Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

H δημοκρατία αυτοαναιρείται με την δημοκρατία. Tο Πνευματικόν Κεράτωμα. H Πνευματική Ψηφοεξαπάτηση….

 


Η δημοκρατία αυτοαναιρείται με την δημοκρατία. Το Πνευματικόν Κεράτωμα. Η Πνευματική Ψηφοεξαπάτηση….

Ο διάβολος πρώτα σου παίρνει την υπομονή ύστερα την ελπίδα και εν τέλει την πίστη.

Η υπομονή οδηγεί στην ελπίδα και η ελπίδα στην πίστη. Όταν αφαιρεθεί μία από τις τρεις παύουν να συνέρχονται και οι άλλες δύο.

Σε άλλες περιπτώσεις η υπομονή είναι το μόνον που έχουμε για να παραμένουμε ζωντανοί και όρθιοι. Ξεχνούμε την ελπίδα και αγκιστρωνόμαστε στην ύπαρξη, στην αντοχή για ύπαρξη και στην αντοχή ύπαρξης.

Σε άλλες, ελπίζουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι ελπίζουμε και για πώς….

Αυτό συμβαίνει για να μην χάσουμε τα λογικά και τον καθημερινό ελάχιστο μπούσουλα ή και ελάχιστο αυτοπροσδιορισμό, είναι μία μορφή Πίστης που σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάνει τέτοια σπάνια θαύματα σε κάθε επίπεδο έννοιας θαυμάτων που όταν γίνονται γνωστά λαμβάνουν προεκτάσεις Θρύλων….

Η πίστη από μόνη της σε άλλες περιπτώσεις, είναι μία γνήσια ή και αποκομμένη από όλα τα άλλα αγκίστρωση στον Θεόν χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ή και χωρίς να ενδιαφερόμαστε να γνωρίζουμε, με την βεβαιότητα ότι μέσα από τα ερείπια των γενικών και προσωπικών καταρρεύσεων αυτός ο δρόμος ενώνει με Τον Θεό.

Είναι προτιμότερον να έχεις μία αγαθή και ισχυρή ψευδαίσθηση παρά εκατομμύρια πραγματικές τραγικές αληθινότητες. Διότι κανένας δεν αντέχει τον πόνο πέρα από τις δυνατότητες του και τους μαζικούς πόνους, με μία αγαθή ψευδαίσθηση τακτοποιούνται όλα και η αντοχή σε πολλές περιστάσεις μετατρέπεται αήττητη. Εντούτοις, οι τολμηροί δεν ανέχονται και δεν υποφέρουν τις ψευδαισθήσεις και συνάμα πολλοί αντικαταστούν τις ψευδαισθήσεις με άλλες αντίθετες ή διαφορετικές ψευδαισθήσεις.

Η διαλογή της αλήθειας και της ψευδαίσθησης είναι σχεδόν ακατόρθωτη και πέρα από την σφαίρα δυνατοτήτων των περισσότερων ανθρώπων και απανθρώπων….

Το μεγαλύτερον μυστήριον είναι η τακτική μεταστροφή της ψευδαίσθησης σε αλήθεια και της αλήθειας σε ψευδαίσθηση. Λες και ο ορισμός της αδιαφοροποίητης και ακλόνητης αήττητης δύναμης είναι η δυνατότητα να υπάρχει και να μην υπάρχει ταυτοχρόνως και όποτε θέλει αμφότερα ή το έναν από τα δύο ! Λες και ο ορισμός σημαίνει: δύναμη είναι αυτή που μετατρέπεται αυτόβουλα σε αλήθεια ή ψεύδος χωρίς δυνατότητα παρεμποδισμού !

Από την στιγμή που δεν αμφισβητείς την αίσθηση ως ψευδαίσθηση δεν πρόκεται να εξεδιαλύνεις την ψευδαίσθηση από την αίσθηση….

Η προσωπική αίσθηση μπορεί να είναι μία ψευδαίσθηση και η προσωπική ψευδαίσθηση μπορεί να είναι με επιτυχία μία αίσθηση….

Αυτός που έχει την δύναμη να μην αισθάνεται φόβο και πόνο είτε πρόκειται για αίσθηση είτε για ψευδαίσθηση ή και ακόμη παραίσθηση είναι αληθώς ελεύθερος.

Σημασία έχει να αισθάνεσαι καλά ακόμη και εάν δεν είσαι. Συνεπώς εάν είσαι καλά και δεν αισθάνεσαι καλά τότε δεν είσαι καλά !

Από την άλλη η έννοια της αμαρτίας [αστοχίας] είναι το φαινόμενο να είσαι καλά και να μην αισθάνεσαι καλά και να είσαι άρρωστος ή και να μην είσαι καλά και να αισθάνεσαι καλά !

Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τους αριθμούς παρεκτός εάν έχει την δύναμη, την τέχνη, την τύχη, να τους αγνοήσει ή να τους προσπεράσει με αριθμούς προς όφελος του !

Υπάρχει μόνον έναν κράτος: οι αριθμοί!

Υπάρχει μόνον μία διακυβέρνηση: οι αριθμοί!

Υπάρχει μόνον έναν σύνστημα διακυβέρνησης και πολιτείας: οι αριθμοί!

Κάθε πολίτευμα είναι σύνστημα που σημαίνει ότι όλα τα πολιτεύματα είναι συνστήματα ήτοι αριθμοί. Και αφού κάθε πολίτευμα είναι σύνστημα τότε μην ελπίζετε δικαιοσύνη!

Ο αριθμός είναι αναίσθητος, δεν σε αισθάνεται με συμπόνοια αλλά με προσυνστηματικοποίηση ! συμπόνοια σημαίνει να σε συν πονεί με την έννοια να συν πάσχει μαζύν σου αλλά όπως βλέπετε ο ορισμός συν πονεί σημαίνει ταυτόχρονα ότι σου προξενεί πόνον επί τον πόνον που προξενείς εσύ στον ίδιο εσένα και άλλοι σε εσένα !

Οι αριθμοί καλούνται και ψηφία.

Πλέον δεν μαθαίνουν στους νέους ότι στα Αρχαία Ελληνικά ήτοι τα Ελληνικά οι λέξεις αναλόγως κλίσεως και περιοχής όπου ωμιλούνταν είχαν διαφορετικά φωνήεντα γράμματα ψηφία, παραδείγματος χάριν ήθος και έθος, εθελούσα και ηθελούσια, κήριον και κέριον ή κερί, νήρον και νέρον ή νερόν ή και νεαρόν, εξακριβωμένον και ηξακριβωμένον, αρκεί να αναγνώσετε Θεολογικά Ορθόδοξα τακτικά τροπάρια διά να το ευεξακριβώσετε και έτι δε αναγνώθωντας αρχαία βιβλία και την αρχαία γραμματική….

 Συνεπομένως, το ψηφίον είναι και ψοφίον και το ψοφίον συνάμα και συνταυτόχρονα εκτός από ψηφίον είναι και ψόφος, ψοφίμιον, ψοφήμι και αριθμός !

Άρα τε ο αριθμός είναι νεκρός !

Ο αριθμός με την έννοια που τον χρησιμοποιεί ο απάνθρωπος !

Η ψηφιακή πραγματικότητα είναι ψοφιακή πραγματικότητα ήτοι μία προψοφισμένη πραγματικότητα ήτοι απραγματικότητα δηλοί ψευδαίσθηση !

Ο ψηφιακός κώδικας είναι ψοφιακός κώδικας, ένας προψοφισμένος κώδικας και κώδικας διά τα ψοφισμένα ή και αυτά που θεωρούνται ή χρησιμοποιούνται ως ψοφισμένα ενώ είναι ζωντανά και σε αυτά συνπεριλαμβάνονται ζωντανά και νεκρά, προϊόντα τυποποιημένα, κατοικίδια ζώα [πανίδια], χλωρίδες, παρακομμένα του δένδρου είδη και καρποί, λαχανοειδή, βολβοί και άλλα.

Ο ψηφιακός ή ψοφιακός κώδικας επάνω σε ανθρώπους τους αντιμετωπίζει ως νεκρούς ή νεκρόψυχους, ή προνεκρόψυχους ή μεταπρονεκρόψυχους ή προορισμένους διά θάνατον ψυχής ή και δεύτερου θάνατου….

Η αποδοχή του ψοφιακού κώδικα επάνω και μέσα εις το σώμα είναι αποδοχή ψοφιακού κώδικα επάνω και μέσα εις την ψυχή διότι αυτή ευρίσκεται επάνω και μέσα εις το σώμα….

Οι Αρχαίοι Ηθικοί ή Ο Θεός άμεσα ή μέσω τους με αγαθόν δόλον καθόρισαν κατά καιρούς με προειδοποιήσεις του τι είναι τι μέσω ετυμολογιών.

Το ψηφίον, ο ψόφος, η ψήφος, εμπεριέχουν ως δεύτερον συνθετικόν την έννοια αφή. Το πρώτον συνθετικόν είναι ασαφές αλλά δι’ εμένα διά των γνώσεων μου δεν είναι και βεβαίως δεν είναι του παρόντος θέματος αυτές οι γνώσεις.

Έχω αναφερθεί διά τον Νόμον Πέραν της Μίας Καταγωγής των Ελληνικών Λέξεων. Το ψο ή ψη ή ψυ είναι το αντίστροφον διά του άλφα στερητικού της λέξεως αψόν, αψήν, αψύν. Το αψόν είναι αυτή η ωραία αίσθηση του διαπεραστικού ρεύματος καυτερού ως είδος μουδιάσματος, όσοι έχετε εμπειρίες με ήπια ηλεκτροπληξία γνωρίζετε ότι η γεύση της είναι αψή !

Αψά τρόφιμα, εδέσματα και ποτά λέμε τα καυτερά, διάφορα αρτύματα και μπαχαρικά έως και τα αψά ηδύποτα/λικέρς.

Τι είναι αψόν; Ενέργεια, ενέργεια σε ροή δηλαδή η τριβή και η εν ροεί τριβή. Το ζωντανόν διατρέχεται, διακλονίζεται, διακλαδώνεται από άψα ήτοι ενέργεια δηλαδή ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμόν ή και ηλεκτρικόν ρεύμαν.

Μόλις η ζωή αποθάνει κρυώνει γίνεται παγερή ήτοι νεκρή  ή νακρή που σε αναγραμματισμόν είναι νάρκη ήτοι από την νάρκη [δόλον] ασθένειας και αναπαντοχής αρρώστειας ή δυστυχήματος σφοδρού νακρή/νεκρή ήτοι από δόλον απώλεια της ζωής το σώμα ήτοι απώλεια της ψυχής του !

Το νεκρόν είναι ψόφος, ψοφισμένον, ψηφίον, ψήφος !

Το αντίστοφον του ψόφος είναι ο αψόφος ήτοι αψύν+αφή….

Ψυν = νεκρόν, εξού και ψύ+ξη = νεκρή άρξη και ψυγείον. Αντίστροφα αψύξη = αψύν+ήξη/άρξη και αψυγείον.

Συνεπομένως ψήφος = νεκρή αφή !

Τήξη = τη+ήξη/άρξη = τη ήξη = η αρχή = η αρχή λοιώσιμου των πάγων = τήξη των πάγων, τήξη ύδατος κ.ο.κ….

Αξιοπρόσεκτον όμως ότι η ψυχή έχει διά πρώτον συνθετικόν το ψυ που σημαίνει είτε είναι αρχαία παραφθορά του αψυχή, και κάτι τέτοια διά παραφθορά τα επισήμανε ο Σωκράτης ότι εις την αρχαιότητα δηλαδή εκατοντάδες έτη πριν την εποχήν του κατά τον ίδιον παραφθάρηκαν εκατομμύρια ελληνικές λέξεις. Αυτά τα εντόπισα πριν αναγνώσω αυτά από τον Σωκράτη αλλά κανείς από τους κυνικούς δεν θα με πίστευε, έχω όμως έκτοτε συνισχυριζόμενον τον Σωκράτη και μπορείτε να πιστεύσετε αυτόν σε έναν κατακλεισμόν αποκαλύσεων….

Η άλλη περίπτωση να καλείται ψυχή το πνεύμα όταν είναι ακινητοποιημένον ή εγκλωβισμένον ή βιών μέσα σε σώμα ύλης, παρότι κατά χρόνους εκτείνεται έως και σε ασύλληπτα διαστήματα έξω από το σώμα ενώ συνάμα παραμένει εντός του σώματος κάτι που ονομάζω πνευματικόν τέντωμα ή και εξωσωματικής εμπερίας ήτοι της ολοσχερούς ή και σχεδόν ολοσχερούς έξωσης ή αυτοέξωσης προσωρινώς του πνεύματος πέραν από το σώμα του, εμπειρία που είχα μερικές φορές και τότε η ψυχή από ψυγμένη γίνεται τριβημένη ήτοι από ακινησία και αδράνεια σε κίνηση και δράση και γίνεται αψυχή ή και πνεύμα ή και τεντωμένον πνεύμα.

Αυτά όπως θα δείτε έχουν άμεση σχέση με την δημοκρατία….

Η δημοκρατία αναιρείται διά της δημοκρατίας !

Όταν πηγαίνεις και ψηφίζεις τότε ψοφίζεις τα δικαιώματα σου δηλοί ψοφάεις τα δικαιώματα σου, την ελεύθερη βούληση και ελεύθερη θέληση σου. Πώς συμβαίνει αυτόν;

Πρίν πάμε κατευθείαν στο πως συμβαίνει επισημαίνουμε την άλλη παραδίδυμη λέξη του δόλου αυτού που υποπαρέκρυψαν οι Αρχαίοι Ηθικοί ή Ο Θεός άμεσα ή μέσω τους.

Την λέξη κάλπη !

Ως γνωστόν η κάλπη είναι η ττενέκα [deadένεκα] ή και κιβώτιον όπου μέτα εξαπολύεται ο δηλωμένος ψήφος σε χάρτα….

Ως γνωστόν η λέξη κάλπη, κάλπικον, καλπεία σημαίνει ψεύδος, νοθεία, αγνησιότητα, απάτη, εξαπάτηση, ψευδαίσθηση, μαγεία, φενάκη [τα φαινόμενα απατούν ή και προεξαπατούν], δόλος, ψευδείς παραστάσεις, τυφλότητα ή και πνευματική τυφλότητα και αγραμματοσύνη ή και πνευματική ψυχική αγραμματοσύνη….

Άρα τε η κάλπη ψηφοφορίας ήτοι ψοφοφορίας είναι κάλπη, ως να λέμε η απάτη είναι απάτη !

Πώς γίνεται η απάτη;

Με την δημοκρατία !

Πηγαίνεις να ψηφίσεις και αυτόν σου το αποκαλούν δημοκρατία. Την δημοκρατία σου την αποκαλούν το δικαίωμα σου να ορίζεις την ζωή σου και να συμμετάσχεις στις συλλογικές αποφάσεις. Η λόγια ή συνλόγια έννοια συλλογικόν [συν+λογικόν] σημαίνει σύνσωμον, συνστρατευμένον, συναποφασισμένον….

Άρα τε συνλογικά σημαίνει κάθε φορά όλοι μαζύν και όχι μία φορά για το ποίος θα αποφασίζει δι’ ημάς, να σε πρώτον Πλάνον η Απάτη….

Σε δεύτερον Πλάνον παρακολουθείστε αυτήν την έκδειξη τεκμηρίωσης.

Άρα τε δεν είναι δημοκρατία αλλά ψοφοκρατία και η ψηφοφορία είναι ψοφοφορία ήτοι ένας φόρος τιμής ψευδής και προψοφισμένος και άνευ ουσιαστικού διασυλλογικού αντικρίσματος !

Ασπούμε ότι μία πενταμελής οικογένεια αποφασίζει να εφαρμόσει δημοκρατία στην μαγειρική, για το τι θα τρώνε κάθε ημέρα. Ψηφίζουν δύο γιαχνιστό, δύο ψάρι και ένας οπτόν. Μετά αποκλείεται το οπτόν επειδή δεν πέρασε στον δεύτερον γύρον ασπούμε ή επειδή μειονεκτεί σε αριθμόν ψήφων και ψηφίζουν ξανά τρεις γιαχνιστό ή ψάρι και δύο το άλλο ή, δύο γιαχνιστό και δύο ψάρι και ένας άκυρον, αψήφιστον, λευκόν ήτοι δίχως ψήφον και τότε εφαρμόζουν κλήρον εάν θα φάνε γιαχνιστόν ή ψάρι. Αυτόν επαναλαμβάνεται καθημερινώς και έτσι καθημερινώς εφαρμόζεται δημοκρατία διατροφής στην πενταμελή οικογένεια.

Σε μία άλλη πενταμελή οικογένεα αποφασίζουν για ψευδοδημοκρατία που την λένε δημοκρατία στην καθημερινή διατροφή τους με τον εξής τρόπον. Ψηφίζουν ανά έτος ποίος θα μαγειρεύει ή και ποίος θα αποφασίζει τι θα τρώγει η οικογένεια καθημερινώς. Τα τρία μικρά παιδιά συνωμοτούν και με τρεις ψήφους υπέρ να αποφασίζει το μικρόν παιδί και δύο να αποφασίζει η έμπειρη ή ανέμπειρη μαγείρενα μητέρα. Τότε διά έναν έτος η εν λόγω πενταμελής οικογένεα τρώγει καθημερινώς γλυκίσματα και σε έναν μήναν αρρωσταίνει, ως το τέλος του έτους αποθαίνει όλη επειδή δεν είχε το σθένος της απαιτούμενης Ηθικής Δικτατορίας διά επανόρθωση και θεραπεία της αρρωστημάρας αυτής….

Προσέξετε και αυτόν. Όταν γίνονται προεδρικές εκλογές που δεν είναι ούτως ή άλλως δημοκρατία και δημοκρατίκές στον δεύτερον γύρον εκλογών ο χαμένος των εκλογών συχνά δηλώνει προς τους κοπαδούς του ή κοπαδούς του κόμματος του τον μεν ή δε υποψήφιον που πέρασε στον δεύτερον γύρον, κανένα και κατά βούλησιν !

Το κατά βούλησιν ή με ελεύθερην βούλησιν όπως δηλώνεται επίσης, επιβεβαιώνει και επαληθεύει ότι προηγουμένως η βούληση δεν ήταν ελεύθερη ή το κόμμα και ο υποψήφιος απαιτούσε συντρατευμένη δουλική βούληση προς συγκεκριμένη κατεύθυνση ψοφοφορίας !

Άρα τε έχουμε την ελεύθερη και δουλική βούληση ψευδαίσθησης δημοκρατίας ή και ψοφοφορίας που ουσιαστικά είναι αμφότερες δουλική βούληση διότι οι επιλογές είναι συγκεκριμένες και ολίγες. Κυριολεκτικώς ελεύθερη βούληση σημαίνει να ψηφίζεις όποιον θέλεις από τους πολίτες και ο καθένας να είναι υποψήφιος, έστω και εάν φαίνεται χαώδες, δεν είναι περισσότερον από τις άλλες μορφές και όταν κάποιοι κομματάρχες διαφημίζονται συνεχώς από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης είναι λογικόν να έχουν προβάδισμα προτιμήσεων διότι είναι έναν διαφημισμένον προϊόν εις την υπεραγορά επιλογής ! Ποίος θα αγόραζε έναν αυτοκίνητον έστω και το καλύτερον που δεν γνωρίζει την ύπαρξη του, δεν διαφημίστηκε και δεν υπάρχουν τακτικά υποκαταστήματα σε κάθε κοινότητα τινής χώρας ;

Πώς αναιρείται ή και αυτοναιρείται η δημοκρατία διά της δημοκρατίας ή και ψευδοδημοκρατίας ;

Πηγαίνεις και ψηφίζεις ότι αρνείσαι, εγκαταλείπεις και υποχωρείς από τα δικαιώματα σου να ψηφίζεις ή και να συμμετέχεις στις καθημερινές αποφάσεις ή και στις σπουδαιότερες σε Παιδεία, Ιστορία, Άμυνα, Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια, Ηθική, Υγεία, Αγάπη, Πρόνοια Ίσης Διαβίωσης και Κοινωνικής Συντάξεως και ούτω καθεξής και παραχωρείς τα δικαιώματα σου και την ελεύθερη βούληση σου σε αυτόν που ψηφίζεις ή και έμμεσα στον αντίπαλον υποψόφιον διότι αναγνωρίζεις ότι εάν ο αντίπαλος υποψόφιος νικήσει σε ψόφους/ψήφους αυτόν που εσύ ψόφισες το αναγνωρίζεις και θα το σεβαστείς !

Άρα τε συνωμοτούν 2 ή 3 ή 10 να θέσουν υποψοφιότητα και συ συμφωνείς και αναγνωρίζεις το δικαίωμα τους να εκπροσωπούν τα δικαιώματα σου και τις ελευθερίες σου χωρίς να γνωρίζεις τις επιλογές τους και βεβαιώς έχοντας την ψευδαίσθηση ότι εκπροσωπούν τα κουρουφέξαλλα ή σοφά του μυαλού σου και τότε γίνεσαι μία ψευδαισθησιακή μυθοπλαστική οντότητα που διασύρεται από αυτούς που έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να έχουν την υποχρεώση να κάνουν ό,τι λένε και ό,τι υπόσχονται, αλλά και να κάνουν τα αντίστροφα από όσα υπόχονται, συμφωνούν, ορκίζονται, παρορκίζονται, υποτίθεται εκπροσωπούν και που εσύ με την φαντασία του πιστεύεις ότι ισχύει….

Άρα τε , κάθε άνθρωπος και απάνθρωπος είναι εξαπατημένος άμεσος ή έμμεσος συνζυγός , ένας κερατάς και ππεζζεβέγκης των ψευδασθήσεων του ! και αυτόν το επίτευγμα είναι επινόηση του αρχικερατά αρχιππούστιαρου σατανά !

Σε άλλον άρθρον αναλύουμε την περίεργη συνΛαβείν σα !

Διότι έστω η συνγραφή της Αλήθειας είναι ΘεραΠεία Υπερπανάκειας !

Δεν είσαι εξαπατημένος άμεσος και έμμεσος σύνζυγος μόνον σωματικώς αλλά και Πνευματικοψυχικώς, ένας Ψυχοκερατωμένος και ψυχαυτοκερατωμένος !

Αφού σας γοητεύουν βιβλία ως ημιμαθείς με γόηδες συγγραφείς έστω και μέσης ικανότητος , τότε τι να σας ειπώ , μεταφράστε αυτά και βλέπουμε πού μας νικάνε αυτοί οι ξένοι και ντόπιοι που συνεχώς αλλεπάλληλα μας πνευματοκερατοεξαπατάνε !


Παναγιώτης Δίας

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις