Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ανοιχτή η πλατφόρμα για φθηνό ρεύμα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 


Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν φθηνό ρεύμα, το γνωστό και ως οικιακό Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας https://www.idika.gr/kot/, ενώ όσοι είναι εν ενεργεία δικαιούχοι και δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, πρέπει να το πράξουν μέχρι τέλη Οκτώβρη. Σε διαφορετική περίπτωση θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης 

Νέα αίτηση μπορούν να κάνουν και εκείνοι οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση κατά την διάρκεια του διαστήματος υποβολής φορολογικών δηλώσεων και πριν την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2023, εφόσον είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους εντός της περασμένης χρονιάς.

Η διαδικασία για τους δικαιούχους 

Όσοι θέλουν να μάθουν εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορούν  να ενταχθούν  στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 6 βήματα:

Βήμα 1. Με την είσοδό  τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν  τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους , του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση  τους, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους . Οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν  αίτηση

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται οι πολίτες να έχουν εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.


Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει ο πολίτης  αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού , και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, τότε εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν ο πολίτης  πληροί τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστεί κανείς δικαιούχος θα πρέπει να πατήσει  το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροί τα κριτήρια του ΚΟΤ,  τότε εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά


Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις 

Ο έλεγχος των αιτήσεων γίνεται βάσει: 

Της φορολογικής δήλωσης 2022, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.

Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2022), όσον αφορά ακίνητη περιουσία. Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 31/08/2023, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2023, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2022 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2023), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2023).

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).

Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 31/08/2023 έως και 31/10/2023), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις