Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Γ.Ν. – K.Y. Νάξου: Προσθήκη Διώροφης πτέρυγας Γ’ με υπόγειο, κατ’ επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

 


ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου: Προσθήκη Διώροφης πτέρυγας Γ’ με υπόγειο, κατ’ επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα»» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη Διώροφης πτέρυγας Γ’ με υπόγειο, κατ’ επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου “» με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Πηγή: kykladiki.gr

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις