Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Χατζηαναγνώστου Γιωργος.

Διόρθωση τιμής πλειστηριασμού ακινήτου

Ένα συχνό φαινόμενο που θα το ζούμε όλο και πιο πολύ όσο η λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού υπάρχει στην χώρα μας επιζητώντας την Δήμευση της ακίνητης περιουσίας των...
Ελλήνων,είναι η καθημερινή διαδικασία Διόρθωσης τιμής του ακινήτου στα Πρωτοδικεία επιδιώκοντας την αγοραία αξία  του, σε αντίθεση με αυτή που καταγράφεται εκ μέρους των αιτούντων την κατάσχεση .
 Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία στο άρθρο 2 του νόμου 3714/2008 περί προστασίας δανειοληπτών προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το εξής εδάφιο : «ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό του ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του νόμου 1249/1982 (φεκ43/α)  όπως εκάστοτε ισχύουν και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων .

Η εν λόγω διάταξη ισχύει παράλληλα με την διάταξη του άρθρου 954 κ.ΠΟΛ.Δ. Παρ 2 περ.΄γ ,όπου ορίζεται ότι η "τιμή πρώτης προσφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο" καθώς αυτή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 993 παρ.2 εδ.α΄του Κωδ Πολ.Δικ . η οποία δεν καταργήθηκε ,εφαρμόζεται και στις κατασχέσεις ακινήτων .

Aυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι αντικειμενική τιμή είναι αυτή που ορίζει η εφορία .
Έχουμε καταγράψει δε και ευτράπελα αυτής της ορισμένης τιμής με το πρόσφατο παράδειγμα στην Αρτέμιδα όπου με διατάξεις η τιμές των ακινήτων σε διαφορετικό συνεχόμενο τετράγωνο είχαν απόκλιση 300%.
  Με δεδομένη την στοχευμένη ύφεση και απαξίωση των ακινήτων  ο δικαστής εύλογα όπως και η Τράπεζα θα ρωτήσουν έαν υπάρχει  ζήτηση του εν λόγω ακινήτου που να δικαιολογεί την μεγαλύτερη τιμή από αυτήν που καταγράφεται σαν τιμή πλειστηριασμού - κατάσχεσης .

 Σε αυτή την χρονική στιγμή η ανάγκη παράστασης εγκεκριμένου μεσίτη, ή αν μη τι άλλο η έγγραφη εκτίμηση του εν λόγω ακινήτου προς κατάσχεση ,θεωρείται επιβεβλημένη παρά τους οποιουσδήποτε ενδοιασμούς για το κόστος εκτίμησης.
 Ο Δικηγόρος και ο Μεσίτης είναι δυο τελείως διαφορετικά πρόσωπα που έχουν να αντιπαλέψουν πολύ πιθανόν ένα Οικονομολόγο , ή ένα Μηχανικό μαζί με την/τον Δικηγόρο  που εκ μέρους της Τράπεζας ή του αιτούντος την κατάσχεση  διεκδικούν την όσο το δυνατόν μειωμένη τιμή πλειστηριασμού .
 Δεν θα τοποθετηθώ στις επιμέρους τεχνικές αντιμετώπισης των ερωτήσεων και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν θα παραμείνω στο δικαίωμα υπεράσπισης της ακίνητης περιουσίας του εμπόρου , ή του ιδιώτη που βρίσκεται στην δυσάρεστη αυτή θέση .

Η σωστή αντιμετώπιση μέσω της οποίας μπορεί να διορθώσει την τιμή πλειστηριασμού ο ιδιοκτήτης, παρά την όποια ψυχολογική πίεση δέχεται  είναι κλειδί, που μεταφράζεται αναλόγως του ακινήτου σε αρκετές χιλιάδες ευρώ προς όφελος του .

Οι εγκεκριμένοι και έγκριτοι εκτιμητές μεσίτες ακινήτων μπορούν να συνεισφέρουν με την γνώση την εμπράγματη που διαθέτουν ,αξιοποιώντας αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει με δεδομένη την καταγραφή σε πολύ δύσκολες εμπορικά συνθήκες αγοραπωλησίας του σήμερα .
Η καθημερινή καταγραφή και διαμόρφωση τιμών αγοράς και πώλησης είναι αντικείμενο που μόνο οι μάχιμοι μεσίτες κατέχουν εν αντιθέσει με τις  αριθμοτεχνικές διαπιστώσεις κεντρικών γραφείων .

 Ο μάχιμος μεσίτης εκτιμητής είναι το κλειδί που οφείλει και πρέπει να έχει μαζί του ο Δικηγόρος που έχει στα χέρια του μια υπόθεση, και η συμμετοχή του είναι εκ των ουκ άνευ αναγκαία γιατί ο μεσίτης εκτιμητής  γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις πτυχές που μπορούν να απελευθερώσουν τον εκάστοτε Δικαστή στηριζόμενος στις μεταβολές συνθηκών ανά περιοχή, είτε αυτές αφορούν πολεοδομικά , φοροτεχνικά, λογιστικά , κατασκευστικά και άλλα που συνθέτουν την τιμή την αγοραία.

Ας μην ξεχνάμε ανεξαρτήτως μεθοδολογίας εκτίμησης ακινήτου τηρώντας τα διεθνή πρότυπα εκτιμητικής IVS 2011 και δεοντολογίας   ότι το ακίνητο έχει τρεις διαστάσεις Νομική , Τεχνική , Οικονομική  . 
 Κατ επέκταση η όσο το δυνατόν καλύτερη και εμπεριστατωμένη υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες ενώπιον του Δικαστηρίου διευκολύνει την έκβαση του αποτελέσματος Θετικά .

Η Δικαιοσύνη ως τελευταίο Οχυρό της Δημοκρατίας επιζητεί εναγωνίως τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις που θα διευκολύνουν το δύσκολο έργο της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου .

Η Μονοπωλιακή αγορά ακινήτων που στοχεύετε και κατευθύνεται από τις εναπομείναντες τέσσερις συστημικές Τράπεζες   και η προωθούμενη μετακίνηση Ακινήτων σαν Κεφάλαιο πλέον διαλύει την κοινωνική συνοχή του Κράτους σαν γενική παραδοχή .

Η στήριξη του πολίτη απέναντι στους πλειστηριασμούς χρειάζεται σοβαρότητα συνέπεια και συνεργασία για να μπορέσει να παραμείνει η κοινωνία χωρίς έκρηξη , και οι Δικαστές έχουν κυρίαρχο ρόλο ,χρειάζονται όμως προτάσεις και λύσεις από επαγγελματίες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις ειλημμένης Συνταγματικές επιταγές της Δημοκρατίας.

www.fotavgeia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις