Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Σε… «σειρά απολύσεως» το Στρατόπεδο στην Καλαμάτα για να κλείσει

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ... ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ «ΛΟΥΚΕΤΟ».

Κάθε χρόνο περίπου, την τελευταία πενταετία, το στρατόπεδο της Καλαμάτας ανοίγει και κλείνει, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του
Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), αλλά και την ισχύ των πιέσεων που δέχεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου από τοπικούς παράγοντες.

Σύμφωνα, όμως, με τελευταίες πληροφο­ρίες, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί και αλλάζουν τα στρατόπεδα που θα χρησιμο­ποιούνται ως κέντρα νεοσυλλέκτων με πιλο­τικό πρόγραμμα που έχει καταρτίσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλέον οι νέοι οπλίτες θα κατατάσσονται σε Αττική, Βοι­ωτία, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Αι­γαίου.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει καταρ­τίσει από τις αρχές Φεβρουάριου σχέδιο αναδιοργάνωσης του συστήματος κατά­ταξης, υποδοχής και εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων Οπλιτών, το οποίο προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και την αντικατάστασή τους από 13 Σημεία Κατάταξης.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από έγ­γραφο του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένου, όπου εμμέσως παραδέχεται ότι η αλλαγή στον τρόπο κατάταξης των στρατιωτών θητείας που βρίσκεται σε πειραμα­τικό στάδιο, θα επιφέρει αλλαγές σε όλα τα στρατόπεδα που φιλοξενούσαν Κέντρα Νε­οσυλλέκτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, η αναδιοργάνωση δομών των Ενόπλων Δυνάμεων αποσκοπεί στη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους, στον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Υπό το πρίσμα αυτό εξετάζονται τρόποι για τη μεγίστη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με κέντρο βάρους τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και την επίτευξη οικονομίας κλίμακος. Τέλος, κάνει γνωστό ότι η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμοστεί πιλοτικά, ενώ οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν συνολικής αξιολόγησης.

Δηλώσεις Καμμένου

Μιλώντας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε δηλώσεις του ο Πάνος Καημένος σημείωσε: «Μελετάται η δυνατότητα να εκπαιδεύονται κατ’- ευθείαν οι νεοσύλλεκτοι στις Μονάδες που θα υπηρετήσουν, να μη χάνονται δηλαδή αυτές οι 45 ημέρες».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα aegeanews.gr, τα Σημεία Κατάταξης τον Ιούλιο για τους νεοσυλλέκτους δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα Κέντρα Εκπαίδευσης, αλλά είναι τα ακόλουθα: ένα πλησίον της Αθήνας (ΚΕΤΘ Αυλώνα), ένα Θεσσαλονίκη (πιθανώς στο 586 M/Κ ΤΠ), ένα πλησίον Ξάνθης (Στρατόπεδο «Υπίατρου Τριανταφυλλίδη»), ένα πλησίον Λάρισας (ΚΕΥΠ), ένα στην Κρήτη, ένα στην Κω, ένα στη Ρόδο, ένα στη Σάμο κι ένα στη Χίο. Ένα ανάλογο σχέδιο είχε επιχειρήσει να εφαρμόσει ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ Νικό­λαος Ντούβας, επί υπουργίας Σπηλιωτόπουλου. Το πρόβλημα ήταν ότι οι πιέσεις που άσκησε η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν τέ­τοιες που σε πρώτη φάση παρέμειναν ανοι­κτά τα Κέντρα Εκπαίδευσης παράλληλα με τα νέα Κέντρα που άνοιξαν σε όλη την πα­ραμεθόριο. 

Το γεγονός ότι ο Πάνος Καμμένος χαρακτηρίζει ως «χαμένο χρόνο» τις ημέρες που γίνεται η εκπαίδευση εκτός των μονάδων που οι στρατιώτες υπηρετούν, δείχνει και τι μπορεί να έχει στο μυαλό του για το μέλλον των Κέντρων Εκπαίδευσης.

Το ερώτημα είναι τι θα γίνουν εάν θα κλείσουν. Θα πωληθούν; Θα παραχωρηθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έναντι κάποιου μικρού τιμήματος όπως πρόσφατα το «Στρα­τόπεδο Μελά», ή ενδέχεται να αποτελέσουν και λύση στο πρόβλημα της στέγασης των μεταναστών; Όπως και να έχει, σε λίγους μήνες λογικά θα μάθουμε, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει υλοποιηθεί το σχέδιο.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη
(ΘΑΡΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-11/05/2017)
ΠΗΓΗ: http://staratalogia.blogspot.gr/2017/05/blog-post_88.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις