Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Τροπολογία – Pουσφέτι του Yπουργείου Eνέργειας στη ΔΕΗ

 


Πώς θολώνει το τοπίο για τα υπερέσοδα της επιχείρησης - «Χρυσό ρουσφέτι» από τον υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα..

Ως «χρυσό ρουσφέτι» στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αξιολογήθηκε από στελέχη της Ενέργειας η συμπερίληψη των μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου στην τροπολογία του αρμόδιου υπουργού Κώστα Σκρέκα, που αναζητά επιπλέον έσοδα – κέρδη από τους προμηθευτές Ενέργειας των τιμολογίων ρεύματος νοικοκυριών.

Ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων του Υπουργείου Ενέργειας θα επιχειρήσει να εισέλθει στα «άδυτα» των λογιστηρίων των προμηθευτών, προς αναζήτηση ενός στοιχείου που χαρακτηρίζεται ως «απόρρητο» και αφορά το ύψος των κεφαλαίων που επενδύονται για hedging (Η αντιστάθμιση είναι μια επενδυτική θέση που προορίζεται να αντισταθμίσει πιθανές ζημίες ή κέρδη που μπορεί να προκύψουν από μια συνοδευτική επένδυση).

Μέχρι σήμερα μόνο η ΔΕΗ, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει δώσει στη δημοσιότητα αντίστοιχο στοιχείο, που αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Τρίτη θα δώσει στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022.

Στο α’ εξάμηνο τους έτους, η διοίκηση Στάσση προσδιόρισε ότι το καθαρό χρέος της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2022 ανερχόταν στα 2.245,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 355,3 εκατ. σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2021 (1.889,8 εκατ.), λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου, λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορά φυσικού αερίου, CO2 και ενέργειας.

Το κόστος του hedging εντάχθηκε στη στήλη του χρέους της εταιρείας. Στο εννεάμηνο το κόστος θα φύγει από το χρέος και θα μεταφερθεί στα λειτουργικά κόστη, έτσι ώστε να μειώσει την καθαρή κερδοφορία της εταιρείας;

Το hedging θα είναι ένα περιφερόμενο κόστος στις λογιστικές καταστάσεις της ΔΕΗ για να σκεπάσει τα υπερκέρδη της, τα οποία έχουν απασχολήσει έντονα το ΒΝ με αντίστοιχα δημοσιεύματα.

Τα κέρδη της ΔΕΗ ανά MWh

Τα υπέρογκα κέρδη της ΔΕΗ από τα τιμολόγια ρεύματος είναι αδιαμφισβήτητα διότι προκύπτουν από την τιμή πώλησης της MWh ανά μήνα όταν γίνει η αφαίρεση του κόστους της MWh με το μήνα αναφοράς. Τον Αύγουστο η ΔΕΗ πούλησε προς 486 ευρώ την MWh όταν το τελικό κόστος της MWh ανήλθε σε 508,88.

Η εταιρεία τον Αύγουστο έχασε 22,88 ευρώ ανά MWh. Αντίθετα τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σημειώνει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τον Σεπτέμβριο η ΔΕΗ όρισε την τιμή πώλησης προς 788 ευρώ ανά MWh όταν το τελικό κόστος ήταν στα 498,96 ευρώ ανα MWh. Το κέρδος ανά MWh του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 289,04 ευρώ.

Όταν η ΔΕΗ με μερίδιο αγοράς στο 64% στη χαμηλή τάση δηλαδή στα νοικοκυριά διαμορφώνει την τάση της αγοράς. Η κατανάλωση του Σεπτεμβρίου έφθασε το 1.461.000 MWh. Ο αναγνώστης μπορεί μία απλή πράξη πολλαπλασιασμού μπορεί να διαπιστώσει τα καθαρά κέρδη…. (1.461.000 Χ 289,04= XXXXXXXXX)

Τον Οκτώβριο η ΔΕΗ όρισε την τιμή πώλησης στα 595 ευρώ ανά MWh. Το οριστικό κόστος ανά MWh διαμορφώθηκε στα 291,63 ευρώ ανά MWh. Είναι επίσης προφανές ότι η ΔΕΗ κέρδισε από τα νοικοκυριά περισσότερα χρήματα από τα τιμολόγια παρότι οι τιμές έπεσαν. Η διοίκηση του Γ. Στάσση ενθυλάκωσε το ποσό των 303,37 ευρώ ανά MWh.

Ο δεύτερος προμηθευτής εμφανίζει καταναλώσεις σε μερικές χιλιάδες MWh

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιορισμένες αναφορές προς τους άλλους παρόχους δεν έχουν κάποια σκοπιμότητα διότι ο δεύτερος προμηθευτής ενέργειας ο όμιλος Μυτιληναίου εμφανίζει μερίδιο αγοράς στο 8%. Η κατανάλωση ανήλθε μόλις 141.000 MWh.

Η σύγκριση του δεύτερου με τον πρώτο προμηθευτή που είναι η ΔΕΗ γίνεται κατανοητή γιατί η τροπολογία του κ Σκρέκα ανακάλυψε το hedging.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα αναλάβει να υπολογίσει τα επιπλέον έσοδα των προμηθευτών για το πρώτο τρίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Στελέχη της ενέργειας θεωρούν βέβαιο ο κύριος όγκος των εσόδων θα προέλθει από τη ΔΕΗ λόγω μεγέθους.

Τα συμπεράσματα της ΡΑΕ όπως και το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται με ενδιαφέρον από τα εκατομμύρια των νοικοκυριών που πληρώνουν σχετικά φθηνά τα τιμολόγια λόγω της κρατικής επιδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις