Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Στα βήματα Tης Κύπρου και η Ελλάδα: Ξεκινάει η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων

Αποφάσεις για την ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη δημιουργία εκσυγχρονισμένου πλαισίου για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
έλαβε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), στη χθεσινή συνεδρίαση του, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αντιπροεδρίας, η εισήγηση εντάσσεται στη στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης να εξετάσει με συστηματικό τρόπο τις δυνατότητες αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της χώρας, με όρους περιβαλλοντικής προστασίας, επενδυτικής διαφάνειας και μεγιστοποίησης του οφέλους για την κοινωνική ασφάλιση.
Η στρατηγική εξειδικεύεται στις ακόλουθες δράσεις:
– Συμβάσεις Παραχώρησης
Σχετικά με τα είδη των συμβάσεων παραχώρησης των προς έρευνα περιοχών, παραμένουν σε ισχύ οι τύποι παραχώρησης που προβλέπονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τόσο η σύμβαση μίσθωσης (Lease Αgreement) όσο και η σύμβαση διάθεσης της παραγωγής (Production Share Agreement – PSA), όμως σε αυτή τη συγκυρία ως ο πλέον ενδεδειγμένος προκρίνεται ο τύπος της σύμβασης μίσθωσης.
– Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου
Προγραμματίζεται άμεση αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με βασικούς στόχους την αλλαγή της προκήρυξης-πρόσκλησης, τη βελτίωση του Model Agreement και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής του αναδόχου. Ο χρόνος ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται εντός του 2017.
– Αναβάθμιση του ρόλου  της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)
Βασικός στόχος είναι η αποκέντρωση του έως τώρα συγκεντρωτικού μοντέλου οργάνωσης.
Έτσι, η ΕΔΕΥ ΑΕ αναβαθμίζεται, παραμένοντας στην εποπτεία του υπουργού, αλλά αποκτώντας την ευελιξία αξιοποίησης όλου του φάσματος δυνατοτήτων που αναδεικνύονται.
Ήδη, στην κατεύθυνση αυτή από τον Οκτώβριο του 2016, ενεργοποιήθηκε η ουσιαστικά ανενεργή έως τότε ΕΔΕΥ ΑΕ και από το Μάιο 2017 ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του αρχείου της διεύθυνσης Υδρογονανθράκων προς αυτήν.
el.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις