Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Βαλεντίνα Τερεσκόβα: Oταν οι γυναίκες κατέκτησαν το διάστημα


 Η ιστορία της πρώτης γυναίκας που ταξίδεψε στο διάστημα

Στις 6 Μαρτίου 1937 γεννήθηκε η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, η σοβιετική που στα 26 της χρόνια έγινε η πρώτη γυναίκα αστροναύτης.

Το ιστορικό αυτό για την ανθρωπότητα ταξίδι της Τερεσκόβα πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 1963. Την επομένη, «ΤΑ ΝΕΑ» συνθέτουν το πορτρέτο της.

«Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, η πρώτη γυναίκα του Διαστήματος, εγεννήθη (…) εις την περιοχήν του Γιαροσλάβ. (…) Ήταν μέλος της “Κομσομόλ” (Κομμουνιστικής Νεολαίας) από ηλικίας 20 ετών, πέρυσι δε έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.

»Από το 1959 η Τερεσκόβα, ενώ συνέχιζε την φοίτησίν της εις το Πολυτεχνείον, ήρχισε να εκπαίδευεται ως αλεξιπτωτίστρια, έχει δε πραγματοποιήσει 126 πτώσεις δι’ αλεξιπτώτου. Το 1962 ενεγράφη εις την Σχολήν Κοσμοναυτών και ωνομάσθη ανθυπολοχαγός.

»Η Τερεσκόβα είναι άγαμος και τρέφει ιδιαιτέραν αγάπν προς την οικογένειάν της, η οποία αποτελείται από την μητέρα της, τον αδελφόν της και μίαν ύπανδρον αδελφήν, που διαμένουν εις Γιαροσλάβ.

»Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν οδηγός ελκυστήρων, έπεσεν επί του πεδίου της μάχης κατά την διάρκειαν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πορεία της Τερεσκόβα από το εργόστασιο, στο οποίο εργαζόταν λίγο πριν, στο διάστημα, την έκανε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

«ΤΑ ΝΕΑ», 17.6.1963, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ

«Μόσχα 17. Ιδιαιτέρα υπηρεσία – Νέα μέγιστα πρωτεία κατέκτησεν η Σοβιετική Ένωσις εις το Διάστημα με την εξαπόλυσιν της πρώτης γυναικός κοσμοναύτου, της Βαλεντίνας Τερεσκόβα, η οποία εκτελεί ήδη περιστροφάς περί την Γην μαζί με τον πέμπτον κόσμοναύτην αντισμήναρχον Μπικόφσκυ, που συνεχίζει επιτυχώς την πτήσιν του διά τρίτην κατά συνέχειαν ημέραν».

«Η Βαλεντίνα Βλαντιμήροβνα Τερεσκόβα, ηλικίας 26 ετών, άγαμος, εξετοξεύθη την 12:30 μεσημβρινήν χθες, ώρα Μόσχας – 11:30 Ελλάδος.

»Η πρώτη αστροναύτης εις την ιστορίαν του κόσμου, κόρη οδηγού τρακτέρ, φονευθέντος εις τον πόλεμον, ειργάσθη εις ένα εργοστάσιον ελαστικών. Ήδη οδηγεί εις το Διάστημα το “Βοστόκ 6”, επικοινωνούσα συνεχώς τόσον με την βάσιν εξαπολύσεων, όσον και με το “Βοστόκ 5” του Μπικόφσκυ».

(…)

»Η νέα αυτή πρώτη επιτυχία της Ρωσίας εις το Διάστημα, ήλθε δύο μόλις ημέρας μετά την εκτόξευσιν του αντισμηνάρχου Βαλέρι Μπικόφσκυ. Τα δύο διαστημόπλοια ευρίσκονται επί του παρόντος εις ταυτόχρονον πτήσιν εις το Διάστημα.

»Οι θεαταί της τηλεοράσεως εις την Σοβιετικήν Ένωσιν είδον την Βαλεντίνα εις την οθόνην των συσκευών, με την κεφαλήν της περιβεβλημένην εντός της τεραστίας περικεφαλαίας του Διαστήματος, συνομιλούσαν με τον σταθμόν ελέγχου διαστηματικών πτήσεων.

»Εις μίαν στιγμήν, μάλιστα, την είδον να γελά, καθ’ ον χρόνον ίπτατο αστραπιαίως υπεράνω της Σοβιετικής Ενώσεως».

«ΤΑ ΝΕΑ», 17.6.1963, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ

Το «ΡΑΝΤΕΒΟΥ»

«Ο ραδιοσταθμός της Μόσχας μετέδωσεν αργότερον, ότι τα διαστημόπλοια της Τερεσκόβα και του αντισμηνάρχου Μπικόφσκυ αποκατέστησαν ραδιοφωνικήν επαφήν μεταξύ αλλήλων “ταυτοχρόνου λήψεως και μεταδόσεως”.

»Η πτήσις έχει ως σκοπόν την συνέχισιν της μελέτης επιδράσεως διαφόρων παραγόντων κατά την πτήσιν διαστημοπλοίου επί του ανθρωπίνουν οργανισμού, περιλαμβανομένης της συγκριτικής αναλύσεως της επιδράσεως των παραγόντων αυτών επί του οργανισμού ενός ανδρός και μιάς γυναικός.

Σύμβολο για τα γυναικεία δικαιώματα

H Τερεσκόβα, επέστρεψε ασφαλής στη Γη λίγες ημέρες αργότερα και τις 24 Ιουνίου 1963, ήταν, εύλογα, το επίκεντρο του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Γυναικών.

«Με την συμμετοχήν 2.000 αντιπροσώπων από 119 χώρας του κόσμου ήρχισε χθες εις το μέγαρον των συνεδρίων του Κρεμλίνου το παγκόσμιον συνέδριον των γυναίκων.

»Συγκινητικαί εκδηλώσεις εσημειώθησαν όταν εις το συνέδριον ενεφανίσθησαν οι Σοβιετικοί αστροναύται Βαλεντίνα Τερεσκόβα και Βαλέρι Μπικόφσκυ. Αι αντιπρόσωποι ώρμησαν προς την Τερεσκόβα και ήρχισαν να την φιλούν. (…)

Στις 18 Ιουνίου «ΤΑ ΝΕΑ» είχαν δημοσιεύσει την τοποθέτηση του γάλλου εμπειρογνώμονα Ρομπέρ Κλαρκ.

»Κάθε γυναίκα, σε οποιαδήποτε φυλή και αν ανήκη, οποιαδήποτε κοινωνική θέσι ή ιδεολογία έχει, δεν μπορεί παρά να αισθανθεί υπερηφάνεια για το μεγάλο επίτευγμα της Βαλεντίνας.

(…)

»Η αρχή έγινε. Ο υπ’ αριθμόν 10 αστροναύτης, μετά τον Γκαγκάριν, τον Τιτώφ, τον Γκλεν, τον Κάρπεντερ, τον Νικολάγιεφ, τον Πόποβιτς, τον Σιρρά, τον Κούπερ και τον Μπικόφσκυ, είναι γυναίκα. Το γυναικείο φύλο μπορεί να είναι υπερήφανον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις