Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός λαός πλήρωσε 17,6 εκατομμύρια ευρώ για σύμβουλο του Σκρέκα!


 Την ώρα που τα νοικοκυριά πνίγονται από το τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλάει αστρονομικά ποσά για… συμβουλές στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας!

Και νέο απίστευτο σκάνδαλο – Την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά ασφυκτιούν από το σαρωτικό κύμα ακρίβειας η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλάει αδιανόητα ποσά για τις… συμβουλές στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει «δει» το φως της δημοσιότητας, η κυβέρνηση θα πληρώσει 17,6 εκατομμύρια ευρώ για τον τεχνικό σύμβουλο του Κώστα Σκρέκα!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσφέρει το ιλιγγιώδες ποσό για «υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης» οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για δύο συμβάσεις, με την πρώτη ύψους 15 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) να αφορά σε:

  • «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Ωρίμανσης Έργων, ήτοι υπηρεσίες τεχνικής, και διοικητικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής ή προς δικαιούχους του ευρύτερου δημοσίου τομέα για το σχεδιασμό, και υλοποίηση δράσεων , λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού περιβάλλοντος
  • Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικού Συμβούλου, ήτοι υπηρεσίες που ενέχουν μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους, τα οποία συνιστούν εργαλεία που δίνουν προτεραιότητα σε ανταγωνιστικά έργα και είναι χρήσιμα για την επιλογή των επενδύσεων που είναι περισσότερο ωφέλιμο να πραγματοποιηθούν σε σχέση με άλλες ενώ, μέσω της ορθής χρήσης των εν λόγω εργαλείων, προωθούνται οι στόχοι της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Συμβούλου, ήτοι υπηρεσίες υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής στην ανάπτυξη σχεδίου σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα , εάν απαιτηθεί , ή λοιπών υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε διαφορετικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης (π.χ. έργα ενεργειακής απόδοσης), Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης Έργων και υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής, όπου απαιτηθεί».

Η δεύτερη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αφορά:

«Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου που θα αφορά: γενικές υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων, ενεργειών κατά την ωρίμανση των έργων (παροχή νομικών συμβουλών ως προς συναφείς με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ενστάσεις και προσφυγές, υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής κατά τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, παροχή νομικών συμβουλών ως προς το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο και ως προς διαδικασίες αδειοδότησης κ.ά.), προετοιμασίας νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονιστικών πράξεων, υποστήριξης σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, και υπηρεσίες νομικού συμβούλου έργων ΣΔΙΤ, καλύπτοντας την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, ωρίμανσης, και υλοποίησης ενός έργου ΣΔΙΤ».

Και οι δύο συμβάσεις είναι διάρκειας 35 μηνών, με δικαίωμα παράτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις