Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Ποίος EINAI ο Αληθινός Πολιτισμός [Πολυτισμός] της Ελλάδος που είναι Πνευματισμός….


 Ποίος είναι ο Αληθινός Πολιτισμός [Πολυτισμός] της Ελλάδος που είναι Πνευματισμός….

[αυτός ο όφις εις το βάζον με τον Προμηθέα δεμμένον ποίος είναι; Ο ουροβόρος;]

Ανώτερος πολιτισμός της Ελλάδος δεν είναι τα κτήρια ούτε τα γαμίσια, ούτε οι μηχανορραφίες πολιτικής, ούτε τα μαθηματικά με γνώμονα την ταυτοποίηση των αρχών τους, της ανέγερσης και της δημιουργίας του κόσμου !

Όπου υπάρχει και παίζει ο θάνατος η αλήθεια είναι τραγική !

Όπου η αλήθεια είναι τραγική η αλήθεια δεν είναι μυθοπλαστική και συνάμα ότι είναι βρωτόν είναι παραμυθοπλαστικόν ον ή πράγμα ήτοι όλα τα σώματα , ύλες , Σύνπαντα , γνώσεις , όλα ματαιο Δοξασίες !

Ανώτερος πολιτισμός της Ελλάδος είναι η Τραγωδία, η μεγαλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου που είναι προαυτονόητη αλλά ο μυθομανής αρνείται να ιδεί ! Φοβάται επειδή η σύνθεση της φοβίας είναι αφή βίας !

Τραγωδία σημαίνει να τολμήσεις να ιδείς την αλήθεια κατάμματα χωρίς φόβον ή παραβλέποντας τον φόβον ή αφή βίας, ήτοι το απόλυτον ωμόν θράσος ταπεινού θάρρους !

Η Τραγωδία είναι η μεγαλύτερη Εξίσωση της Ζωής, διότι παραδέχεται την Ζωή όπως είναι, ήτοι αργά ή γρήγορα ή πάντοτε Τραγική !

Ο φοβικός φοβάται λόγω επηρεασμού από την αφή της βίας την Τραγωδία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Τραγωδία ελευθερώνει ! Η Τραγωδία είναι η Αλήθεια ! Η Τραγωδία είναι η διείσδυση, η νευροψυχολογική εξέταση, θεραπεία και οικειοποίηση με την Αλήθεια !

Η Αλήθεια ο Θάνατος ! Ο Θάνατος είναι η Αλήθεια ! Η Ζωή πριν εξεπροβάλει υπόγραψε σύνβαση με τον Θάνατον ! Και αυτόν είναι η Αλήθεια ! Η Αλήθεια είναι Ζωή και Θάνατος ! Ζωή Θανάτου και Θάνατος Ζωής !

Μετά την ζωή είναι η γέννηση και μετά την γέννηση το εξωμήτριον ταξείδιον προς τον θάνατον, αυτή είναι η μοναδική, συνοπτική και προαδιαμφισβήτητη Αλήθεια !

Όμως τι εξετάζει η Τραγωδία ;

Την αλήθεια εις την ζωή και την αλήθεια της Ηθικής ! Η οποία Ηθική οδηγεί σε αθανασία ζωής πνεύματος ψυχής εις τα Ηλύσια Πεδία τα οποία επικαλούμαστε και Ουράνιες Σκηνές και Παράδεισον !

Πρώτον ταξείδιον από την εμβρυοδημιουργία και την ένταξη σε αυτόν ψυχής έως τον θάνατον του σώματος ! Αυτόν δεν ικανοποιούσε διάφορους Αρχαίους Έλληνες και το αποκάλεσαν απαίσιον διά της Τραγωδίας !

Δεύτερον ταξείδιον και με το πρώτον συνταξείδιον, η ψυχή !

Ερώτημα Αρχαίων Ελλήνων τι μέλλει γενέσθαι εις την ψυχήν μετά τον θάνατον σώματος εις το πρώτον ταξείδιον !

Δεύτερον ερώτημα Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων: αποθαίνει συνταυτοχρόνως η ψυχή με το σώμα; Δεν αποθαίνει η ψυχή; Και εάν δεν αποθαίνει πού άγει; Επανέρχεται ; Τιμωρρείται ; Σώζεται ; Τιμωρρείται ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως βιωτής της ; Σώζεται ούτως η άλλως ανεξαρτήτως βιωτής της ;

ΚΑΙ πού κατέληξαν οι πανέξυπνοι πονηροδιευφυείς και πάνσοφοι αυτοί άνθρωποι;

Ότι δεν αποθαίνει είτε επανενσαρκώνεται είτε όχι !

Ότι αποκλείεται να τιμωρρείται εάν δεν της αξίζει !

Ότι εάν δεν της αξίζει να τιμωρρηθεί με βεβαιότητα της αξίζει να σωθεί και να ευφραίνεται !

Και ποία είναι τα κριτήρια εάν αξίζει να τιμωρρηθεί ή να επιβραβευτεί διερωτήθηκαν !

Και αποφάνθηκαν : Η Ηθική !

Η ηθική ψυχή επιβραβεύεται !

Η ανήθική ψυχή τιμωρρείται !

Το σώμα επηρεάζει την ψυχή !

Η ψυχή επηρεάζει το σώμα !

Οι αμαρτίες του σώματος συνενοχοποιούν και συνμολύνουν την ψυχή !

Οι αμαρτίες της ψυχής συνενοχοποιούν και συνμολύνουν το σώμα !

Αυτή είναι Η Τραγωδία που μας κρύβουν, που όχι μόνον δεν έχουν σε σκονισμένα ράφια αλλά εξαφάνισαν και που οι υποκριτές οι ίδιοι που παίζουν τους ρόλους δεν εννοούν με σαφήνεια και δη δεν δηλώνουν τις αποκαλύψεις τους σε συνεντεύξεις τους ως όφειλαν ! Εκτός του ότι αποφεύγονται να παίζονται συγκεκριμένες τραγωδίες ενώ το κοινόν αντιμετωπίζει μη Θρησκευτικά τα Έργα Τραγωδίας ήτοι Κοσμικοκτηνωδιακώς όπως οι θεατές εις το παραθέατρον του Κολοσσιαίου ! Με πνευματική και προπνευματική τυφλότητα και προτυφλότητα !

Μετά ήρθε ένας Χριστός που είναι η Υπεραποκάλυψη και Υπερεπιβεβαίωση και Υπερεπαλήθευση των σκέψεων και ερωτημάτων εις την Τραγωδία ! Και οι συνειδητοί, ασυνείδητοι, συναισθητοί, ασυναίσθητοι Τραγωδόθρησκοι Πίστευσαν !

Μαζύν με την Τραγωδία συνπλήρωνουν οι Φιλόσοφοι της Ηθικής γνωστοί και άγνωστοι, Διοτίμα, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Πρωταγόρας και άλλοι…. Και η κωμωδία που με το γελοίον αναδεικνύει την ανάγκη διά το σοβαρόν , όχι το σοβαρόν κακόν αλά σικελιανή μαφία και Αθηναϊκή Πολιτική Μηχανορραφία αλλά το Ηθικόν Σοβαρόν !

Η Τραγωδία σου κάνει το ταξείδιον όλης της ζωής όλων των ανθρώπων και όσων ει δυνατόν να συμβεί σε εσένα και την οικογένεια σου, σε όσους έζησαν και σε όσους θα ζήσουν, το Θέμα καλύφθηκε έκτοτε δεν υπάρχει τίποτε άλλον εις τον Αληθινόν Πολιτισμόν να ανακαλυφθεί, διότι Αληθινός Πολιτισμός σημαίνει Αληθινός Προορισμός σώματος και ψυχής και Αληθινός Ατραγικός Προορισμός του πνεύματος του καθενός ανθρώπου που δεν θέλει να καταλήξει εν τέλει απάνθρωπος παλαιός ή απάνθρωπος μεταπαραμετάνθρωπος !

Θα αναγνώθεις Τραγωδία ή διαδικτυακή και έντυπη Ανηθικωδία και Σαχλαμαρωδία ;

Η ψυχή που δεν γνωρίζει την τραγωδία είναι αθεράπευτη. Το σώμα που δεν γνωρίζει την τραγωδία είναι ασεβές και ασυδωσιακόν. Το δένδρον γνωρίζει ότι θα αποθάνει δι’ αυτόν σκορπάει τους σπόρους του. Η ψυχή που θέλει να ζήσει σκορπάει τους σπόρους της εις την αϋλίαν πριχού αποθάνει το σώμα, ώστε να ριζώσει από πριν σε περιοχές όπου το σώμα δεν δύναται να βλαστήσει, διατηρηθεί και ενυπάρχει.

Ψυχολογικά προβλήματα σημαίνει άγνοια, άρνηση και περιφρόνιση της Τραγωδίας. Και αυτός όπου προξενεί την Τραγωδία είναι ο Τράγος. Αυτός ο Τράγος είναι συνάμα ο άνθρωπος που επιστρέφει και αρνείται την ασυδωσία, άγνοια, μαλθακότητα και πνευματική ασέβεια. Ο άσωτος υιός που γίνεται Μετανοημένος Σεσωσμένος Υιός!

Παναγιώτης Δίας

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις