & παραμείνουν ο μόνοι γνσοι «νθρωποι», ο παλειάνθρωποι!!!!....

Όρος scary insects = τρομακτικά έντομα, εμπεριέχει τον όρον in sects = εν αιρέσει = εν τη αιρέση = εντός της αίρεση, παντελώς ευκαταφρόνητον βάσει των όσων αναπτύσουμε ότι συνομολογούνται…. Καθότι διεθνές σέκτες = αιρέσεις αδελφότητες θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμον διά να τον ελέγξουν & παραμείνουν οι μόνοι γνήσοι «άνθρωποι», οι παλειάνθρωποι!!!!....

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις