Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

ΣτE: Συνταγματικό το Tέλος επιτηδεύματος


 Συνταγματικό κρίθηκε από την ολομέλεια του ΣτΕ το τέλος επιτηδεύματος. Οι ανώτατοι δικαστές με την 148/2024 απόφασή τους η οποία εκδόθηκε επί πρότυπης δίκης, έκριναν ότι η επιβολή του τέλους δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.


Της Άννας Κανδύλη

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι εν όψει των χαρακτηριστικών του τέλους επιτηδεύματος [χαμηλό ύψος (650 ευρώ ετησίως), πρόβλεψη εξαιρέσεων στον νόμο και μαχητός χαρακτήρας του τεκμηρίου, ώστε να απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους προκύπτει ότι δεν έχει πράγματι κτηθεί το αντίστοιχο εισόδημα], η επιβολή του δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17, 25 παρ. 1 εδαφ. δ και 78 του Συντάγματος, τις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου, την αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις