Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Πόσο μειώνονται οι επικουρικές από 300 ευρώ και άνω

 
Ειδική εισφορά από 3% έως 10% θα ισχύσει από 1/9/2011 στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ η εισφορά υπολογίζεται ως εξής.
1. Για συντάξεις από €300,01 έως €350,00, ποσοστό 3%
2. Για συντάξεις από €350,01 έως €400,00, ποσοστό 4%
3. Για συντάξεις από €400,01 έως €450,00, ποσοστό 5%
4. Για συντάξεις από €450,01 έως €500,00, ποσοστό 6%
5. Για συντάξεις από €500,01 έως €550,00, ποσοστό 7%
6. Για συντάξεις από €550,01 έως €600,00, ποσοστό 8%
7. Για συντάξεις από €600,01 έως €650,00, ποσοστό 9% και
8. Για συντάξεις από €650,01 και άνω, ποσοστό 10%.
Tο ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 300 ευρώ. Δηλαδή, αν το ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ ανέρχεται σε 305 ευρώ, η παρακράτηση που θα επιβληθεί καθορίζεται σε 5 ευρώ (και όχι σε 9,15 ευρώ, που βάσει του ποσοστού 3% θα έπρεπε να επιβληθεί).
Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη λόγω θανάτου ΕΤΕΑΜ συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών επί των οποίων θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
Συγκεκριμένα:
1. αν το συνολικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ που έχει μεταβιβαστεί σε χήρα κατά 70% και σε 1 τέκνο κατά 20% ανέρχεται σε 500 ευρώ, η παρακράτηση που αναλογεί στο ποσό τούτο εκ 35 ευρώ θα επιμεριστεί κατά 7/9 στη χήρα και κατά 2/9 στο τέκνο
2. αν το συνολικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ που έχει μεταβιβαστεί σε χήρα και 2 τέκνα ανέρχεται σε 500 ευρώ, η παρακράτηση που αναλογεί στο ποσό τούτο εκ 35 ευρώ θα επιμεριστεί κατά το μεταβιβασθέν στα δικαιοδόχα μέλη ποσοστό σύνταξης (αν το ποσοστό μεταβίβασης της χήρας είναι 63,64% και κάθε τέκνου είναι 18,18%, τότε το ποσό των 35 ευρώ επιμερίζεται κατά τα ίδια ποσοστά).

Πηγή: Newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις