Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Το ΓΕΑ «τρίζει τα δόντια» στους αιωροπτεριστές μετά από το περιστατικό ME TA MAXHTIKA


 Την κείμενη νομοθεσία υπενθυμίζει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με αφορμή περιστατικά που έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους του ΓΕΑ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τα οποία, ιδιώτες αεραθλητές χρησιμοποιώντας είτε αλεξίπτωτα πλαγιάς, είτε Υπερελαφρές Πτητικές Αεραθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ), δεν τηρούν τα προβλεπόμενα.

Όπως αναφέρει σχετικά «από αντίστοιχα παλαιότερα περιστατικά έχει παρατηρηθεί ότι από μεμονωμένους αεραθλητές δεν γίνεται η προβλεπόμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Οι πτήσεις ΥΠΑΜ διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού της ΥΠΑ (Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) με ΦΕΚ Β’ 1360/02-09-10.

Οι πτήσεις των αιωροπτέρων και των αλεξιπτώτων πλαγιάς διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού της ΥΠΑ, με ΦΕΚ Β’ 309/15-03-06 σύμφωνα με τον οποίο:

– Κάθε άτομο που χειρίζεται ένα αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς θα είναι σε επαγρύπνηση ώστε να δει και να αποφύγει αεροσκάφη και θα παραχωρεί προτεραιότητα σε όλα τα αεροσκάφη.

– Απαγορεύεται ο χειρισμός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί κίνδυνο σύγκρουσης με οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος.

– Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων (ΝΜ) από αεροδρόμιο χωρίς άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που ελέγχει την συγκεκριμένη εναέρια περιοχή, ανάλογα με την περίπτωση.

– Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από την ΥΠΑ ως επικίνδυνες, απαγορευμένες ή περιορισμένες περιοχές εκτός εάν ο χειριστής έχει άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που ελέγχει την περιοχή, ανάλογα την περίπτωση.

– Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε περιοχές όπου έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις πτήσεις με ΝΟΤΑΜ που έχει εκδοθεί από την ΥΠΑ, εκτός εάν ο χειριστής έχει πάρει άδεια που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία Εναερίου Κυκλοφορίας [(Air Traffic Control (ATC)]ή την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.

Σε κάθε αεραθλητική δραστηριότητα είναι αδήριτη ανάγκη η συμμόρφωση με τις προβλέψεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών, καθώς αυτές εκτός των άλλων προάγουν και την Ασφάλεια των Πτήσεων. 

Ο εφησυχασμός, οι αποκλίσεις από τις ορθές πρακτικές και οι παραβάσεις, αποτελούν παράγοντες από τους οποίους η Ασφάλεια Πτήσεων βάλλεται, με συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας να προκληθεί ένα ατύχημα.

Η πρόληψη των επισφαλών καταστάσεων απαιτεί τη συνδρομή, αλλά και την επαγρύπνηση όλων των αεραθλητών, με σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και την καλλιέργεια αεραθλητικής παιδείας»,   επισημαίνει σχετικά το ΓΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις