Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Σα ! Σαβαθώ, Σα Μάνος , ΣαμαΕλ, Σαμάρι, Σαμουήλ, Σατανάς…. Σαφώς = σα+αφή…. = εσωτερική αφή….


 Σα ! Σαβαθώ, Σα Μάνος , ΣαμαΕλ, Σαμάρι, Σαμουήλ, Σατανάς…. Σαφώς = σα+αφή…. = εσωτερική αφή….

Τι σημαίνει σα ;

Τα σα = τα εσένα = τα ιδικά σου = τα εσώψυχα σου = τα εσωτερικά σου !

Τα σα εκ των σων = τα εσένα εκ των εσένα δημιουργημάτων, πραγμάτων, δικαιώματα !

Τα εσένα εκ των εσένων !

Τα εσένια εκ των εσένιων !

Σάμα σημαίνει στρατούρι, σέλλα…. Επί των οποίων κάθεται ο ιππέας….

Ο διάβολος είχε το όνομα Σαμαέλ = σάμα Ελ = σέλλα Θεού και τυχαίως και μη τυχαίως σέλλα σημαίνει φως εξού και οι Σέλληνες, Σελλήνη, Σελήνη και το σέλλας π.χ. βόρρειον σέλλας ! Χρώματα και φως ! Φωτεινά Χρώματα νύχθας !

Άρα τε ο Σαμαέλ ήταν ο αρχάγγελος σέλλα Του Ελ = Θεού , Φωτός , Λευκού , Αλήθειας !

Και επαναστάτησε απαιτώντας να μην ιππεύεται εκ Θεού/ Ελ αλλά να είναι ίσος με Τον Ελ και μόνον με την σκέψη έπεσε ! Και τον καταδίωξε ο άλλος αρχάγγελος ο Μιχαήλ όπου αναγραμματιστί είναι ο Μαχιήλ = της Μάχης ο Ηλ = το φως της μάχης και Του Ηλ/Ελ/Θεού ο Αρχιμάχος !

Είπεν στώμεν καλώς και σταμάτησαν να πίπτουν οι υποτακτικοί του Σαμαέλ του 10ου Αγγελικού Τάγματος !

Σαμαέλ = εις αμά/ειμοί Ελ !

Περιέργως έχουμε ακόμη δύο ύποπτες λέξεις από το σα !

Τα σα , Σα+μαελ , Σα+τανάς ή Σα+τανάκιας , Σα+μάνος !

Τα σα εμού Έλ !

Σατάν = σα τουναντίον …. Ή και παραφθορά του Σαμαέλ.

Σαμάνος = σα+μάνος όπου μάνος = ανήρ, άνδρας όπως μάνα θηλέν, μάνος αρρέν.

Ο σαμάνος γενικώς ασχολείται με μαγείες, μαγγανείες, γοητείες, εξαπατήσεις, βασκανίες, θεραπείες, παραθεραπείες, μυστικές παραξενιές, προφυτείες και προφητείες, μυστικές δοξασίες και μυστικές λατρείες, φαρμακείες, ιατρείες, ψευδαισθήσες, εξαπατήσεις και συνήθως ασχολίες με υπερήφανη ή και κακή πραίρεση. Προόραση, διόραση, προαίσθηση….

Γενικώς υπάρχουν οι εξής σαμάνοι βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος: α] αγαθοί σαμάνοι β] κακοί σαμάνοι γ] ουδέτεροι σαμάνοι δ] ανάμεικτοι σαμάνοι.

Ο γ] ασχολείται με αθρήσκευτες θεραπείες και λύσεις χωρίς επικλίσεις είτε σε αγαθά είτε σε κακά πνεύματα και με απαγορευμένες επωδές.

Ο δ] ασχολείται με τα πάντα της Τετραπιθανότητος.

Είναι εμφανέστατον ότι ο σαμάνος ως λέξη προέρχεται βάσει του Πέραν της Μίας Καταγωγής των Ελληνικών Λέξεων Νόμου:

Α] ίαση+μάνος = Ισαμάνος [έως και Ιησούς διότι Ιησούς σημαίνει ο Θεραπευτής ήτοι Ιάσιος, Ιάσων, Ισαμάνος] ή και Ίασης ποιμήν, ήτοι φύλαρχος, μάγος, ιατρός, αρχηγός, διορατικός φυλής.

Β] Σαμαέλ = σαμά+Ελ = σαμά+νος = σάμα νοός ήτοι Σαμαέλ νοός αλλά και

Γ] σάμα/στρατούρι/σέλλας νοός, το σέλλα ως σάμα ιππέα αλλά πνευματικού ιππέα και φως σύμβολον του το ουράνιον φαινόμενον σέλλας.

Δ] σα+μάνος = τα σα μάνος ήτοι τα Του Θεού [ή Σαμαέλ διά τους κακούς ή και πριν την πτώση] εσώτερα και δημιουργήματα γνωστικός άνθρωπος.

Ε] Ο πρώτος σαμάνος ήταν ο Σατανάς εντός όφι, ήτοι ο όφις, δεύτερος ο δεύτερος άνθρωπος ήτοι η σαμάνα Εύα και ο τρίτος ο Αδάμαντος, ήτοι διά την περίπτωση αυτή, σε άλλους ανθρώπους όπως αναφέρει η Γένεση υπήρχαν και άλλοι σαμάνοι ήτοι και πριν την πτώση Σαμαέλ ίσως.

Στ] Ομοιάζει με το σοφός = σαφός = σαμός = σαμάνος. Εξού και ο σοφός κινεζιστί καλείται σιφού = σοφού, και σι φού = συ φου και φού εις τα ελληνικά σημαίνει φως και πυρ = συ πυρ και συ φως, συνάμα σαφήνεια = σαφού = συφού ! και εδώ παραπέμπει εις το συ όφις = συόφις = σόφις ! άλλωστε τι σημαίνει σοφός; Σαφώς = συ+αφή = συαφή = συαφός = σοφός. Υπενθυμίζω την αναφορά Σωκράτη ότι οι λέξεις παραφθάρηκαν εις την αρχαιότητα όπως ο ίδιος κυττάζει από την εποχή του και το επεξηγεί ήτοι υπεραρχαιότητα δι’ ημάς. Η δε λέξη Ιωσήφ = Ιω+σηφ = Ιω+σηφός = Ιω+σοφός ελληνικότατη. Ιώ είναι ρίζα διά το ιερόν πάντοτε, δεν είναι τυχαία η αναφορά εις την Τραγωδία Προμηθέας που εμμέσως πλην σαφώς σημαίνει Προφυτεία ή και Προφύτης, της Παρθένου Ιώς/Ιώ η οποία θα γεννήσει Τον Υιόν Του Θεού όπερ και έγινε και μνηστήρ προστάτης της ο συγγενής της Ιώ+σηφος = Ιώσηφος = Ιώσοφος = του Ιερού Σοφός !

Ζ] Σαβαώθ = Σα+Βαώθ, αναγραμματιστί Σα Βαθώ = Σαβαθώ = Τα Σα Βάθη, Σα+Β+Αθώ/Αθώος = Σα+ΕυΑθώ = Σα Ευαθώ = Ευαθώος = Τα Σα Ευαθώα…. = Σαβά [καλά γαλλιστί το πήραν από εμάς] = Σέβας = Σάβας = Σαβαώθ = σάβα ώθηση = σέβατος ώθηση….


Παναγιώτης Δίας

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις