Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Kαρμίνες και Bλαβερές ουσίες στα φαγητά μας


 Η επίσημη σελίδα της στα σχόλια

Και δεν αφορά τα ζουζουνια που βρισκονται στα τροφιμα. Δεν εχει σχεση με το ζιζανιοκτόνο που λενε πως αλλαζει το φύλο τον αγοριών

Τα ψέματα και την εσκεμμένη παραπληροφόρηση  θα τα βγάζω στην σέντρα

Αυτο το σηματακι σχετιζεται με αυτα εδω:

Πρότυπα και κριτήρια καλλιέργειας 

Το Πρότυπο Αειφόρου Γεωργίας του Rainforest Alliance 2017 βασίστηκε σε ένα σύστημα σταδιακής βελτίωσης όπου έπρεπε να πληρούνται περισσότερες απαιτήσεις κάθε χρόνο. Για να πιστοποιηθεί αρχικά ένα αγρόκτημα, έπρεπε να επιτύχει το 100 τοις εκατό των κρίσιμων κριτηρίων και το 50 τοις εκατό των κριτηρίων συνεχούς βελτίωσης σε κάθε ομάδα κριτηρίων.  Οι Απαιτήσεις Φάρμας του νέου Προτύπου Αειφόρου Γεωργίας του 2020 περιλαμβάνουν βασικές απαιτήσεις και απαιτήσεις βελτίωσης. Οι βασικές απαιτήσεις περιγράφουν βασικές πρακτικές βιώσιμης γεωργίας που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη πιστοποίησης και μετρώνται σύμφωνα με ένα μοντέλο επιτυχίας/αποτυχίας. Περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα διατήρησης του οικοσυστήματος. προστασία των άγριων ζώων και των πλωτών οδών· τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού για τους εργαζόμενους· κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση αγροχημικών· την απαγόρευση των διαγονιδιακών καλλιεργειών και την εφαρμογή συστήματος «αξιολόγησης και αντιμετώπισης» για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων παιδικής εργασίας, καταναγκαστικής εργασίας, διακρίσεων και βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Οι απαιτήσεις βελτίωσης έχουν σχεδιαστεί για την περαιτέρω προώθηση και μέτρηση της προόδου προς βιώσιμες πρακτικές. Κατηγοριοποιούνται είτε ως υποχρεωτικά είτε ως αυτοεπιλεγμένα. Ορισμένες απαιτήσεις βελτίωσης είναι επιτυχία/αποτυχία, ενώ άλλες μετρώνται με έξυπνους μετρητές. 

Οι έξυπνοι μετρητές δίνουν στους αγρότες έναν τρόπο να θέτουν στόχους για τις εκμεταλλεύσεις τους με βάση αυτό που είναι πιο ωφέλιμο και εφικτό στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Αντί να έχουν προκαθορισμένους στόχους που θα θέτει η Rainforest Alliance, οι αγρότες θα θέσουν τους δικούς τους στόχους για βελτιώσεις και θα καθορίσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή τους. Για παράδειγμα, ενώ όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να διορίσουν ένα άτομο ή επιτροπή για την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων και τη διεξαγωγή μιας βασικής αξιολόγησης κινδύνου, μπορούν η καθεμία να θέσει τους δικούς της ετήσιους στόχους για την αντιμετώπιση πιο συγκεκριμένων διαφορών μεταξύ των φύλων που σχετίζονται με το περιβάλλον τους.

Πιστοποιημένη σφραγίδα Rainforest Alliance 

Η πιστοποιημένη σφραγίδα Rainforest Alliance εμφανίζεται μόνο σε προϊόντα που πληρούν τα πρότυπα και τα κριτήρια καλλιέργειας που περιγράφονται παραπάνω. Τον Φεβρουάριο του 2008, η Ethical Corporation χαρακτήρισε την πιστοποίηση Rainforest Alliance ένα «αυστηρό, ανεξάρτητα επαληθευμένο σχέδιο». Από το 2019, περισσότερες από 5.000 εταιρείες αγοράζουν ή πωλούν προϊόντα από πιστοποιημένα αγροκτήματα Rainforest Alliance και η φώκια Rainforest Alliance Certified μπορεί να εμφανιστεί σε περισσότερες από 100 χώρες. [2] Από τον Ιούνιο του 2015, το 13,6 τοις εκατό του παγκόσμιου κακάο και το 15,1 τοις εκατό του τσαγιού προέρχεται από πιστοποιημένα αγροκτήματα Rainforest Alliance. Από το 2017 , το 5,7 τοις εκατό του παγκόσμιου καφέ προέρχεται από πιστοποιημένα αγροκτήματα Rainforest Alliance.

ΠΗΓΗ https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229928107769165&set=gm.5793062894080636&idorvanity=436068336446812

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις