Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Eξωδικαστικός Mηχανισμός: Pεκόρ αιτήσεων αλλά και απόρριψης ρυθμίσεων (68%) από τους ίδιους τους ευάλωτους

 


Από τις 169 ολοκληρωμένες αιτήσεις μόνο οι 61 ήταν επιτυχείς και οι 108 μη επιτυχείς - Το 68,5% των μη – επιτυχών ρυθμίσεων είναι λόγω απόρριψης της πρότασης ρύθμισης από τους ίδιους τους ευάλωτους


Αρτεμις Σπηλιώτη

Με πολύ υψηλό αριθμό απόρριψης από τους ίδιους τους ευάλωτους δανειολήπτες «έτρεξε» τον πρώτο μήνα ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός που προβλέπει πλέον την υποχρεωτική αποδοχή από τους πιστωτές (τράπεζες, servicers, δημόσιο) της ρύθμισης που προκύπτει αυτόματα από τον αλγόριθμο.

Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων καθώς οι αιτήσεις που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης είναι συνολικά 533. Πάντως, τα πρώτα στατιστικά έδειξαν ότι από τις 169 ολοκληρωμένες αιτήσεις μόνο οι 61 ήταν επιτυχείς και οι 108 μη επιτυχείςΤο 68,5% των μη – επιτυχών ρυθμίσεων είναι λόγω απόρριψης της πρότασης ρύθμισης από τους ίδιους τους ευάλωτους

Οι λόγοι απόρριψης

Οι λόγοι απόρριψης φαίνεται να ακολουθούν τον γενικό «κανόνα» απόρριψης των οφειλετών, ευάλωτων και μη, δηλαδή αδυναμία εξυπηρέτησηςμη συμφέρουσα πρόταση με την μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών να μην αιτιολογεί την απόφαση του. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα:

  1. οι οφειλέτες έχουν μεγάλες προσδοκίες από τον εξωδικαστικό ή
  2. το διαθέσιμο εισόδημα έχει πιεστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό λόγω της ακρίβειας που δεν επαρκεί για τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των νοικοκυριών. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται να ισχύουν και τα δύο.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίφθηκαν από τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες, servicers) καθώς είναι εκτός πεδίου εφαρμογής (Ν.4738/20202 αρ. 7), όπως για παράδειγμα αφορούν οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει οφειλές μέσω του Ν.3869 ή έχουν υποβάλλει αίτηση πτώχευσης και δεν έχουν παραιτηθεί από αυτή κλπ.

Σε κάθε περίπτωση το θέμα των ευάλωτων οφειλετών είναι υπό στενή παρακολούθηση από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ιδιωτικού Χρέους.

Ιστορικό ρεκόρ νέων αιτήσεων τον Φεβρουάριο

Η υποχρεωτική αποδοχή των ρυθμίσεων που αφορά τους ευάλωτους δεν είναι η μόνη βελτίωση που ενσωματώθηκε στον νέο εξωδικαστικό, ο οποίος κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ νέων αιτήσεων - 7.360 τον Φεβρουάριο έναντι μέσου όρου 3.400 ανά μήνα το 2023.

Το μεγαλύτερο «κούρεμα» ως 28% για οφειλές σε δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις, το νέο μειωμένο επιτόκιο 3% για 3 χρόνια και η δυνατότητα ένταξης προσώπων που «κληρονόμησαν» οφειλές αποδείχθηκαν πολύ ισχυρά κίνητρα ώστε οι οφειλέτες να προστρέξουν στον εξωδικαστικό προκειμένου να ρυθμίσουν με τον καλύτερο δυνατό και κυρίως βιώσιμο τρόπο τις οφειλές τους.


Σε ότι αφορά τη γενική εικόνα των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού τον Φεβρουάριο:

  • 17 χρόνια μέση διάρκεια αποπληρωμής για οφειλές προς Δημόσιο. Το 89,81% των ρυθμίσεων έχουν χρόνο αποπληρωμής 15-20 έτη, το 5,45% από 5-15 και μόλις το 4,74% λιγότερο από 5 χρόνια.
  • 18 χρόνια μέση διάρκεια αποπληρωμής για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (Χ.Φ)  με 27 χρόνια για τα στεγαστικά, 19 για τα επιχειρηματικά και 14 για τα καταναλωτικά. Βάσει συνολικών οφειλών το 30,96% έχει διάρκεια αποπληρωμής 30-35 έτη και : το 25,1% από 15-20 έτη,  17,25% από 25-30 έτη, το 11,5% από 20-25 έτη, 9,6% από 5-15% και μόλις 5,66% λιγότερο από 5 χρόνια.
  • Το συνολικό ποσό διαγραφής ανέρχεται σε 1,52 δισ. ευρώ.  Στο 16,93% ήταν το μέσο «κούρεμα» για οφειλές προς Δημόσιο και 27,5% προς χρηματοδοτικούς φορείς με το  45,35% των ρυθμίσεων βάσει οφειλών προς Χ.Φ. να έχει «κούρεμα» άνω του 30%.  (το 27,22% των οφειλών άνω του 50% κούρεμα και το 18,13% μεταξύ 30%-50%).  Σημειώνεται ότι για το 32,31% η ρύθμιση έγινε χωρίς διαγραφή.
  • ·76% η εγκρισιμότητα των Χ.Φ. στις προτεινόμενες ρυθμίσεις (σε πλήθος) και  71% βάσει οφειλών.  Το 17,69% των συνολικών οφειλών απορρίφθηκε με αιτιολογία την ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης.
  • Τις ρυθμίσεις βέβαια συνεχίσουν να απορρίπτουν και οι ίδιοι οι οφειλέτες με το ποσοστό απόρριψης στις πολυμερείς ρυθμίσεις να υποχωρεί οριακά στο 31% και στις διμερείς να διαμορφώνεται το 19%.  Η μεγάλη πλειονότητα των προτεινόμενων πολυμερών ρυθμίσεων που απορρίφθηκαν από τους οφειλέτες δεν έχουν αιτιολογία ενώ το 21,6% αποδίδεται σε αδυναμία εξυπηρέτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις