Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

NEO επίδομα 150 ευρώ κάθε μήνα για δύο χρόνια – Οι δικαιούχοι


 Επίδομα: Επίδομα 150 ευρώ για 600 φυσικοθεραπευτές μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καταβληθεί σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα.

Επίδομα: Επισημαίνεται πως το επίδομα θα έχει διάρκεια 24 μηνών. Η άμεση καταβολή τους ορίστηκε από αποφάσεις δικαστηρίων όπου κατακυρώθηκαν τα αναδρομικά τους επιδόματα λόγω της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τους.

Το ποσό αναμένεται να καταβληθεί σε 600 φυσικοθεραπευτές Νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή ενός νέου επιδόματος 150 ευρώ για 24 μήνες.

Το ποσό αναμένεται να καταβληθεί σε 600 φυσικοθεραπευτές μεγάλων Νοσοκομείων της Αττικής και της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

 


Επίδομα: Ποιος ο λόγος

Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίων κάνουν δεκτή την αγωγή τους για αναδρομική διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ορίζουν την άμεση καταβολή τους.

Ειδικότερα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και το Διοικητικό Εφετείο της Θεσσαλονίκης δέχτηκαν ότι η η απασχόληση των φυσικοθεραπευτών στα νοσοκομεία συνεπάγεται την έκθεσή τους στους ίδιους υγειονομικούς κινδύνους με τους υπαλλήλους της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των εργαστηρίων και λοιπών υπηρεσιών, οι υπάλληλοι των οποίων είναι δικαιούχοι του ένδικου επιδόματος.

Με άλλα λόγια οι φυσικοθεραπευτές εκτίθενται σε εξαιρετικά νοσογόνο περιβάλλον, με αποτέλεσμα ο αποκλεισμός τους από την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση του νόμου εις βάρος τους.

Επίδομα: Πότε «κόβεται» – Τι ισχύει για το εργόσημο

Αλλαγές ακόμα και εντός του Σεπτεμβρίου ενδέχεται να φέρει το «Δουλειές Ξανά» στα επιδόματα ανεργίας και εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς αναμένεται η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του νέου νόμου.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας, μέσα από αυτόν θεσπίζονται εισοδηματικά κριτήρια, όπως αυτά που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης και μπαίνει σε λειτουργία το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, με το οποίο εξειδικεύεται κατά τρόπο δεσμευτικό η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της ΔΥΠΑ και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, αυτό που αλλάζει στο επίδομα ανεργίας είναι πως μπορεί να διακοπεί, εάν προσφερθούν στον άνεργο τρεις κατάλληλες για τον ίδιο θέσεις εργασίας, σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό και εκείνος αρνηθεί και τις τρεις προσφορές.

Σε αυτή την περίπτωση διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη.

Σύμφωνα με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ο άνεργος θα φτιάχνει το βιογραφικό και εργασιακό του προφίλ με τον εργασιακό του σύμβουλο, ο οποίος και θα τον ενημερώνει όταν θα βρίσκεται δουλειά που αντιστοιχεί με τα προσόντα και την προϋπηρεσία του.

Εφόσον ο άνεργος εμφανιστεί στο ραντεβού με τον εργοδότη και δεν επιλεγεί, παραμένει επιδοτούμενος. Το μέτρο δεν αφορά τους πρώτους 12 μήνες επιδότησης.

Παράλληλα, εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους που θα συνεχίζουν να χορηγούνται με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τι ισχύει με τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται δεν επηρεάζουν παροχές που ούτως ή άλλως δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την ανεργία.

Συγκεκριμένα, δεν επηρεάζονται:

η χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος,
η έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και
το επίδομα θέρμανσης
για αυτές τις παροχές θα συνεχιστεί το μέχρι σήμερα καθεστώς που διέπει τη χορήγησή τους.

Το επίδομα εργασίας θα αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας, για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά – οι οποίοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το μισό επίδομα ανεργίας παράλληλα με τον μισθό τους μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής του επιδόματος.

Επίδομα: Καθιερώνεται μπόνους ύψους 300 ευρώ

Μπόνους ύψους 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 5 χρόνια) που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ώστε να βοηθηθούν ενεργότερα για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές, ενώ η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

Ειδικότερα θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης για να ξεκινήσει η διαδικασία και στη συνέχεια μετά από πρόσκληση της ΔΥΠΑ θα συντάσσεται το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε κάθε άνεργο.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους με εργόσημο

Οι εργαζόμενοι που ασφαλίζονται με εργόσημο δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας, με εξαίρεση τους περιστασιακούς εργάτες και τις οικόσιτες οικιακές βοηθούς.

Συγκεκριμένα, οι περιστασιακοί εργαζόμενοι/-ες έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, από τον οποίο αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν, καθώς και κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 92 του Ν. 4461/2017), οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Ο αριθμός των ενσήμων (ή εργοσήμων) που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα (70).

Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν από την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων.

Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/-α τους για άλλο λόγο, εκτός της πρόσληψης, μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τους οικόσιτους μισθωτούς, δηλαδή όσοι διατρέφονται και διανυκτερεύουν στην οικία του εργοδότη, που εργάζονται με σύμβαση. Σημειώνεται πως οι οικιακοί βοηθοί – οι οποίοι δεν είναι οικόσιτοι – παραμένουν «εκτός» από το επίδομα ανεργίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από την Δευτέρα 12/9 είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων και για το εποχικό επίδομα, το οποίο φέτος είναι αυξημένο έως και 98 ευρώ.

Η νέα επιδότηση στο ρεύμα

Ο τρόπος της επιχορήγησης στο ηλεκτρικό ρεύμα, ωστόσο, δεν θα μοιάζει με το μοντέλο του Power Pass.

Τα βασικό σενάριο της κυβέρνηση είναι να δοθεί χαμηλότερη βασική επιδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία θα εξασφαλίζουν έξτρα ποσό ανάλογα με τον στόχο μείωσης της κατανάλωσης.

Αν αυτό όμως είναι πιο απλό για τα νοικοκυριά δεν συμβαίνει το ίδιο και για τις επιχειρήσεις που οι ανάγκες τους σε ρεύμα είναι ανελαστικές. Το μέτρο θα χρειαστεί το ιστορικό κατανάλωσης ρεύματος της παροχής, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα δύσκολο.

Ένα άλλο σενάριο στο τραπέζι είναι η κλιμακούμενη ενίσχυση στους λογαριασμούς αντιστρόφως ανάλογα με την κατανάλωση. Όσο πιο χαμηλή θα είναι η κατανάλωση, τόσο υψηλότερη η επιδότηση.

«Εξετάζονται σχήματα οικονομικών κινήτρων που θα συνδυάζονται με τη μείωση κατανάλωσης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σχετικά με την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις