Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Συνεννοημένοι SatanSuperCiaZia CoOp.ΗΠΑ Ρωσσία γιὰ Πόλεμο Ισραηλ Παλαιστίνη, γι’ αὐτὸ ἀπομόνωσαν τὸν Ζελένσκυ τις προάλλες στὸ ΝΑΤΟ & ἔκοψαν ἀπότομα τὰ ὅπλα σὲ Οὐκρανία. Μπορεῖ καὶ οὐχί…..

 


Συνεννοημένοι SatanSuperCiaZia CoOp.ΗΠΑ Ρωσσία γιὰ Πόλεμο ΙσραηλΠαλαιστίνη, γι’ αὐτὸ ἀπομόνωσαν τὸν Ζελένσκυ τις προάλλες στὸ ΝΑΤΟ & ἔκοψαν ἀπότομα τὰ ὅπλα σὲ Οὐκρανία. Μπορεῖ καὶ οὐχί…..

Φαίνεται πὼς εἶναι συνεννοημένοι. Ἡ ἀπομόνωση & ἀπογοήτευση τοῦ Ζελένσκυ[τὸν ὁποῖον μᾶλλον θὰ ἐκτελέσουν γιὰ νὰ τοῦ πάρουν πίσω τὰ 100 ἑκατομμύρια ἐβρόπια ποὺ τοῦ ἔδιναν ἀνὰ μήναν οἱ γνωστοὶ ροθλύκοι & γιὰ νὰ μὴν μιλήσει ποτὲ ξανὰ τὰ ὅσα σκ@τά ὁρκίστηκε τὸ συνκάθαρμαν τους] κωμικοῦ στὸ ΝΑΤΟ ἦταν ὕποπτη, ἀκόμη & τὰ ἐλαττωματικὰ ἐσκεμμένα ὅπλα, ποὺ τὸ ἐπισήμανα ἐγκαίρως σὲ ἄρθρον, πρᾶγμα ποὺ παραπλανεί [μᾶλλον δῆθεν] & τὴν Ρωσσία γιὰ τὴν δυνατότητα τῶν ἁρμάτων & πυραύλων ποὺ εὐκόλως ἐξουδετερώθηκαν…..

Ἡ συμφωνία φαίνεται νὰ εἶναι κατακτᾶτε ἐσεῖς τὴν Οὐκρανία & ἐμεῖς ἐξουδετερώνουμε τοὺς Παλαιστήνιους, μὲ ἀμοιβαῖες ὑποκριτικὲς ἀντιδράσεις γιὰ νὰ ταΐζουμε τα χαυναμνα σανὸν πάσας προτιμήσεως των……

Φαίνεται πὼς τὸ σχέδιον εἶναι κοινὸν σατανοσιωνιστικόν, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ ὄχι ἢ νὰ ἀλλάξει ἄρδην Θελήσει Θεοῦ, παρ’ ὅτι αὐτὲς αἱ δύο παρατάξεις εἶναι συνεννοημέναι, ὅπως προφυτεύει & ὁ Νοστράδαμος, σὲ βιβλίον ἐκδωμένον δεκαετία τοῦ 1980 μ.Χ. ἤτοι ἐν μέσῳ κορύφωσης ψυχροῦ πολέμου & ποὺ ἀνάφερα προσφάτως σὲ ἄρθρα……

Ἐδῶ ὅμως φαίνεται ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο μπορεῖ νὰ τραβήξει τὸ συμφέρον του, προδίδονταν τὲς ἀμοιβαῖες λυκόφιλες συμφωνίες.

Ὁ κουνιστόσυνος κατσελλάκης Ἑρρῖκος Κκίσσινγκερ θυμᾶμαι δήλωσε ἐν ἔτει 2014 μ.Χ. σὲ ζωντανὴ δήλωση ὅτι θὰ δώσουμε ἀέρα εἰς τὴν Ρωσσία διὰ νὰ σηκώσει κεφαλὴ καὶ νὰ τὴν ἐκτελέσουμε ὅπως ὁ ἐλεύθερος σκοπευτής. Θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ κάνει Γ΄ΠΠ διὰ νὰ ἐπιβιώσει ἀφοῦ θὰ ἔχουμε ἁρπάξει ὅλους τοὺς πόρους & θὰ τῆς χρεώσουμε τὸ ἔγκλημα.

Βεβαίως, μπορεῖ νὰ εἶναι συνεννοημένοι & δὲν τὸ εἶπε, παραπληροφορῶντας!

Μυρίζει & ἡ προφυτεία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου του Ἁγιορείτου ὅτι σὲ χρόνον μηδὲν ἡ Ρωσσία θὰ ἁρπάξει τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἄλλες περιοχές, μεταφέροντας εἰς τὴν Μέση Ἀνατολὴ στρατεύματα μὲ ἰπτάμενους δίσκους [ποὺ κατασκεύασε ἡ ἴδια, μὴν τρελλαθοῦμε!] σὲ 20 λεπτὰ & ὕστερα Ἀρμαγγεδῶν & Ἐξαδάκτυλος ἴσως….. ἢ κατ’ εὐθεῖαν βασιλεία ἀρχιδιαβόλου, πάντως σὲ κάθε περίπτωση ἡ Ἀναλαμπὴ Χριστορθοδοξία ἀνατέλλει σφόδρα!……

Οἱ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἐβρόππας εἷς τὸ ἔλεος τῆς Ρωσσίας πλέον, ἀφοῦ ἡ σατάνασιώνά θέλει πολυμφυλίους Ἐβροππαίων διὰ νὰ χαθοῦν! Ἐν τέλει οἱ οὕτω καλούμενοι Λευκοὶ δὲν εἶναι & τόσον ἔξυπνοι, ὄχι ἐπειδὴ κατ’ ἀρχὰς εἶναι ὅμηροι τῶν προδοτῶν, καταδοτῶν καὶ ζιωνιστὼν μὲ ἀλλαγμένα ὀνόματα Πωλειτικῶν «τους», ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐπέτρεψαν τὴν ἀκολασίαν εἰς τὰς ψυχάς των, σκεφθεῖτε το !

Ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΥΝ ΜΑΣ!

Παναγιώτης Δίας


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις