Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

Προσοχή στους γονείς: Eτοιμάζουν εμπλοκή των εκπαιδευτικών, σε θέματα υγείας μαθητών, που χαρακτηρίζονται ως «ιατρικές πράξεις» και δεν χρειάζονται ενέργειες.


 Τη δυνατότητα εμπλοκής εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη μαθητών σε θέματα υγείας που δεν χρειάζονται ενέργειες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ιατρικές πράξεις», εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας.

Εξετάζεται και η δυνατότητα χορήγησης ένεσης για μαθητές με αλλεργία, και από άλλο (μη ειδικευμένο) προσωπικό του σχολείου!

Για το λόγο αυτό με απόφαση της  Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Υγείας, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας , η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των  υπουργείων Υγείας και  Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων τους.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

  1. Η δημιουργία ενός «προκαθορισμένου» εντύπου που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πλειονότητα των γνωματεύσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει πιθανές παθήσεις για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, ώστε αφενός να αποφεύγονται τυχόν δυσνόητοι ιατρικοί όροι και αφετέρου να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των περιπτώσεων.
  2. Η δυνατότητα αξιοποίησης και η επικαιροποίηση του εγχειριδίου «Πρώτες Βοήθειες – Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
  3. Η δυνατότητα εμπλοκής εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη μαθητών σε θέματα υγείας που δεν χρειάζονται ενέργειες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ιατρικές πράξεις».
  4. Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής παρουσίας σχολικού νοσηλευτή, για μαθητές ηλικίας άνω των 10 ετών, οι οποίοι πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.
  5. Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής παρουσίας σχολικού νοσηλευτή, για μαθητές με αλλεργία, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της ένεσης που θα αντιμετωπίσει την έκτακτη εκδήλωση της ασθένειας ή σχετικά με τη δυνατότηταχορήγησης της ένεσης και από άλλο (μη ειδικευμένο) προσωπικό του σχολείου.

Επειδή όπως γνωρίζουμε ήδη, οι ενέργειες τις κυβέρνησης σε ιατρικά θέματα και ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά στα σχολεία, δεν είναι καθόλου αγαθές. Συνιστούμε την προσοχή στους γονείς και να ζητήσουν περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά αυτό το αόριστο εγχείρημα.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις