Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Kαγκελάριος: H αναβάθμιση του X.A, τα μερίσματα των τραπεζών και τα 20.000 ευρώ της Motor Oil


 Τα κριτήρια για την αναβάθμιση είναι οι κεφαλαιοποιήσεις, οι συναλλαγές και η διασπορά των μετόχων. Επίσης καθοριστική και η επενδυτική βαθμίδα την οποία μας την αρνήθηκε η Moody’s προς το παρόν.

Aμερικανικές αγορές : Χλιαρή και επιθυμητή η διόρθωση κατά τις χθεσινές συνεδριάσεις

Ήπιες ρευστοποιήσεις στην πρώτη συνεδρίαση του Απριλίου για τις αμερικανικές αγορές μετά τις δηλώσεις Πάουελ για την μείωση των επιτοκίων. Το μήνυμα που πέρασε είναι ότι η FED δεν θα βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια εάν δεν υποχωρήσει στο 2% ο πληθωρισμός και μάλιστα για ένα τουλάχιστον τρίμηνο.

Επί της ουσίας η απομόχλευση των αμερικανικών χρηματιστηρίων και μάλιστα με ήπιους τόνους (της τάξης του 10% στο β’ τρίμηνο) ίσως είναι μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την αμερικανική οικονομία και τα χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές αγορές : Θα ακολουθήσουν τον αμερικανικό δρόμο; Γιατί κτυπά καμπανάκι για τους μισθούς η ΤτΕ

Η ECB (ΕΚΤ) θα ακολουθήσει την ίδια ακριβώς φιλοσοφία με την FED. Την στάση της αναμονής και υπομονής μέχρι να εδραιωθεί στα χαμηλά επίπεδα του 2% ο πληθωρισμός.

Αυτό που προβληματίζει την ΕΚΤ είναι ότι ο παρατεταμένος υψηλός πληθωρισμός ενισχύθηκε από την μεγάλη άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών αλλά και τις μεγάλες αυξήσεις μισθών στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Και εδώ έρχεται η ΤτΕ να ‘κτυπήσει’ καμπανάκι για αύξηση μισθών πάνω από 2-2,5%.

Ελληνικό χρηματιστήριο : Η αναβάθμιση μπορεί να περιμένει την επόμενη χρονιά


Είναι γνωστό ότι η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο βασικός στόχος του κ. Κοντόπουλου αλλά και της κυβέρνησης.

Όμως τα μηνύματα που έρχονται από Λονδίνο και Ν. Υόρκη είναι ότι η αναβάθμιση θεωρείται δεδομένη το 2025 αλλά όχι τόσο σίγουρη το β’ εξάμηνο 2024.

Τα κριτήρια για την αναβάθμιση είναι οι κεφαλαιοποιήσεις, οι συναλλαγές και η διασπορά των μετόχων. Επίσης καθοριστική και η επενδυτική βαθμίδα την οποία μας την αρνήθηκε η Moody’s προς το παρόν.

Γενικός Δείκτης : Ευκαιρία για αντεπίθεση στο β’ τρίμηνο

Το τέλος του α’ τριμήνου χαρακτηρίστηκε από πλαγιοκαθοδική κίνηση προς τις 1.422 μονάδες. Όμως το τέλος του α’ τριμήνου ίσως αποτελέσει ευκαιρία ανάκαμψης, αν και με το οικονομικό-πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί ίσως είναι δυσκολότερο.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι ο στόχος των 1.450 μονάδων στο τέλος του Απριλίου είναι εφικτός εάν ανακάμψουν οι τραπεζικές μετοχές.

Τράπεζες : Στο β’ εξάμηνο τα μερίσματα

Από τον Ιούλιο και μετά θα ξεκινήσουν οι διανομές των μερισμάτων τους οι 4 συστημικές τράπεζες. Ο στόχος είναι να έχει ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας και με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου και με τις μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ και κυρίως με το placement ΤΧΣ στις μετοχές του της ΕΤΕ.

Servicers : Τον πρώτο και τελευταίο λόγο η ΤτΕ

Δύο εταιρείες ακούγεται ότι εγκατέλειψαν τον αγώνα, υπάρχουν φήμες για 6 εταιρείες. Όμως τον πρώτο και τελευταίο λόγο στους servicers και στον έλεγχό τους έχει η Τράπεζα της Ελλάδας. Και αυτή θα μιλήσει τελευταία. ‘ Till The fat lady sing’ που λένε στο μπάσκετ

Alpha Bank : Νέο ομολογιακό αμοιβαίο εναλλακτική επιλογή στις προθεσμιακές καταθέσεις

Η Alpha Bank εμπλουτίζει τις διαθέσιμες επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαθέτει με τη νέα έκδοση Alpha Target Maturity VIΙ 2026 Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχείρισης της Αlpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το “Alpha Target Maturity VII 2026” Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 2ετή διάρκεια, επενδύει κυρίως σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, που εκδίδουν επιχειρήσεις, κράτη και υπερεθνικοί ή δημόσιοι οργανισμοί, με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδιώκει τη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας και ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου στο τέλος του επενδυτικού ορίζοντα των 2 ετών υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος.

Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση, για τους μεριδιούχους που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως την 29.4.2026, προβλέπεται να είναι από 4,00% έως 4,30%. Διάρκεια εγγραφών από 2.4.2024 έως και 10.5.2024.

ΟΛΠ : Τα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία του παρουσίασε ο ΟΛΠ και θα μοιράσει μέρισμα 1,34 ευρώ ανά μετοχή.

Τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 219,8 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2022 (€ 194,6 εκατ.), παρουσιάζοντας αύξηση ποσού € 25,2 εκατ. ή ποσοστό 12,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €96,2 εκατ. έναντι €74,7 εκατ. της χρήσης 2022, σημειώνοντας αύξηση 28,8%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €66,8 εκατ. αυξημένα κατά 26,3% σε σχέση με τα €52,9 εκατ. της χρήσης του 2022. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €1,34 αυξημένο κατά 29% σε σχέση με το 2022 όπου ήταν €1,04. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν, εκ νέου, τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της ΟΛΠ

ΔΕΗ : Ξεπέρασε το 5% το ποσοστό της Goldman Sachs και σταμάτησαν εκεί

H συνολική θέση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ανέβαζε το ποσοστό στις εταιρείες της στο 5,003%. Οι συναλλαγές της Goldman Sachs στην ΔΕΗ γίνονται από τα γραφεία του Λονδίνου.


Προς το παρόν θα σταματήσουν σ’ αυτά τα ποσοστά και αργότερα μπορεί να τα αυξήσουν. Αν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου είναι θετικά.

Sarantis : Καλά αποτελέσματα και εμφαση στο ESG

Ο Όμιλος προκρίνει την ισχυρή δέσμευσή του για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίαςκαι Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Μαρτίου 2024, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) αποτελούμενη από τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του:

  • Alexandra Gren – Πρόεδρος
  • Μιχάλης Ήμελλος – Μέλος
  •  Μαριάννα Πολιτοπούλου – Μέλος

Εntersoft : Ο όμιλος Olympia ξεκίνησε την δημόσια πρόταση με τιμή στα 8 ευρώ / μετοχή

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 18.822.922 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 62,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μotor Oil : Αντιμετώπιση του δημογραφικού με τις οικογένειες του προσωπικού

Σε μια ενέργεια που στοχεύει την αντιμετώπιση του δημογραφικού η Motor Oil στηρίζει τις οικογένειες των εργαζομένων της ενθαρρύνοντάς τες να κάνουν πάνω από δύο παιδιά.

Η Motor Oil θα προσφέρει στις οικογένειες των εργαζομένων της, για κάθε παιδί μετά το 2ο, 5.000 €, με τη γέννηση, 5.000 €, μόλις το παιδί συμπληρώσει τα πρώτα έξι έτη ζωής, 5.000 €, αφού γίνει 12 ετών και τέλος 5.000 €, με την ενηλικίωσή του.

Συνολικά, κάθε οικογένεια που αποκτά περισσότερα από δυο παιδιά, θα ενισχύεται με το ποσό των 20.000 €, για κάθε ένα νέο παιδί”. Όλα καλά αυτά αλλά γιατί τέτοια εσωστρέφεια. Θα ήταν καλύτερο να ενθαρρυνθούν και φτωχότερες οικογένειες – εκτός Motor Oil.

Παπουτσάνης : Νέα προιόντα στις σαπουνόμαζες. Με το ‘Αρκάδι’ στην καθαριότητα ρούχων και στην καθαριότητα πιάτων.


Τα είχαν πει τα στελέχη του ομίλου κατά τη παρουσίασή του την προηγούμενη εβδομάδα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και πριν περάσουν 5 μέρες, το ανακοίνωσαν επίσημα ότι θα μπουν με νέα προϊόντα στις σαπουνόμαζες. Οπότε το γνωστό πράσινο σαπούνι ‘Αρκάδι’ θα γίνει και απορρυπαντικό για την καθαριότητα ρούχων και την καθαριότητα πιάτων και μάλιστα με οικολογικές προδιαγραφές.

Υπερταμείο : Υψηλά κέρδη το 2023 και ιδιαίτερα το 4ο τρίμηνο από τα μερίσματα Δ.Α.Α, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, οι οικονομικές επιδόσεις του Υπερταμείου σημείωσαν νέο ρεκόρ και είναι σημαντικά υψηλότερες του περυσινού έτους, το οποίο ήταν το ιστορικά καλύτερο. Επιτεύχθηκαν υπερδιπλάσιες επιδόσεις σε έσοδα και κέρδη έναντι του 2022, παρά το γεγονός ότι λογιστικοποίησε και ζημία από μερική απομείωση της αξίας της συμμετοχής του σε θυγατρική.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Τα έσοδα από μερίσματα για το έτος 2023 (€177,4 εκατ.) είναι υπερδιπλάσια του προηγούμενου έτους 2022 (€ 74,2 εκατ.). Στο γεγονός αυτό, καταλυτική επίδραση είχε η διανομή μερισμάτων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από κέρδη της χρήσης, αλλά και προηγούμενων ετών (μέρισμα από ΔΑΑ 2023: €171,3 εκατ., 2022: €50,3 εκατ.). Σημειώνεται ότι τα έσοδα έτους 2023, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, δεν περιλαμβάνουν έσοδα από μερίσματα των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ τις μετοχές των οποίων μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο στις 3.8.2023.
  2. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη το 2023 ανήλθαν σε € 154 εκατ., υπερδιπλάσια και από τα κέρδη έτους 2022 (€ 67 εκατ.) και πλέον αποτελούν το νέο ιστορικό υψηλό.
  3. Η συνεχής κερδοφορία έχει αυξήσει και τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία έχουν ξεπεράσει τα €273 εκατ, παρά τα υψηλά μερίσματα τα οποία έχει διανέμει έως τώρα στο Ελληνικό Δημόσιο (διανέμει το 77,5% των ετήσιων κερδών).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις