Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

Ιδού η νέα φοροεισπρακτική "μεταρρύθμιση" με κατασχέσεις εν μια νυκτί - ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΡΙΝΗΣ ΡΑΣΤΩΝΗΣ

Νέες τεχνικές συλλογής φόρων επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, έχοντας έτοιμο τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης. Με αυτόν θα καθορίζονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους, σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής», η Εφορία θα έχει τη δυνατότητα να....
 
προσδιορίζει τους φόρους που θα πρέπει να πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, ο Κώδικας φέρνει ανατροπές στο ποινολόγιο και τις κατασχέσεις.

Η Εφορία θα υπολογίζει στο περίπου τον φόρο που αναλογεί

Με ή χωρίς υποβολή δήλωσης η Εφορία θα βγάζει τον... λογαριασμό που αναλογεί σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Και αυτό, καθώς οι φορολογικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν κατά εκτίμηση και τον αναλογούντα φόρο και στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι, παρότι είναι υποχρεωμένοι, δεν καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις.

Επιπρόσθετα, θα μπορούν να επιβάλλουν «προληπτικό» φόρο πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, αν κρίνουν ή έχουν ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία. Οι δε προσαυξήσεις για εκπρόθεσμες και ανακριβείς δηλώσεις, καθώς και για μη καταβολή του παρακρατούμενου φόρου θα φθάνουν το 100% του ποσού του φόρου.

Από 1/1/2014

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διοίκησης, όπως αναφέρει η εφημερίδα, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και στόχος είναι να κλείσει «τρύπες» φοροαποφυγής και να συντελέσει στον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Το Δημόσιο αποκτά, έτσι, τη δυνατότητα να προσδιορίζει τα ποσά των φόρων που οφείλουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με τον παρακάτω τρόπο:

- Τον κανονικό προσδιορισμό του φόρου

- Τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό φόρου

- Τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου

- Τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου

Από τη πλευρά του, ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα έχει, με βάση τον νέο Κώδικα, τη δυνατότητα να προσφύγει κατά του προληπτικού προσδιορισμού φόρου κατευθείαν ενώπιον του Πρωτοδικείου μόνο για τους εξής λόγους:

-Το ποσό του προσδιορισμού είναι υπερβολικά υψηλό ή

-Κατά την κρίση του, δεν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν προληπτικό προσδιορισμό φόρου

Κατασχέσεις-εξπρές για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα

Με διαδικασίες-εξπρές εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας, θα γίνονται οι κατασχέσεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης.

Στη συνέχεια και μέσα σε διάστημα 14 ημερών μετά την κατάσχεση, όπως αναφέρει το «Έθνος της Κυριακής», το Δημόσιο θα προχωρά σε εκποίηση μέσω δημοπρασίας των κατασχεθέντων. Επιπλέον, θα αποστέλλονται διαταγές πληρωμών σε τράπεζες και λογιστήρια εταιρειών για κατασχέσεις μελλοντικών μισθών και αμοιβών.

Σε περιπτώσεις που οι φορολογικές Αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι διακυβεύεται η είσπραξη του φόρου, μπορεί να αξιώσουν άμεση καταβολή του και αν αυτή δεν γίνει, να προχωρήσουν σε άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, καθιερώνεται η πενταετία ως χρονικό όριο για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους σε κάθε φορολογική υπόθεση. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή, η σχετική προθεσμία θα παρατείνεται στα 20 έτη.

Παράλληλα, η Εφορία υποχρεώνεται -εντός 90 ημερών από την υποβολή εγγραφής αίτησης του φορολογουμένου για την επιστροφή του φόρου- να καταβάλει το αιτούμενο ποσό. Αν καθυστερήσει περισσότερο, τότε θα πρέπει να πληρώσει εντόκως το επιστρεφόμενο ποσό.


ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ


ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE


defencenet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις