Γ. Μοτσάκος Ειδικός σε Θέματα Άμυνας
Πλήρης επιβεβαίωση άρθρου μας για την πιθανή εμπλοκή Τουρκίας και Ισραήλ λόγω του αγωγού East Med έχουμε από σημερινό ισραηλινό